Kan bli starten på nytt oppdrettseventyr

Pilotprosjektet fra Hedmark Kunnskapspark kan gi enorm næringsvekst i regionen.
Pilotprosjektet fra Hedmark Kunnskapspark kan gi enorm næringsvekst i regionen.

Hedmark Kunnskapspark med ambisiøst pilotprosjekt for innlandsoppdrett.

Regjeringen vil seksdoble havbasert matproduksjon fram mot år 2050. Det er gode nyheter for oppdrettsnæringen i Hedmark. Oppdrett av innlandsfisk er spådd stort vekstpotensial fremover og Hedmark har naturgitte forutsetninger for å utnytte dette.

 Betydelig sysselsettingseffekt

– Etablering av f.eks. to anlegg vil kunne gi en omsetning på 20-30 millioner årlig i første ledd og 40-50 millioner om en videreforedler produktene regionalt. Dette vil gi en betydelig sysselsettingseffekt som er vanskelig å tallfeste, sier prosjektleder Øyvind Nordstrand i Hedmark Kunnskapspark.

Den Sivastøttede kunnskapsparken har startet et avlsprosjekt på røye for å bedre tilpasse denne arten til oppdrett. Målrettet avl er en nødvendighet for å sikre bærekraftig produksjon. Dette ses på som et pilotprosjekt som etter hvert kan videreføres til andre arter.

Ønsker flere interessenter
Arktisk røye.
Arktisk røye.

Etter nyttår vil vi arrangere flere møter og seminar for å gå gjennom muligheter og utfordringer knyttet til innlandsoppdrett, sier Nordstrand, som ønsker potensielle interessenter velkommen inn i prosjektet.

Prosjektet er finansiert av regionalutviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune. Hedmark Kunnskapspark er deleid av Siva og inngår i Sivas inkubasjonsprogram.

 Fakta om oppdrett av Røye:
  • Det produseres i dag ca. 500-600 tonn innlandsfisk pr år i Norge, mesteparten er røye.
  • De største produsentene i verden, Sverige og Island, produserer henholdsvis 1.200 tonn og 3.000 tonn røye hvert år. Begge ser muligheter i nasjonale og internasjonale markeder.
  • Hedmark kan være med på å doble produksjonen i Norge på 5 år.
  • Norge har drevet oppdrett på Røye i mange år og aldri hatt problem med sykdom. Det har aldri vært behov for medisinering eller vaksine

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter