Kan bli starten på nytt oppdrettseventyr

Hedmark Kunnskapspark med ambisiøst pilotprosjekt for innlandsoppdrett.

Regjeringen vil seksdoble havbasert matproduksjon fram mot år 2050. Det er gode nyheter for oppdrettsnæringen i Hedmark. Oppdrett av innlandsfisk er spådd stort vekstpotensial fremover og Hedmark har naturgitte forutsetninger for å utnytte dette.

 Betydelig sysselsettingseffekt

– Etablering av f.eks. to anlegg vil kunne gi en omsetning på 20-30 millioner årlig i første ledd og 40-50 millioner om en videreforedler produktene regionalt. Dette vil gi en betydelig sysselsettingseffekt som er vanskelig å tallfeste, sier prosjektleder Øyvind Nordstrand i Hedmark Kunnskapspark.

Den Sivastøttede kunnskapsparken har startet et avlsprosjekt på røye for å bedre tilpasse denne arten til oppdrett. Målrettet avl er en nødvendighet for å sikre bærekraftig produksjon. Dette ses på som et pilotprosjekt som etter hvert kan videreføres til andre arter.

Ønsker flere interessenter
Arktisk røye.
Arktisk røye.

Etter nyttår vil vi arrangere flere møter og seminar for å gå gjennom muligheter og utfordringer knyttet til innlandsoppdrett, sier Nordstrand, som ønsker potensielle interessenter velkommen inn i prosjektet.

Prosjektet er finansiert av regionalutviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune. Hedmark Kunnskapspark er deleid av Siva og inngår i Sivas inkubasjonsprogram.

 Fakta om oppdrett av Røye:
 • Det produseres i dag ca. 500-600 tonn innlandsfisk pr år i Norge, mesteparten er røye.
 • De største produsentene i verden, Sverige og Island, produserer henholdsvis 1.200 tonn og 3.000 tonn røye hvert år. Begge ser muligheter i nasjonale og internasjonale markeder.
 • Hedmark kan være med på å doble produksjonen i Norge på 5 år.
 • Norge har drevet oppdrett på Røye i mange år og aldri hatt problem med sykdom. Det har aldri vært behov for medisinering eller vaksine

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]