Simulatorsenter skaper begeistring

Siva øker sitt engasjement i Smart Innovation og det nye simulatorsenteret i Halden.

Siva går inn med 1,7 millioner i frisk eierkapital til Smart Innovation og det nye simulatorsenteret i Østfold. Dette skal bidra til økt kommersialisering og utvikling av internasjonalt konkurransedyktige bedrifter.

Siva har også eierskap i eiendomsselskapet Halden Utvikling, og har gjennom dette vært en sentral støttespiller for realisering av simulatorsenteret.

Norges råeste storskjerm

Det nye simulatorsenteret inneholder teknologi i verdensklasse, blant annet Norges mest avanserte multimedieskjerm. Skjermen er på hele 15×5 meter og har en oppløsning på 5K.

– Dette er den første av sitt slag i Norge og en av de første globalt, sier Knut Johansen  i Omni produksjon til Halden Arbeiderblad.

Johansens kollega Trond-Atle Bokerød beskriver det som Norges råeste storskjerm. De har også laget filmen «Mission ePossible» som brukes til å presentere den nye skjermen.

Skal skape internasjonalt konkurransedyktige bedrifter

– Siva har vært engasjert i Smart Innovation Østfold siden etableringen i 2003, sier Sivas utviklingsdirektør Lise Barnes Aalberg. Hun mener simulatorsenteret er et viktig element for å legge til rette for forsknings- og utviklingsprosjekter for akademia og næringsliv.

– Vi i Siva forventer at miljøet blir en faglig spiss innen smarte energiløsninger og blir i stand til å skape internasjonalt konkurransedyktige bedrifter, sier Aalberg.

Gjennom denne investeringen økes Sivas eierandel i selskapet til 23%. I tillegg jobber Siva med å få på plass en inkubator som kan bidra til økt kommersialisering og målrettet bedriftsutvikling.

Energi- og IKT-miljøet i Halden er en del av det nasjonale klyngeprogrammet som drives av Innovasjon Norge, forskningsrådet og Siva.

Følg oss: Siva på Twitter

Følg oss: Siva på Facebook 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]