Rauma kan få innovasjonssenter

Under Raumakonferansen tirsdag signerte Siva, Rauma kommune og sentrale bedrifter en intensjonsavtale om etablering av et innovasjonsselskap og innovasjonssenter. 

– Vi håper å kunne skape et miljø der framtidens arbeidsplasser kan utvikles, sier Tor Bjøru i Siva. Fram til nyttår skal det arbeides med hva innholdet skal være i det nye innovasjonssenteret. 

Bedritene Plasto, PartnerPlast, Aak Safety og Nordveggen er først ute, men flere vil komme med etter hvert, sier Lars Stenerud som er bedritsleder i Plasto og styreleder i Rauma Næringslag.

Strategi og rollefordeling

Stenerud forteller at det første halve året vil gå med til å fordele roller og definere strategier og mål.

– Til neste sommer skal vi ha på plass en prosjektleder som skal lede prosessen videre. Eller kanskje vi skal ha en base av folk i dette arbeidet, sier Stenerud og forteller at dette tiltaket er ganske spesielt på et sted som ikke har verken høgskole eller universitetet.

Les mer i Åndalsnes avis

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]