Rekefabrikken som ble en moderne marin biopark

Kaldfjord4

SIVA har brukt 87 millioner kroner på å forvandle en gammel rekefabrikk til et moderne test- og produksjonssenter for biotekbedrifter. 27. august ble senteret i Kaldfjorden utenfor Tromsø offisielt åpnet av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Den biomarine næringen er i ferd med å bli den tredje pilaren i sjømatnasjonen Norge.Dette i tillegg til villfanget fisk og oppdrett, sa fiskeriministeren under åpninga.

Kaldfjord2Anlegget er en fullskala minifabrikk der høyteknologibedrifter får hjelp til å omgjøre forskningsresultater til avanserte produkter. Her omdannes rekeskall, tare eller andre marine råstoffer til tørrstoff eller oljer som har utallige bruksområder, eksempelvis i kosmetikk og kosttilskudd.

– Dette er et viktig bidrag til å kommersialisere forskningsresultater og lette veien fra forskning til industriproduksjon i en ny og viktig næring, forteller SIVAs administrerende direktør Erik Haugane, og legger til:

–Dette er et viktig steg for bioteknologisatsinga i Nord-Norge og helt i tråd med SIVAs innovasjonsstrategi.

Fra forskning til kommersielt produkt

SIVA kjøpte den gamle rekefabrikken til Nergård etter konkursen i 2010. Målet var å etablere et senter for marin bioprospektering for å kunne utvikle og produsere nye bioteknologiske produkter. Denne industrien og prosesslaben er en direkte forlengelse av den forskningsvirksomheten som drives i Forskningsparken i Tromsø.

– Det er viktig for SIVA å bidra med infrastruktur for hele verdikjeden fra forskning til ferdige kommersielle produkt, da dette har manglet tidligere, sier Haugane.

– Nå er det en sammenhengende kjede fra Forskningsparken i Tromsø (der SIVA er heleier) med samlokalisering av ulike forsknings- og produksjonsmiljø, inkubatortjenester, Barents BioCentre med leielab og nå prosesslab. I tillegg investerer SIVA i lokaler for enkeltbedrifter når de er modne for produksjon. Flere tidligere inkubatorbedrifter fra Norinnova har vokst til store, viktige biotekbedrifter. En av disse er ProBio AS, som selskapet Nordic Pharma har utspring fra og som nå er leietaker for å drive sin prosessindustri i Kaldfjorden.

Økt verdiskapning i nord

Brukerne av anlegget er primært nyetablerte biotekbedrifter. Bioteknologi er ennå en umoden næring, og et viktig mål for SIVA er å bidra til økt verdiskaping i nye og umodne næringer. Muligheter for å teste produkter er nødvendig for å raskere kommersialisere produktet, muliggjøre storskalaproduksjon og nå markedet.

kaldfjord3–Tidligere så man ofte at forskningsresultater ble solgt ut og den mulige prosessindustrien også ble borte. Prosesslaben er et viktig bidrag til at man nå får større mulighet til å øke verdiskapinga regionalt og nasjonalt, forteller Haugane.

SIVA er 100% eier av bygget, og har hatt en samlet kostnad på 87 millioner kroner.

Kystens Hus kompletterer satsinga

SIVA er i også involvert i nye viktige utviklingsprosjekt for Tromsø og den maritime næringa i nord.

– Kystens Hus skal etableres i Tromsø sentrum og bli en kraftfull formidler av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, forskning og utvikling. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2015 og skal fremstå som et moderne bygg med et fremtidsrettet visuelt uttrykk med maritimt tilsnitt, avslutter Erik Haugane i SIVA.

SIVA er minoritetseier (25,5 prosent) sammen med Norges Råfisklag, Utstillingsplassen Eiendom AS og Sparebank1 Nord-Norge.

 

Billedtekst: SIVA eier anlegget i kaldfjorden og administrerende direktør Erik Haugane var representert ved åpninga sammen med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Nofima-direktør Øyvind Fylling-Jensen.

 

Les mer hos NRK

Les mer hos ITromsø

Les mer om marin bionæring på Nofimas hjemmesider