Vindafjord Næringshage er tatt opp i SIVAs næringshageprogram

Vindafjord Næringshage er etablert etter et bredt engasjement fra privat næringsliv i regionen. De ønsket seg et virkemiddel for økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et hjelpemiddel for de som ønsker å etablere nye bedrifter. 

Vindafjord Næringshage ønsker å ta en regional rolle, men tyngdepunktet er i dag i Ølensvåg. Næringshagen samlokaliserer i dag 6 bedrifter med til sammen 30 ansatte. Næringshagen har et overordnet mål om minimum 3 nyetableringer årlig fremover. Bedriftene i Vindafjord har store forventninger til næringshagen. De forventer et godt faglig og sosialt miljø med tilgang til et bredt bedriftsnettverk. De ønsker også å kople ulike vekstbedrifter sammen for å danne et enda sterkere miljø for vekst og knoppskyting. Grunntanken deres er at vekst generer vekst dersom man kopler kompetansen sammen.

Heidi Lyng
Heidi Lyng, prosjektleder for næringshageprogrammet i SIVA

Heidi Lyng (bildet), prosjektleder for næringshageprogrammet i SIVA, tror at næringshage er et viktig tiltak for økt regional verdiskaping:

– En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Evalueringer viser at næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriftene, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet, forteller Lyng.

Vindafjord Næringshage er eid av privat næringsliv (85,7 prosent), hvor bedrifter som Westcon Yard, Omega AS og Ølen betong er tunge eiere. Næringshagen har et godt samarbeid med Ipark Haugesundsregionen og Næringshagen Rogaland Ressurssenter.

Næringshageprogrammet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer om SIVAs næringshageprogram her

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]