Optimisme rundt ironman-planene

Tjeldbergodden

SIVA har fortsatt tro på at Ironman vil bli realisert. Sammen med Höganäs og LK AB vil SIVA om kort tid etablere et utviklingsselskap. Det forteller Tor Bjøru, direktør for miljøteknologi i SIVA, til avisa Sør Trøndelag 21.08.13.

Marked viktig

portretter

Det er svenske Höganäs og LK AB som står bak prosjektet. SIVA vil gå inn med betydelige midler til infrastruktur. SIVA har i tillegg bistått de svenske selskapene med å finne en partner siden dette er en investering til 5-6 milliarder kroner. Så langt har ingen partner satt signaturen sin på noen avtale.

– Vi har konsentrert oss om store norskbaserte selskapet, anslagsvis ti i tallet. Men nå intensiverer vi arbeidet med å etablere utviklingsselskapet Ironman development, der vi forsøker utenfor landets grenser. Vi venter at dette selskapet er på plass i løpet av et par uker. Det er kun noen formaliteter som gjenstår, sier Tor Bjøru (bildet).

Likevel er det hinder som må passeres; ett av dem er markedet. Det bygges flere lignende fabrikker rundt om i verden, så marked og inntjeningsmuligheter vil være viktig for en potensiell partner å ta stilling til, forteller Bjøru til Sør-Trøndelag.

Miljøgevinst

Sammenlignet med dagens produksjonsmetode basert på kull, vil et jernverk basert på gass som råstoff redusere CO2-utslippene betydelig. Jernmalm, som benyttes til å høyne kvaliteten på stål og som erstatter skrapjern, vil også redusere utslippene fra stålfabrikkene.

– Hele verdikjeden vil bli mer miljøvennlig, sier Bjøru.

Artikkelen kan leses i sin helhet i papiravisa Sør-Trøndelag 21.08.2013

Les mer om Ironman i kronikk i Adresseavisen 28.04.12

Fakta om Ironman

  • De svenske industriselskapene Höganäs og LKAB står bak planene om jernverket Ironman. SIVA arbeider med å få på plass en norskbasert, industriell partner i Ironman-prosjektet.
  • Ironman er et stort industriprosjekt, som målt i årstonn vil være over fire ganger større enn aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra.
  • Ironman er basert på jernmalm fra Kiruna, og vil bruke naturgass i produksjonen. Dette vil redusere CO2-utslippene med over 60 prosent sammenlignet med tradisjonell jernproduksjon i kullbaserte masovner.
  • En realisering av Ironman vil kunne bidra til 100-120 arbeidsplasser på Tjeldbergodden.
  • Den totale investeringen ligger mellom 5-6 milliarder kroner.

Ironman 2108 ST