SIVA har fått nytt styre

SIVA

09.10.13 ble nytt styre utnevnt av foretaksmøtet i SIVA SF.

Det nye styret har følgende medlemmer:

Kristin Reitan Husebø, Styreleder

Peter Arbo, Nestleder

Tor-Arne Solbakken (ny for 2 år)

Helene Jebsen Anker (ny for 2 år)

Kari Riddervold (ny for 2 år)

Sverre Narvesen

Jens P Heyerdahl dy

Kristin Reitan Husebø
Kristin Reitan Husebø er ny styreleder i SIVA SF