Leiv Eiriksson-dagen 2013: Vi må våge å være dristige

led2013_04

Et like sikkert høsttegn som at bladene blir gule er markeringa av den årlige Leiv Eiriksson-dagen på Pirsenteret i Trondheim. I de amerikanske nybyggernes ånd hedres nyskapere som våger å forlate trygge farvann for å skape noe nytt.

Det er gode grunner til å fortsatt hedre utferdstrang og skaperkraft, sa adm. dir Malvin Villabø i Leiv Eiriksson Nyskaping, som minnet om at Trøndelagsregionen har en betydelig vei mot nyskapings-toppen. Dette til tross for at Trondheim er Norges teknologihovedstad.

led2013_01
Egil Haugsdal i Kongsberg Gruppen

– Alt vi har er blitt skapt i teknologimiljøet i Trondheim, fortalte Egil Haugsdal, direktør i Kongsberg Gruppen. Og det er ikke lite. Det internasjonale teknologikonsernet hadde en omsetning på 15,1 mrd kr i 2011, med 7000 ansatte i mer enn 25 land. Til de frammøtte fortalte Haugsdal hvordan samarbeid med og oppkjøp av små bedrifter er en viktig del av Kongsberg Gruppens innovasjonsstrategi.

– Vi ser på dette som en vinn-vinn situasjon. Små gründerbedrifter evner å snu seg raskere enn oss og mange utvikler suksessfulle produkter. For dem er vårt verdensomspennende servicenettverk en forutsetning for å gjøre produktene eskalerbare, fortalte Haugsdal, som oppfordret gründere med spennende teknologi til å ta kontakt med Kongsberg Gruppen.

Kongsberggruppens trondheimskontor er i dag lokalisert i Pirsenteret. Dette er ikke tilfeldig. Svein Tryggestad i Pir Management fortalte om hvordan Pirsenteret er blitt Norges største innovasjonsmiljø.

– Vi har bevisst satset på samlokalisering av beslektet virksomhet. En fellesnevner for alle bedriftene her er innovasjon, teknologi eller tilknytning til maritime næringer. I tillegg er det lagt vekt på arealer som innbyr til samhandling på tvers av bedriftene, fortalte Tryggestad. Flere av bedriftene som er blitt kjøpt opp av Kongsberg Gruppen, deriblant Seatex, har sitt utspring fra det maritime miljøet i Pirsenteret.

Dagen ble avsluttet av en gründer som etter hvert er blitt velkjent for det norske folk. Onecall-gründer Øystein Eriksen startet mobilselskapet praktisk talt med to tomme hender og pant på huset. Gjennom massiv og markedsføring er OneCall blitt en sterk merkevare. I dag har selskapet 300 000 kunder, og har scoret høyt på mange kvalitets- og omdømmeundersøkelser. Dette til tross for at de markedsfører seg som «billig».

– Det er vanskelig å overbevise norske kunder om at kvalitet nødvendigvis ikke skal koste mye. For oss har det vært en dristig innovasjonsstrategi å være billig, avsluttet Eriksen, som etterlyste mer vilje til å eksperimentere i den norske innovasjonspolitikken.

Per Mikalsen
Lingit AS vant nyskapingsprisen i 2012. Daglig leder Per Mikalsen forteller om hvordan selskapet har brukt det siste året.

Dette ble fulgt opp av Leiv Eiriksson Nyskapings Malvin Villabø, som oppfordret investorer til ikke å «analysere i hjel» produktene.

– Det er mye mer enn selve ideen som bestemmer om produktet lykkes. Derfor må vi ta litt sjanser, sørge for at trakta ikke blir for smal, og heller fylle på mer kapital til de som holder det de lover, avsluttet Villabø.

 

 

WTW ble årets nyskaper

Årets Leiv Eiriksson Nyskapingspris gikk til softwareleverandøren WTW AS i Trondheim.

– Selskapet har etablert seg som en ledende aktør innenfor sitt felt, sa juryleder Marit Collin i sin begrunnelse.

WTW leverer løsninger i et marked som er i hurtig endring
takket være den digitale- og mobile revolusjonen. Gjennom å ta i bruk nye teknologiske muligheter utvikler selskapet løsninger som dekker konkrete kundebehov.  WTW har skapt lønnsomme produkter gjennom sine applikasjoner for billettering og transaksjonshåndtering. AtBs mobilettløsning er et eksempel på en prisbelønt salgsløsning.

–Selskapet representerer den ånd som Leiv Eiriksson Nyskapingspris ønsker å honorere. Gründerne har gjennom møysommelig arbeid og kloke strategiske valg klart å skape en sunn og lønnsom virksomhet i et meget krevende marked. Kravet til innovasjon og nytenkning er betydelig, sa juryleder Marit Collin.

– Vår unike kompetanse og erfaring innen mobil teknologi har vi opparbeidet siden 2001, forteller daglig leder Trond Nordby i WTW.

– Vi fokuserer alltid på at produktene skal være brukervennlige og basert på teknologi som er best egnet til formålet. Vi inspireres av at våre produkter muliggjør en positiv endring i folks hverdag. Vi har ikke bare et ønske om å endre folks hverdag, vi gjør det, avslutter en glad prisvinner.

 

Billedtekst øverst: WDW AS ble tildelt Leiv Eirikssons Nyskapingspris for 2013

LED pirsenteret
Pirsenteret er Norges største innovasjonssenter. Leiv Eiriksson Nyskaping er en viktig bidragsyter til innovasjonsvirksomheten i bygget.