Technopolis inn i IT Fornebu

Fornebeu%201

Technopolis har undertegnet en avtale med IT Fornebu Properties AS (ITFP) verdt 1,2 milliarder kroner.

Technopolis overtar 70 prosent av IT Fornebus tre ikoniske kontorbygg på Fornebu, med en eierandel på rundt 1,2 milliarder kroner. Dette er første gang det finske eiendomsselskapet etablerer seg i Norge.

IT Fornebu har inngått samarbeid med det finske børsnoterte selskapet Technopolis om å videreutvikle IT Fornebus tre fullførte kontorbygg på Fornebu i Bærum kommune. Technopolis har i dag gått inn med en eierandel på 70 prosent i Terminalbygget, Portalbygget og Profilbygget på Fornebu. Transaksjonsverdien er 220 millioner euro, hvorav Technopolis’s andel utgjør 154 millioner (1.257 millioner kroner). De resterende 30 prosent forblir i IT Fornebus eie.

Eiendomsselskapet Technopolis er notert på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. Selskapets kjernevirksomhet er å tilby bistand til forretningsutvikling kombinert med å bygge moderne og fleksible bedriftsmiljøer for leietakerne.

Det er om lag 26.000 personer og nesten 1.400 bedrifter og organisasjoner i Technopolis sine lokaler i Finland, Russland, Estland og Litauen. Selskapets omsetning for 2012 utgjorde 107,3 millioner euro.

Administrerende direktør i IT Fornebu, Kjell Kalland, sier i pressemeldingen at han er svært glad for å ha inngått i samarbeidet med Technopolis.

– Jeg har stor tro på at Technopolis’ konsept knyttet til service vil komme dagens leietakere på Fornebu til stor nytte, og vil styrke oss i konkurransen om nye, attraktive leietakere. De tre byggene utgjør et samlet utleieareal på over 70.000 kvadratmeter og utleiegraden i dag er på 90 prosent. Transaksjonen inkluderer også en opsjon for Technopolis til å oppføre 15.000-25.000 kvadratmeter nye kontorlokaler når IT Fornebus tomter på Fornebu blir regulert. Vi ser fram til et spennende samarbeid også på dette området, sier Kjell Kalland.

Les mer i denne pressemeldingen

 

Om IT Fornebu:

IT Fornebu Properties AS driver virksomhet innen fast eiendom med utgangspunkt i kunnskapssenteret på Fornebu, herunder eierskap, utvikling og drift av eiendommer og investering i aksjer og andre eierandeler i andre selskaper med virksomhet innen eiendom samt all annen virksomhet som står i forbindelse med næringsbaserte kunnskapsklynger.

Selskapet er et holdingselskap i et konsern der datterselskapene driver med eiendomsutvikling. I dette inngår kjøp og salg av fast eiendom i Norge og aktiviteter knyttet til dette.

IT Fornebu Properties AS eier både næringslokaler og utviklingseiendommer på Fornebu. IT Fornebu har ca. 150.000 m2 næringslokaler og ca. 160.000 m2 eiendom med utviklingspotensial. Selskapets forretningskonsept er langsiktige eiendomsinvesteringer med fokus på investering, forvaltning og utvikling av næringseiendom, hovedsakelig kontoreiendommer. Geografisk fokus er Fornebu.

SIVAs eierandel er 32,6 prosent