Vil samle innovasjonsmiljøene i Trondheim

SIVA-direktør tar til orde for å samle gründerne, universitetet, høyskolene, investeringsfondene og teknolgibedriftene i Trondheim i et nytt bygg.

– Av alle byene SIVA er engasjert i, er Trondheim byen som har utnyttet potensialet dårligst.

Det sier Erik Haugane, administrerende direktør i SIVA, til Adresseavisen. Han mener byen har alle forutsetninger for å skape en innovasjonskultur som kan fostre flere større teknologibedrifter, men at det mangler et samlingspunkt.

Haugane, som selv har grunnlagt oljeselskapet Det norske, deler visjonene til Atmel-gründeren Alf-Egil Bogen. Bogen uttalte tidligere denne uken at Trondheim har potensial til å bli ledende i Norden på flere fagfelt. Haugane mener løsningen er å samle de store aktørene i samme bygg.

– Vi er den byen som har flest nyoppstartede teknologibedrifter, vi har forskningsmiljøet gjennom Sintef, teknologiutdanningene og gründerne fra NTNU og andre utdanningsinstitusjoner. Det er viktig at investormiljøet, såkornfondene og teknologibedriftene også kommer inn i bygget. Hadde vi klart å samle aktører som ikke åpenbart har noe med hverandre å gjøre, er jeg sikker på at smittefaren er så stor at det kommer forretningideer som vil skape store, lønnsomme bedrifter, sier Haugene til Adresseavisen.

SIVA utvikler og investerer i innovasjonssentra i hele landet. Målet er å legge til rette for flere vekstkraftige bedrifter og skape morgendagens næringsliv.

Les hele saken på adressa.no

 

Billedtekst: Erik Haugane peker på Ocean Space Center som et mulig senter som kan samle Trondheims innovasjons- og teknologimiljøer.

Foto: Adresseavisen

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]