Inkubatorer lærte om investorpresentasjon

siva pitchtrening

– Dette har vært kjempenyttig. Nå skal vi viderebringe teknikken til gründerne, sier to av deltakerne på SIVAs fagsamling med tema investorpresentasjon og power-pitch.

Randi Torvik
I samarbeid med Seed Forum arrangerte SIVA kurset som skal gjøre gründerne mer attraktive for potensielle investorer. På kurset fikk forretningsutviklere trening i pitching.

– Det nasjonale inkubatornettverket er Norges fremste i forretningsutvikling. Målet med kurset er å bidra til at inkubatorene styrker sin kompetanse ytterligere, sier prosjektleder Randi Torvik (bildet) i SIVA.

– Vi ønsker å gjøre noe med måten gründerne tenker på. Hva må jeg gjøre med min forretningsmodell for at dette skal bli interessant for investorene? Kunsten er på få ord å fortelle investorene hvorfor de skal være med. Det er gründernes gode hjelpere som har lært dette nå, så viderebringes dette til gründerne i inkubatorene, sier Torvik.

Nyttig

Under pitch-treningen fikk forretningsutviklerne øvelse i å gjennomføre en 7 minutters investorpresentasjon og en 30 sekunders power-pitch for et selskap. Deltakerne tar med seg kunnskapen tilbake til sine inkubatorer.

– Dette har vært veldig nyttig, sier Michelle Opshaug som er inkubatorleder i Forskningsparken i Narvik.

– Vi har vært gjennom en lærerik prosess. Med det grunnlaget som jeg har nå kan jeg terpe på de rette tingene sammen med gründerne som skal ut og presentere seg, sier hun.

Magne Løfaldli som er daglig leder i SIV Industri-inkubator i Surnadal er enig.

– Innenfor industrien er det ikke så vanlig med speeddating med investorer, men dette er viktig innenfor andre industrier. Men det at man skal konsentrere seg om de viktige tingene og teknikkene her kan man ta med til andre områder, sier han.

– Dette er teknikker som er nyttig til mye og som kan brukes i mange sammenhenger. Vi tar dette med oss i rådene vi gir til gründerne. Det er viktig å spisse budskapet når man skal presentere seg i ulike sammenhenger, sier Opshaug.

– Vi er gründernes rådgivere. Kurs som dette er viktig for hvilke råd og hvilken motivasjon vi gir, sier Løfaldli.

Tenke stort

Kursleder Steinar H. Korsmo i Seed Forum sier at nesten alle gründere trenger egenkapitalfinansiering for å skape en vekstbedrift. Det betyr at de må ha kontakt med investorer.

– Den store utfordringen er å tenke stort nok. Man må lage en metodikk for effektivt å få egenkapital inn i gründerselskapet, sier Korsmo.

Han sier at pitch-treningen omfatter den verbale gjennomføringen, i tillegg til at de fokuserer på innholdet i presentasjonen og hvordan man får frem det langsiktige perspektivet i hvordan bygge bedriften.

– Det langsiktige perspektivet er viktig. Mange norske gründere mangler langsiktighet i det å bygge bedriften, sier han.

Han mener spesielt at kvinnelige gründere bør utfordres på dette.

– Vi observerer at de fleste som vi har på våre pitch-treninger er menn. Menn tenker oftere større enn kvinner, som gjerne ender opp med levebrødsbedrifter, sier han.

– Det er et stort potensiale for kvinnelige gründere, sier han.

Her er Seed Forums råd for investorpresentasjon – 7 minutters pitch:

Presentasjonen skal starte med en power pitch som er de første 30 sekundene. Power pitchen skal forklare forretningskonseptet med maksimalt 15 ord og deretter svare på spørsmålet: Hvorfor skal en investor investere i selskapet?

Budskapet i investor-pitchen må være klart. Pitchen skal være et verktøy til å skape interesse og leads for videre samtaler i den påfølgende networkingen.

Pitchen skal skape interesse. Du er selgeren og investor er kunden. Du skal ikke selge produktet ditt, men eierskap til aksjer i selskapet. Investor ser etter selskaper med høyt vekstpotensial og et team som vil lykkes. Husk at investor mottar en mengde gode investeringstilbud hele tiden. En detaljert presentasjon kan bli presentert i separate møter etter networkingen hvis pitchen har skapt interesse. Det må være kun en person som fremfører pitchen, og du må unngå tekniske uttrykk, snarveier og detaljer. Pitchen er en finansiell presentasjon – ikke en teknologi-pitch eller en salgs-pitch for salg av selskapets produkt eller tjenester.

Overordnet fokus i pitchen er verdidriverne som enten kan bli listet opp i en pp-slide eller presentert som ”trigger points” gjennom hele pitchen.

Presentasjonen skal være en Power Point-presentasjon med maksimalt 10-12 slides som følger:

1) HVA ER FORRETNINGSKONSEPTET?

Dette er en power pitch som en innledende teaser. Den må forklare konseptet med inntil 15 ord og fokusere på verdidriverne som er hovedårsakene til hvorfor investor vil investere.

2) HVEM ER I TEAMET?

Presenter de fremtredende medlemmene i teamet. Fokuser på kjente personer i temaet om det fins slike, samt relevant kompetanse som for eksempel tidligere gründererfaring, exit erfaring, finansiell og kommersiell kompetanse mv.

3) HVA ER MARKEDET?

Hvor er markedet og hvor stort er det? Hvem er kundene? Har du et definert markedssegment? Hva er distribusjonsstrategien?

4) HVA ER KONKURRANSEFORDELENE?

Hvilket problem løser du for kundene? Hva er behovet i markedet? Har du konkurrenter og i så tilfelle hvem er de og hva gjør de? Kanskje du kan sammenlikne med konkurrentene i en matrix? Er du i en Blue Ocean situasjon?

5) HVA ER UNIKT?

Hva er din IP (intellectual property)? Hva med patent og varemerkebeskyttelse? Hva er din IP-strategi?

6) HVA ER FORRETNINGSMODELLEN?

Hvordan tjener du penger?

7) HVA ER NØKKELTALL I BUDSJETTET?

Hva er din finansielle status? Kan du vise historiske tall for omsetning de siste 3 år? Fremstill hovedtallene i budsjettet for omsetning og overskudd de neste 3 år.

8) HVA ER KAPITALBEHOVET OG HVORDAN VIL INVESTERTE MIDLER BLI BENYTTET?

Anslå kapitalbehovet og hovedformålene for hvordan investeringen vil bli benyttet.

9) HVA ER RISIKOFAKTORENE?

Hvis du skal inkludere risikofaktorer må du i så tilfelle forklare hvordan hver av dem blir eliminert. Ikke inkluder generelle risikofaktorer men kun særlige risikofaktorer relatert til forretningskonseptet eller bransjen.

10) HVA ER EXIT STRATEGI?

Er det en industriell exit (trade sale)? Initial Public Offering (IPO) eller annet? Hvis det er en industriell exit må du gi en antakelse om slike muligheter. Du trenger ikke å anslå en særlig ROI (Retur On Investment) med bakgrunn i verdivurdering.

(Kilde: Seed Forum)

SIVA fagsamling

BILLEDTEKST 1: Forretningsutviklerne Magne Løfaldli og Michelle Opshaug var veldig fornøyd med kurset hos Steinar H. Korsmo.

BILLEDTEKST 2. Deltakerne på SIVAs fagsamling

 

Tekst og foto: Elisabet Breien Ellingsen