Follum skal utvikle biodrivstoff for norsk luftfart

Viken skog

 

Avinor velger Viken Skogs selskap Treklyngen som partner i utviklingen av biodrivstoff for norsk luftfart. Avinor går inn i Pan Innovasjon sammen med Treklyngen og SIVA.

Totalt vil Avinor investere 100 millioner kroner i ulike biodrivstoffprosjekter på Follum. Avinor vil få en eierandel på mellom 12 og 20 prosent i Pan Innovasjon. Byggestart er planlagt i 2017.

– Vi er villige til å satse betydelige beløp, sier administrerende direktør Dag Falk-Petersen  i  Avinor til Ringerikes Blad.

Per Anders Folladal
Per Anders Folladal

Som følge av krisen i treforedlingsindustrien etablerte SIVA i fjor industri-inkubatoren Pan Innovasjon på Viken Skog.

– For SIVA er det viktig å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i treforedlingsindustrien. Avinor-avtalen er en vitamininnsprøyting i arbeidet med å få med seg andre relevante industrielle aktører på eiersiden i Pan Innovasjon,  sier senior prosjektleder Per Anders Folladal (bildet) i SIVA.

 

Skogeierandelslaget Viken Skog har lagt bak seg et dårlig år: Nedstengning ved Norske Skog Follum, nedleggingsvedtak ved Sødra Cell Tofte og konkurs ved Vafos og Hellefoss, skriver Nationen.

– Norge har mistet 3,2 millioner kubikkmeter industriforbruk de siste årene, konkluderte styreleder Helge Evju da han åpnet årsmøtetalen på årsmøtet til Viken skog. Follum vil kunne produsere biodrivstoff på mellom 1 og 2 millioner kubikkmeter virke årlig. Men potensialet er enda høyere.

Hovedflyplassen vil kunne bruke en årlig bioenergimengde på om lag 16 TWh, ifølge Nationen.

– Med dagens teknologi snakker vi om en dobling av forbruket av bioenergi, sier Johan C. Løken, styreleder i Det norske skogselskap, ifølge Nationen.

 

Les mer om saken i Nationen

Les mer om bakgrunnen for industri-inkubatoren på Follum