Spennende reiselivsprosjekter etterlyses

 

Arbeider du innen reiseliv? Har du et spennende prosjekt, tjeneste eller produkt som du trenger finansiering til? I så fall vil vi gjerne høre fra deg.  Vi etterlyser nå investeringsobjekter som skal velges ut til Nordic Tourism Investment Forum 25. september 2013 i Stockholm.

 

Dessuten blir du med i utvelgelsen til ”Nordens mest interessante investeringsobjekt 2013”. Under Nordic Tourism Investment Forum får du mulighet til å presentere ditt selskap for ”business-angels”, kapitalselskaper, finansieringsinstitusjoner og banker fra hele Norden, samt inviterte investorer fra andre land. For å delta i utvelgelsen må du registrere deg i reiselivsnæringens nordiske investeringsdatabase. Der finner du mer om kriterier og forutsetninger for deltakelse. SIVA er norsk partner sammen med Innovasjon Norge og Investinor.

 

kapitalmarkedsdagen 2012
Kapitalmarkedsdagen 2012

Dato:  onsdag 25. september 2013

Tid: 09:30 – 16:00, inkl lunsj, kaffe og mingling

Sted: IVAs Konferansesenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige

 

 

 

 

Mer informasjon om kapitalmarkedsdagen for reiselivsnæringa finner du her

Informasjon om påmelding og program finner du her

Ta gjerne kontakt med Rolf Andrè Sandvik, Direktør for reisemålsutvikling i SIVA på epost hvis du har spørsmål (Epost: Rolf.sandvik@siva.no)

 

I fjor deltok 12 selskap i den nordiske kapitalmarkedsdagen. En av disse var Destinasjon Hov/Lofoten golf. Les mer om fjorårets arrangement og kandidater her

Lofoten golf hotell
Konseptet Lofoten Golf Hotell var en av de norske deltakerne på kapitalmarkedsdagen 2012.

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]