Prisdryss over Midt-Norges beste idéer og gründerspirer

 

Nær 500 personer feiret framtidas stjerner på næringslivshimmelen på Samfundet i Trondheim 23. april 2013. 900.000 kroner ble fordelt på vinnere i tre ulike klasser.  Oddrun Englund, Direktør for innovasjon i SIVA, delte ut pris til selskapet Grip, vinnerne av Venture Cup.

Oddrun prisutdeler

– SIVA vil inspirere til nyskaping og nytenking over hele Norge. Innovator er gründernes Oscarfest, og en flott hyllest til ideer og gründerspirer i Midt-Norge, sier Oddrun Englund (bildet) i SIVA.

Innovator er den største prisutdelingen for unge entreprenører i Midt-Norge. Her får vi ta del i suksesshistoriene til dem som virkelig tør å satse og følger egne drømmer. Studenter fra NTNU og høyskolene i Midt-Norge konkurrerer seg i mellom om de beste forretningsplanene.  Regionvinner i hovedklassen av Venture Cup Midt-Norge ble selskapet Grip, som har utarbeidet et låse- og sikringssystem for barnevogner. Selskapet går videre til en nasjonal finale.

Vinneren av etablererstipendet Startstøtte 2013 ble studentbedriften Connect LNG fra NTNUs entreprenørskole. Stipendet er på 500 000 kroner, som kommer fra Partnere for nyskapning – et fellesskap bestående av NTNU, NTE, Sparebank1 SMN og Sintef. Forretningsideen til Connect LNG er å overføre flytende naturgass fra skip til land «på en enklere og billigere måte enn før». Det skal skje gjennom et helt nytt lastebøyesystem.

Ove Sporsheim og firmaet Marine Roll & Pitch vunnet forretningsplankonkurransen Take Off for sin teknologi som gjør skip stødigere.

I Samfundet ble det også avholdt en pitchekonkurranse, hvor sju lokale cup-vinnere fikk presentere sin idé på tilmålt tid. Trondheimsbedriften Aalberg Audio vant. Selskapet utvikler en ny type trådløs-kommunikasjon mellom gitar og effektboks, som gjør at gitaristen kan styre effektene direkte fra gitaren. Selskapet har tidligere vunnet entreprenørklassen av Venture Cup, og blir også sendt til den nasjonale finalen.

Mer info om Innovator og prisvinnerne finner du hos Partnere for nyskaping

Alle nominerte og vinnere i Innovator samlet
Alle nominerte og vinnere i Innovator samlet
Alle foto: Kai T. Dragland, NTNU

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]