Felles innsats for flere vekstkraftige teknologibedrifter

Take off beskåret

I 30 år har nyskapingsprogrammet Take-Off koblet gründere, forskningsmiljøer og studenter ved NTNU i Trondheim. Take-Off har blant annet bidratt til etablering av flere hundre teknologibaserte bedrifter og økt entreprenørskapskompetansen hos studentene.

SIVA har vært en viktig støttespiller for Take-Off, og bidro på Take-Offs jubileumsseminar til å rette oppmerksomheten mot teknologiske nyetableringer.

– Å ha stor verdiskaping på områder der vi kan være dyrest, krever stor kreativitet og omstillingsevne. Men der vi har naturgitte fortrinn eller kulturelle konkurransefortrinn vil vi være konkurransedyktige. Men dette fordrer at vi hele tiden forbedrer teknologi og arbeidsprosesser, sa Erik Haugane, adm. direktør i SIVA i sitt innlegg. Jubileumsseminaret samlet aktører fra forskning, næringsliv, universitetsmiljø og virkemiddelapparat i Rådhuset i Trondheim.

Av de årlige nyetableringene utgjør teknologibaserte nyetableringer med vekstpotensial kun noen få promille. Dette er forretningsinitiativ som normalt krever betydelig kompetanse og finansielle ressurser, men som er viktig for å fornye norsk næringsliv og industri. Take-Off ønsket å få en diskusjon om hvordan aktørene kan bidra til at flere teknologibedrifter etableres, og vokser fortere.

Erik Haugane pekte i sitt innlegg på verdien av effektive innovasjonsklynger:

– Vi ser at innovasjonskultur er smittsomt. Derfor er det viktig å skape gode klynger der de beste får blomstre, sa han, og pekte videre på betydningen av gründervirksomhet og realfag.

– Det må komme tydeligere fram at matematisk, naturvitenskapelig og teknologisk utdanning er inngangsbilletten til mange spennende yrker, sa Erik Haugane som peker på at ungdom må utdannes til å skape jobber, ikke bare få jobber.

Take-Off har vært et effektiv og treffsikkert virkemiddel for å styrke entreprenørskapskompetansen blant studentene. Les mer på Take-Offs egne hjemmesider.

 

Bildetekst: Take-Off er i 30 år utviklet og drevet fram av Sigmund J. Waagø. Her sammen med SIVAs adm. direktør Erik Haugane og prosjektleder Randi Torvik.