Erna Solberg besøkte Forskningsparken i Narvik

Fredag 9. august besøkte Erna Solberg Forskningsparken i Narvik. Høyrelederen ønsket å få lære mer om innovasjonssystemet.

Erna Solberg, ordførerne i Narvik og Evenes samt øvrige representanter for partiet fikk presentert Forskningsparken og de utfordringer som innovasjonsaktører står over for.

– Vi ønsket å vise Erna Solberg den positive utviklingen av teknologibedrifter i Narvikregionen, og samtidig fortelle om de utfordringene vi som innovasjonssystem har. Det forteller inkubatorleder Michelle Opshaug i Forskningsparken i Narvik.

 

Budskapet til Solberg fra Forskningsparken var tydelig:

* behov for økt tilgang på tidligfasefinansiering for gründere og vekstbedrifter
* samordning av virkemiddelapparatet
* insentiver for kommersialisering av FoU resultat

 

Inkubatorbedriften Narvik Composite presenterte selskapet og deres vei fra idé til bedrift. Nå arbeides det med å realisere en ny fabrikk til selskapet.

– Narvik Composite er et meget godt eksempel på denne positive utviklingen og på utfordringene som er skissert, forteller Michelle Opshaug.

– Vi får til mye, og med noen flere muskler kunne vi, og mange andre i innovasjonssystemet, fått til enda mer, avslutter Opshaug.

Michelle Opshaug foto Daniel Lindberg
Michelle Opshaug er inkubatorleder i Forskningsparken Narvik
Foto: Daniel Lindberg

 

Les mer om Forskningsparken i Narvik her.

Les mer om SIVAs inkubatorprogram her.

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]