Lederskifte i SIVA

Erik Haugane
Erik Haugane

5. august 2013 begynte Erik Haugane som ny administrerende direktør i SIVA. Dette er en stor hendelse, det er faktisk 25 år siden sist det var lederskifte og Harald Kjelstad tiltrådte.

– Med Erik Haugane har vi fått en meget dyktig, handlekraftig og nyskapende leder. Han vil på en god måte videreføre arven etter Harald Kjelstad, samtidig som han vil kunne tilføre SIVA og innovasjonsnettverkene nye og verdifulle impulser. Det sier Peter Arbo, styreleder i SIVA.

Erik Haugane kommer fra topplederjobben i oljeselskapet Det Norske. Overgangen fra et privat oljeselskap til en statlig tilrettelegger innebærer imidlertid noen større omstillinger.

-Det blir en stor forandring å skulle bruke skattebetalernes penger. Det krever at avgjørelser skal oppfattes som fornuftige av samfunnet, i motsetning til i det private hvor det holder at eierne ved styret mener det vil lønne seg, sier Haugane til Adresseavisen.

Haugane sier til Adresseavisen at det er Harald Kjelstads ønsker og visjoner som har trigget ham til å si ja til denne jobben, og mye av det han vil gjøre er videreføring av hans filosofi.

-Det blir ingen stor endring i lederstil fra min side. Som i Det norske vil det være stor takhøyde, og jeg vil opprettholde et kreativt og åpent arbeidsmiljø, sier Haugane, og legger til:

-Jeg vil legge til rette for en åpen dialog og forventer at medarbeiderne interesserer seg for SIVA idé og at de vil bidra til at vi når våre målsettinger.

 

Les mer i Adresseavisen papir 6.8.2013

Adressa ny sjef