Nyheter

Bildet viser fra pressekonferanse hvor statsministeren, finansministeren, næringsministeren og barne- og familieminister deltok

Historisk løft for grønn forskning og innovasjon

Summen av tiltakene vil bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet.

Les mer

Arctic Nutrition vant Siva-prisen 2020

Siva-prisen på 250.000 kroner gikk i år til Arctic Nutrition for bedriftens innovative arbeid med utvikling av medisin for behandling av psoriasis, basert på restråvarer av silderogn.

Les mer
Bildet viser inngangen og trapp i VIPsenteret på Verdal som er en viktig møteplass for næringslivet i regionen

VIP-senteret i Verdal rigges for framtida

VIPsenteret i Verdal har i mange år vært en sentral møteplass for næringslivet, plassert midt i en av Norges største industriparker.

Les mer
Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

40 millioner til investeringer i innovasjonsselskaper

– Det er viktig å opprettholde aktivitet i innovasjonsselskapene slik at tilbudet til bedriftene ivaretas både under og etter koronakrisen.

Les mer
Bildet viser tre personer som har Teamsmøte som smiler og viser tommel opp

Kobler på fremtidens entreprenører

Siva og Start Norge inngår en treårig samarbeidsavtale om å fremme entreprenørskap og innovasjon blant studenter i Norge.

Les mer

Grep for videre vekst i helsenæringen

Tilgang til offentlige anbud og støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering er viktig for å sikre videre vekst i den norske helsenæringen.

Les mer
Bildet viser en person som ser på forskjellige grafer på en ipad

Bedre puls

– Innovasjonsselskapene og katapult-sentrene har snudd seg raskt for å bistå sine bedrifter i en krevende tid. Vi ser også stor variasjon i hvordan bedriftene håndterer effektene av korona-pandemien.

Les mer
bildet viser en åndedrettsmaske

Mobiliserer produsenter av åndedrettsvern

Siva har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF aktivert kanalen til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av anslagsvis 2,5 millioner åndedrettsvern.

Les mer

Kan skape et norsk vind-eventyr

EU gir 290 millioner til utviklingen av verdens største flytende havvindmølle, som skal testes utenfor Karmøy av katapult-senteret Sustainable Energy. Prosjektet vil forberede norsk leverandørindustri til å kunne ta store markedsandeler i et globalt gigantmarked.

Les mer
Norsk Katapult Logo med bakgrunnsgrafikk

Spirer til nye katapult-sentre?

Siva støtter fem forprosjekter innenfor fire spesifiserte områder med totalt 2 millioner kroner under ordningen Norsk katapult.

Les mer
Myrkdalen Fjellandsby

Reiselivsaktører går sammen

Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen og etablerer en av Norges største reiselivsaktører med en årlig omsetning på 1 milliard kroner.

Les mer
Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva

Kan slippe egenfinansieringen

Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter.

Les mer
Bildet viser Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge

Koronaviruset truer småbedriftene: – Siva-strukturen viktigere enn noen gang

– Til vanlig hjelper vi bedriftene med å vokse, nå handler alt om å få dem til å overleve, sier Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge og daglig leder i Nordkappregionen næringshage.

Les mer
Ingrid Riddervold Lorange er administrerende direktør i Siva

Siva mobiliserer innovasjonsselskapene

Siva ber om økt finansiering av næringshager og inkubatorer, slik at små og mellomstore bedrifter raskt får den hjelpen de trenger for å overleve korona-krisen. – Den nasjonale siva-strukturen er en sentral bidragsyter i den pågående krisen, mener Sivasjef Ingrid Riddervold Lorange.

Les mer

Fra olje til bærekraftig rekeoppdrett

Krise i oljebransjen og en god porsjon utålmodighet vekket skapertrangen i to unge studenter.

Les mer