Nyheter

Nytt styre i Næringshagene i Norge

Laila Steine er ny styreleiar i Foreningen Næringshagene i Norge. Foreningen Næringshagene i Norge er eit nasjonalt nettverk, og har i overkant av 50 næringshager over heile landet, dei aller fleste er tatt opp i det nasjonale næringshageprogrammet til Siva og er ein Siva-partnar.

Les mer

Nye næringsklynger utnevnt

Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige fellesnevnere for næringsklyngene som i dag ble innlemmet i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Les mer
Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge.

Næringshagene i Sør-Trøndelag inngår samarbeidsavtale

De fire næringshagene Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage møttes i slutten av mai og resultatet ble en samarbeidsavtale.

Les mer

Ola Borten Moe slutter i Siva

Sivas innovasjonsdirektør frister gründertilværelsen og starter nytt oljeselskap i Trondheim.

Les mer

Nytt styre for Siva

På foretaksmøte i Siva 27. mai ble det foretatt valg av nytt styre for Siva. Mette Kamsvåg og Bjørn Østbø ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Les mer

Se foredragene fra Sivanett 2015

Her er noen av høydepunktene fra årets konferanse. Flere foredrag blir lagt ut i de kommende dagene. 

Les mer

Bli en leder i «det grønne skiftet»

SIVANETT 2015  – Finn problemet, utforsk det og løs det! Det er Leyla Acaroglus råd til gründere som vil være med på å utgjøre en forskjell innen produktutvikling og innovasjon.

Les mer

Design starter med empati

SIVANETT 2015 – Hvis du virkelig forstår andre menneskers behov, da kan du se hva de trenger. Derfor må vi fokusere på individet i innovasjonsprosessen, sier Justin Ferrell ved University of Stanford.

Les mer
Bildet viser et portrett av Lise Bartnes Aalberg som er eiendomsdirektør i Siva

Bygger for framtiden

— Når vi tar i bruk alle verktøyene våre er vi unike, sier Sivas nye eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Les mer

Ekstra satsning på Sivas næringshager

Siva utvider næringshageprogrammet med 30 millioner kroner. Sterkere økonomi, større geografisk nedslagsfelt og et utvidet tjenestetilbud er noe av resepten for økt verdiskaping i distriktene.

Les mer

Ny administrerende direktør i Siva

Styret i Siva SF har i dag ansatt Espen Susegg (41) som ny administrerende direktør for selskapet.

Les mer

Slik designer du en kreativ organisasjon

SIVANETT 2015: Det handler ikke om skape innovative produkter og tjenester – men om å skape en kultur som er i stand til å produsere dem fortløpende.

Les mer

Et naturlig kompetansesenter for bioøkonomi

Nyoppstartede Inkubator Ås skal utvikle bedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

Les mer

Knuser mytene om bærekraftig utvikling

SIVANETT 2015: Miljøutfordringene må møtes med radikal innovasjon, mener internasjonalt anerkjente Leyla Acaroglu. På Sivanett 2015 utfordrer hun norske entreprenører til å kjenne sin besøkelsestid og bidra til positive endringer i samfunnet.

Les mer

Siva søker administrerende direktør

Siva er en pådriver for industri- og næringsutvikling i en stadig mer global verden. Vi ser derfor etter en engasjert og virkelighetsnær leder som kan lede selskapet videre i en tid preget av spennende utfordringer og muligheter.

Les mer