Du store alpakka!

Ja, kameldyr kan utnyttes på mange måter, også i Norge. Med god hjelp fra kunnskapsrike mennesker i Siva-strukturen har to gründere lykkes med sin alpakkadrøm.

Bildet viser mange alpakka stående på en høyde som ser inn i kamera

– Dette er virkelig et stjerneeksempel på hvordan Siva-strukturen fungerer på sitt beste. Det viser verdien av å ha ulik kompetanse som utfyller hverandre rundt omkring i landet. Her er det mange som har jobbet godt sammen for at gründerne skulle lykkes, sier Beate Rotefoss, konst. fagansvarlig Program i Siva.

Og bidragene fra de ulike delene av Siva-strukturen har blitt tatt godt imot, skal vi tro de to initiativrike gründerne.

Bildet viser Anne Line Nubberud (t.v.) og Line Werner Kolstad som sammen eier selskapet Norsk Alpakka.
Anne Line Nubberud (t.v.) og Line Werner Kolstad eier de selskapet Norsk Alpakka sammen.

–  Hjelpen fra næringshagene og inkubatoren var virkelig gull verdt, og helt avgjørende for hvor Norsk Alpakka er i dag, sier gründer Anne Line Nubberud.

Etter at de første alpakkaene ble importert til Norge i 2004, har antall oppdrettere økt kraftig. I dag er det anslagsvis 3000 alpakkaer her til lands (se fakta). Å skape en virksomhet med alpakkaene i Norge kan imidlertid være en utfordring.

– I næringshagen fikk jeg god hjelp til å komme i gang, blant annet til å lage en identitet for bedriften og planlegge virksomheten. Det har jeg virkelig fått god bruk for senere, forteller Nubberud, som senere fikk Line Kolstad med på laget. I dag eier de selskapet Norsk Alpakka sammen.

– Glødende interesse for min virksomhet

Alpakkagründer Nubberud kom tidlig i kontakt med Buskerud Næringshage, som hadde en samarbeidsavtale med Driv Inkubator i Drammen. Gjennom Driv Inkubator fikk bedriften tilgang til spisskompetanse på den type forretningsrådgivning som de hadde behov for. Næringshagen fulgte opp med etablerertjenester og nettverk.

– Jeg hadde aldri hørt om Driv Inkubator hvis det ikke var for næringshagen. Inkubatoren hadde en glødende interesse for min oppstartsbedrift, og vi spilte på samme lag hele veien. Inkubatoren ga meg også et helt avgjørende nettverk. Flere av dem jeg møtte da er tilknyttet selskapet Norsk Alpakka i dag, fortsetter Nubberud.

Da alpakka-virksomheten startet i 2006 var planen å drive med import og oppdrett av alpakka for å lage garn til ulike produkter. Senere har driften blitt utvidet med blant annet AlpakkaOpplevelser. Publikum ønskes velkommen til gården i Sigdal for gode, morsomme og rare opplevelser. Her selges i tillegg produkter laget av alpakkaull, og kortreist mat fra lokale leverandører blir servert. I forbindelse med dette prosjektet kom Buskerud Næringshage sterkere tilbake på banen.

Dette er virkelig et stjerneeksempel på hvordan Siva-strukturen fungerer på sitt beste sier Beate Rotefoss, konst. fagansvarlig for program i Siva

–  Vi skal være en ressurs for bedrifter som vil lykkes. Hos oss har vi spisskompetanse på reiseliv, og da var det naturlig for oss å bistå bedriften  med å etablere AlpakkaOpplevelser, sier Tone Ranheim i Buskerud Næringshage.

Fortsatte reisen i Siva-strukturen

Bærekraft og dyrevelferd er gjennomgående i alle ledd på gårdene til Anne Line Nubberud og Line Kolstad, som møttes da de begge startet med alpakka for 13 år siden.

Etter hvert som flokken ble større, vokste også ideen om å utnytte ressursene maksimalt. Gründerne begynte planleggingen av et slakteri på gården til Kolstad i Fredrikstad, og henvendte seg igjen til Buskerud Næringshage for råd og veiledning til sitt nye, store prosjekt, som fikk navnet Gullalpakka. Også denne gangen viste Tone Ranheim råd, og kunne benytte sitt gode nettverk.

– Uten Siva-strukturen hadde nok ikke Gullalpakka kommet i kontakt med oss. Den nasjonale Siva-strukturen har stor verdi, og den er det viktig å bygge videre på, sier Anders Johansen i Næringshagen Østfold.

Næringshagen Østfold hadde ressurser med spesialkompetanse på

Næringshage- og inkubasjonsprogrammet – hva bidrar Siva med:

  • Siva gir tilskudd i en nasjonal konkurranse basert på prestasjon
  • Gjennomfører utviklingssamtaler med hver enkelt operatør
  • Tilbyr kurs som gir studiepoeng
  • Sikrer tilgang til kompetanse for operatøren og dens bedrifter fra andre operatører i Siva-strukturen
  • Tilbyr beste praksis, verktøy og maler

produktutvikling og prosessfag innen næringsmiddelfag. Det var akkurat det de to gründerne etterspurte.

–  Våre dyr avles ikke for kjøtt primært, men det er en ressurs som bør utnyttes. Med avliving og slakting på gården har vi kontroll på alle ledd i produksjonen, og unngår at dyrene blir stresset. Dyrene skal ha et godt liv fra start til slutt, og dyrevelferden står naturligvis i sentrum, sier Line Kolstad.

Åpen for gode ideer og innspill

– Anne Line Nubberud har tatt imot alle muligheter som har bydd seg, og virkelig utnyttet Siva-strukturen til det fulle. Det får hun igjen for i dag, sier Ranheim i Buskerud Næringshage.

Bildet viser ulike alpakkapledd som Norsk Alpakka tilbyr

I dag leverer Norsk Alpakka produkter til blant annet Bergans. Nubberud er tydelig på at hjelpen bedriften fikk i oppstarten og underveis har bidratt sterkt til at denne avtalen kom på plass. Hjelp til å bygge identitet og merkevare har vært viktig for at Bergans skulle legge merke alpakkavirksomheten.

– Gjennom inkubatoren og næringshagene har jeg lært mye som har vært avgjørende for min bedrift. De har også hjulpet meg til å få troen på eget produkt, og at markedet vil ha det, sier Anne Line Nubberud.

fakta Alpakka

  • Alpakkaen er en dyreart som tilhører kamelidene (kameldyr) og kommer opprinnelig fra Sør-Amerika, hovedsakelig Peru, men også Bolivia og Chile
  • Alpakkaen har blitt holdt for sin luksuriøse fiber i tusenvis av år
  • På 80-tallet ble de første alpakkaene eksportert til USA og Canada, samt Australia og New Zealand
  • I Norge ble de første alpakkaene importert fra Australia nyttår 2004/2005
  • Kilde: Den Norske Alpakkaforening

Samarbeid er avgjørende

Tone Ranheim i Buskerud Næringshage er tydelig på at Siva med sin struktur for innovasjon og næringsutvikling spiller er avgjørende for at bedriftene kan få best mulig hjelp, uavhengig av hvor de befinner seg.

–  Siva tilrettelegger flere møteplasser for oss i Siva-strukturen, fordi de vet hvor verdifullt det er at vi kjenner hverandres kompetanse. Hvis vi skal lykkes med å heve bedrifter og hjelpe dem til å vokse, må vi utnytte den kompetansen som finnes, og dra veksel på hverandre, forteller Ranheim engasjert.