Forener gode krefter i nord

– For Siva var det viktig å sikre at et av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning fortsatt har en sterk forankring i Tromsø, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Bildet viser et flyfoto av forskningsparken i Tromsø

For i over 25 år har Norinnova samarbeidet tett med forskere, ledende forskningsmiljøer og næringsliv i Nord-Norge for å nyttiggjøre innovasjonskraften i nord. Dette har gitt viktige bidrag til etablering av helt nye bedrifter, samt å styrke eksisterende bedrifter gjennom nye produkter og tjenester.

Da tidligere majoritetseier NORUT skulle bli en del av det Bergenbaserte forskingsinstituttet NORCE, ble aksjene til majoritetseieren lagt ut for salg. Og med dette åpnet det seg en viktig mulighet for å styrke forankringen til viktige miljøer i nord.

Dette oppkjøpet var et resultat av langsiktig og strategisk arbeid, på tvers av regioner, hvor Siva var med som sentral pådriver i prosessen, sier Ingrid R. Lorange, adm. direktør i Siva.

Eierskap i innovasjonsselskaper bidrar til å utvikle og profesjonalisere en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, og er et av Sivas virkemidler som bidrar til at bedrifter kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Siva som sentral pådriver

Siva, som har erfaring fra lignede prosesser flere steder i landet, tok derfor initiativ til samtaler med både eksisterende og potensielle nye eiere. Dette bidro til at flere av aktørene bestemte seg for å øke sine aksjeandeler i selskapet sammen med Siva. I tillegg kom fylkeskommunene Nordland og Troms inn på eiersiden.

– Dette oppkjøpet var et resultat av langsiktig og strategisk arbeid, på tvers av regioner, hvor Siva var med som sentral pådriver i prosessen. I dag sitter flere viktige nordnorske krefter med hånden på rattet i Norinnova. Vi er stolte av at Siva spilte en viktig rolle for å lykkes med dette, sier Lorange.

Ett viktig mål for Siva var å etablere en sterkere kobling mellom Norinnova og Universitetet i Tromsø (UiT) for å styrke arbeidet med å kommersialisere ideer derfra. Dette målet ble nådd, og UiT eier i dag hele 33,4 prosent av innovasjonsselskapet, mot tidligere kun 3 prosent.

– Hensikten med UiTs oppkjøp var dels å bidra til å sikre fortsatt nord-norsk eierskap i et selskap vi anser som viktig for regionen, men først og fremst motivert ut fra at Norinnova er et viktig selskap for UiT. De er både vår TTO og et selskap som er helt avgjørende for å kunne videreutvikle ideer og innovasjoner som springer ut av våre forskningsmiljø, sier Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UIT.

Fossland forteller at UiT allerede har gitt positive resultater for det arktiske universitetet.

– Ved at vårt eierskap er styrket betraktelig er UiT kommet i en bedre posisjon til å forsterke samhandlingen mellom Norinnova og våre egne miljøer. I tillegg blir vi tyngre involvert i utviklingen av et selskap som skal bidra til utvikling og vekst i vår region, sier universitetsdirektøren.

Styrket posisjon i landsdelen

– Vi opplever at vår posisjon som en regional utviklingsaktør har blitt styrket med nye eiere. Med sterkere regionalt eierskap, kan vi i sterkere grad bidra til å realisere strategien til eierne her i nord, sier Asbjørn Lilletun, direktør i Norinnova.

Bildet viser et portrett av Daglig leder i Norinnova, Asbjørn Lilletun
Daglig leder i Norinnova, Asbjørn Lilletun. Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Norinnova-sjefen forteller at sammensetning av eierne er viktig, og trekker frem verdien av å også ha fylkeskommunene med på laget. Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune kom inn som nye eiere med 4,5 prosent hver. Resultatet ble en helhetlig nordnorsk verdikjede for kommersialisering av ideer fra forskning.

Siva og Norinnova har vært samarbeidspartnere i en årrekke, og Lilletun forteller at Sivas økte eierandel ble tatt godt imot i Tromsø.

– Jeg opplever at Siva ønsker å utvikle oss og styrke Norinnova sin rolle. For oss er Siva en god eier og samarbeidspartner, som bidrar til å gjøre oss bedre, avslutter Lilletun.

En kritisk suksessfaktor for å lykkes med arbeidet er tilgang på risikokapital. Det er det i utgangspunktet lite av i regionen, forteller Lilletun. Norinnova er en av få aktører i nord som gjør investeringer i tidligfaseselskaper, og avkastning på tidligere investeringer forventes å tilføre kapital som kan reinvesteres. – Gjennom ny eierstruktur sikrer vi at denne kapitalen blir værende i regionen, og vil gi flere selskaper får mulighet til å vokse, sier Lilletun.

Viktig aktør i Sivas Innovasjonssenter

Norinnova holder til i Siva Innovasjonssenter i Tromsø, som eies av Siva gjennom Sivas eiendomsverktøy. Innovasjonssenteret har en rekke ulike leietakere, og er en attraktiv regional arena for bærekraftig utvikling og vekst. I dag huser bygningsmassen rundt 70 ulike virksomheter fordelt på 25 000 kvadratmeter. For kort tid siden fikk Norinnova tilgjengeliggjort nytt areal i senteret, og holder i dag til i toppmoderne lokaler sentralt i innovasjonssenteret.

– For Norinnova betyr det at vi kan tilby et attraktivt miljø for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Her er vi en del av et viktig kompetansebasert miljø, og nye lokaler bidrar til at vi i Norinnova lettere kan tiltrekke oss høykvalifisert kompetanse som kundene våre trenger, forteller en engasjert Lilletun.

Bildet viser interiøret til Norinnova i lokalene til Siva Innovasjonssenter i Tromsø
Norinnova har toppmoderne lokaler i Siva Innovasjonssenter Tromsø. Foto Norinnova

Rundt 800 ansatte jobber til daglig i innovasjonssenteret. Gjennom nært samarbeid med Siva tilbyr Norinnova en rekke faglige og sosiale arrangementer på vegne av Siva. Norinnova tror dette bidrar til å stimulere til samarbeid, nettverk og innovasjon.