Høringssvar – Virkemiddelgjennomgangen

Siva er glad for at selskapets kompetanse, arbeidsform, resultater og effektivitet tydelig anerkjennes, skriver Siva i sin høringsuttalelse til rapport 3 i Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

Vi savner imidlertid en tydeligere logisk tråd i rapporten fra det overordnede nasjonale målet om størst mulig bærekraftig vekst i industri og næringsliv til anbefalingene i rapporten. Bedriftens og Norges behov kunne i enda større grad vært satt i sentrum for anbefalingene.

For å styrke den logiske tråden mener Siva at tre kritiske suksessfaktorer bør være avgjørende i det videre arbeidet med å vurdere og implementere anbefalingene:

  1. Hele landet lykkes.
  2. Økt verdiskaping fra industrien.
  3. Bedriften i fokus.

Siva gir i sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet fire konkrete anbefalinger knyttet til hvordan Siva kan spille en viktig rolle for å nå prosjektets overordnede mål om bærekraftig vekst. Anbefalingene er knyttet til å:

Bildet viser et portrett av Kjell Roland som er styreleder i Siva
Kjell Roland, styreleder i Siva

  • Samle flere av infrastruktur- og samhandlingsvirkemidlene
  • Vurdere ytterligere samordning av bedriftenes kontaktpunkt med virkemiddelapparatet.
  • Forsterke satsingen på industriproduksjon og -arbeidsplasser i Norge
  • Videreutvikle Siva som en forsterket og selvstendig aktør

Økt og bærekraftig verdiskaping i Norge avhenger av at løsningene som implementeres ivaretar behovet for å skape vekst og arbeidsplasser i hele landet, samt at industrien vokser og skaper arbeidsplasser i fastlands-Norge. Vi mener Siva kan bidra til dette, og at et justert mandat kan implementeres relativt enkelt.