15. november utlyses midler under Norsk katapult

Fem katapult-sentre er så langt blitt utnevnt under ordningen Norsk katapult. Intensjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med sju-ni nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.

15. november 2019 innen kl 14.00 vil Siva annonsere utlysning av midler til forprosjekter for utvikling av nye katapult-områder samt forsterkning og utvidelse av eksisterende områder. Søknadsfristen vil bli 31.12.19. Utlysning av hovedprosjekt for nye katapult-områder og utvidelse av eksisterende områder er planlagt før sommeren 2020.

Fakta Norsk katapult

 • En ordning med nasjonale testsentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse til bedrifter
 • Katapult-sentrene gjør det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko
 • Fem nasjonale sentre: Manufacturing Technology, Raufoss, Future Materials, Grimstad/Kristiansand, Ocean Innovation, Bergen, Sustainable Energy, Stord og Digicat, Ålesund
 • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Med bakgrunn i et nylig gjennomført utredningsprosjekt vil det bli gitt prioriteringer for nye katapult-områder. Mer informasjon vil foreligge i forbindelse med utlysningen 15. november. Fullstendig utlysningstekst vil bli publisert på siva.no.

Relaterte artikler

 • Ønsker flere og «bredere» katapult-sentre

  Siva utlyser forprosjekter for nye katapult-sentre innenfor fire definerte områder. I tillegg utlyses forprosjekter for utvidelse av eksisterende katapult-sentre.

 • Tillitserklæring og utfordring

  – En effektiv infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling er viktig for å stimulere til verdiskaping i Norge. Vi tar konsulentrapporten som en tillitserklæring, men også som en utfordring.

Flere artikler

 • Forener gode krefter i nord

  – For Siva var det viktig å sikre at et av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning fortsatt har en sterk forankring i Tromsø, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

 • Bygger ny fabrikk på Drag

  Med støtte fra Siva og Enova bygges ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland.  Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge.