15. november utlyses midler under Norsk katapult

Fem katapult-sentre er så langt blitt utnevnt under ordningen Norsk katapult. Intensjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med sju-ni nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.

Bildet viser logoen til Norsk Katapult på en lilla bakgrunn

Fem katapult-sentre er så langt blitt utnevnt under ordningen Norsk katapult. Intensjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med sju-ni nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.

15. november 2019 innen kl 14.00 vil Siva annonsere utlysning av midler til forprosjekter for utvikling av nye katapult-områder samt forsterkning og utvidelse av eksisterende områder. Søknadsfristen vil bli 31.12.19. Utlysning av hovedprosjekt for nye katapult-områder og utvidelse av eksisterende områder er planlagt før sommeren 2020.

Fakta Norsk katapult

  • En ordning med nasjonale testsentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse til bedrifter
  • Katapult-sentrene gjør det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko
  • Fem nasjonale sentre: Manufacturing Technology, Raufoss, Future Materials, Grimstad/Kristiansand, Ocean Innovation, Bergen, Sustainable Energy, Stord og Digicat, Ålesund
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Med bakgrunn i et nylig gjennomført utredningsprosjekt vil det bli gitt prioriteringer for nye katapult-områder. Mer informasjon vil foreligge i forbindelse med utlysningen 15. november. Fullstendig utlysningstekst vil bli publisert på siva.no.