Katapult-senter partner i EU-prosjekt

ShipFC-konsortiet er tildelt 10 millioner euro av EU for å lage og installere en brenselcelle, drevet av grønn ammoniakk, om bord i et offshorefartøy. Brenselcelle-systemet skal testes på Sustainable Energy katapult-senter.

Bildet viser forsyningsfartøyet Viking Energy ute på havet
Forsyningsfartøyet Viking Energy. Foto Eidesvik

- Katapult-sentrene vil spille en viktig rolle for bedrifter som skal ta i bruk ny teknologi. Å utvikle og få testet nye grønne løsninger på et stort fartøy er svært viktig for å lykkes med det grønne skiftet på havet, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Dette er først gang et norsk katapult-senter er partner i et stort EU-prosjekt. Sustainable Energy katapult-senter ble i juni 2018 utpekt i den andre utlysningsrunden fra Norsk katapult. I alt er fem katapult-sentre så langt blitt en del av satsingen. Katapult-sentrene bistår med alt fra noen timers problemløsing i workshop, mindre tester i labskala, og lengre løp over uker, måneder eller år med utvikling av en prototyp og testing.

- Store prosjekter som ShipFC-konsortiet senker barrierene for små og store bedrifter som vil teste ut teknologi i sin virksomhet. Det er viktig for å bidra til ny verdiskaping i Norge, sier Lorange.

- Store prosjekter som ShipFC-konsortiet senker barrierene for små og store bedrifter som vil teste ut teknologi i sin virksomhet. Det er viktig for å bidra til ny verdiskaping i Norge

- Ingrid Riddervold Lorange

NCE Maritime CleanTech, Eidesvik Shipping, Equinor, Prototech, Yara, Wärtsilä Norway, Fraunhofer, SME Persee, University of Strathclyde, National Centre for Scientific Research Demokritis, North Sea Shipping, Capital-Executive Ship Management, Star-Bulk Ship Management og Sustainable Energy katapult-senter går sammen for å løse oppgaven. Målet med prosjektet er å få Eidesvik-fartøyet «Viking Energy» over på ammoniakk.

Lenke til pressemelding