Skal gi verden flere fiskemåltider

Takket være Siva-inkubatoren T:lab har to norske selskap kunnet slå sin ekspertise sammen. Innen 2025 skal de bidra til å produsere åtte milliarder ekstra sjømatmåltider årlig.

Bildet viser gründer Lars Berg-Hansen i NorseAqua som ute på oppdrettsanlegget.
Lars Berg-Hansen, NorseAqua viser frem oppdrettsanlegget

T:lab har på kort tid befestet posisjonen som et av de ledende innovasjonsmiljøene i Trøndelag, men har hele landet som nedslagsfelt.

– Hadde det ikke vært for T:lab hadde vi aldri kommet på å jobbe sammen slik vi gjør nå. T:lab matchet oss, og vi så raskt at vi hadde bruk for hverandres kompetanse. Nå gleder vi oss til å utvikle selskapene videre sammen, med felles visjoner, forteller gründer Lars Berg-Hansen i NorseAqua, som har solgt selskapet sitt til CageEye.

Mål om åtte milliarder flere fiskemåltider

Siden etableringen i 2014 har NorseAqua lansert en rekke løsninger for enklere og smartere håndtering av rensefisk, som er fiskearter som spiser lus av oppdrettsfisken. CageEye jobber med å optimalisere sjømatsproduksjon blant annet gjennom en egenutviklet teknologi som skal forstå fiskens atferd.

De to selskapene vil fortsette som selvstendige selskap, men vil samarbeide om teknologiutvikling og markedsarbeid. Daglig leder i CageEye, Bendik S. Søvegjarto, forteller engasjert om de store ambisjonene de har fremover.

– Innen 2025 skal vi ved hjelp av forbedret fôring hos kundene våre bidra til at verden produserer åtte milliarder ekstra sjømatmåltider per år, som er i overkant av ett fiskemåltid per innbygger i verden, forteller Søvegjarto.

- Gjennom å samarbeide på kryss av Siva-strukturen kan hver inkubator gjøre en enda bedre jobb for bedriften. Det er Siva-strukturen i praksis! 

- Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva

Utfordret av Siva-inkubator

Mens CageEye er Oslo-basert, holder NorseAqua til i Bindal, helt sør i Nordland. Til tross for den geografiske avstanden har begge selskapene fått tett oppfølgning fra det viktige kompetansemiljøet som Steinkjer-inkubatoren T: lab utgjør. Begge har fått hjelp på veien til å utvikle seg gjennom å være inkubatorbedrifter.

Inkubatorleder i T:lab, Håvard Belbo, kjenner NorseAqua og CageEye gjennom å være representert i styrene til de to selskapene.

– Gjennom styrearbeidet fikk vi innsikt i begge selskapenes strategier og virksomhet. Med CageEyes spennende teknologi og NorseAquas solide bransjekunnskap og salgserfaring så vi muligheten til å koble de to sammen, forteller Belbo.

Bildet viser Lars Berg-Hansen i NorseAqua, Håvard Belbo i T:lab og Bendik S. Søvegjarto i CageEye.
Lars Berg-Hansen i NorseAqua, Håvard Belbo i T:lab og Bendik S. Søvegjarto i CageEye.

Tilgang til verdifullt nettverk og kompetanse

T:lab har spesialisert seg innen agritech, som betyr bruk av teknologi innen jord-, skog- og havbruk. I 2018 arrangerte inkubatoren Nordens første AgriTech-konferanse, som skulle vise seg å bli en avgjørende møteplass for de to selskapene.

– NorseAqua og CageEye kjente jo litt til hverandre fra før, men det var avgjørende at T:lab så potensialet i oss og organiserte møtet, sier Søvegjarto.

I likhet med NorseAqua-gründer Berg-Hansen roser han T:lab for innsatsen og sier hjelpen har vært viktig for at CageEye har oppnådd gode resultater på kort tid.

– Det å få veiledning fra personer som har erfaring fra lignende selskaper er utrolig verdifullt. Det øker sjansene for å komme raskere til mål, forteller han.

Bildet viser Lars Berg-Hansen i NorseAqua og Bendik S. Søvegjarto i CageEye gir hverandre et håndtrykk.
Lars Berg-Hansen i NorseAqua og Bendik S. Søvegjarto i CageEye

Viktig bidrag til Siva-strukturen

Siva har 34 inkubatorer over hele landet, som utgjør en viktig del av Siva-strukturen.  Gjennom denne strukturen kan selskaper få hjelpen de trenger fra inkubatorer og næringshager med spisskompetanse innen ulike næringer.

– Siva-strukturen består av kompetansemiljøer som er spesielt gode på det de driver med. T:labs satsing på agritech er et godt eksempel på dette. Når deres kompetanse er godt kjent i Siva-strukturen, er det enkelt for andre inkubatorer å sette bedrifter som har behov for denne kompetansen i kontakt med T:lab. Slik kan bedrifter få tilgang til rett kompetanse, uavhengig av geografisk tilhørighet. Gjennom å samarbeide på kryss av Siva-strukturen kan hver inkubator gjøre en enda bedre jobb for bedriften. Det er Siva-strukturen i praksis, forklarer Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva.

Fakta Sivas bidrag til T:lab

  • T:lab er operatør i Sivas inkubasjonsprogram, og får tilskudd basert på prestasjon i nasjonal konkurranse
  • Inkubatoren får tilbud om kursing og tilgang til verktøy og Sivas nettverksarenaer
  • T:lab kan hente kompetanse fra andre operatører i innovasjonsstrukturen for seg og sine bedrifter
  • Siva er medeier i T:lab