Selger i Kirkenes

Siva selger eierandelen i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom AS til Attraktivt Sentrum AS.

Bildet viser en illustrasjon av kunnskapspark i Kirkenes

Eiendomsselskapet ble etablert i februar 2017 med formål om å bidra til å videreutvikle innovasjonsmiljøet i Kirkenes og styrke arbeidet med omstilling.

Vi selger fordi eiendomsprosjektet er bedre tjent med å utvikles videre uten Siva», sier Kristian Strømmen, fagansvarlig investering eiendom i Siva.

Strømmen begrunner dette med at Attraktivt Sentrum vil få større fleksibilitet til å utvikle eiendommen med ulike andre funksjoner og formål i tillegg til kunnskapsparken, enn hva Siva sitt mandat åpner for.

– Etablering av kunnskapspark i Kirkenes er fortsatt et viktig tiltak for å videreutvikle næringsvirksomheten i regionen. Det muliggjør en samlokalisering av ulike private og offentlige aktører som i samspill kan styrke og utvikle eksisterende og nytt næringsliv, sier Strømmen.

Attraktivt Sentrum eier 49 prosent av aksjene i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom og kjøper nå de resterende 51 prosent av aksjene fra Siva. Selskapet vil med dette skifte navn til Barents Kunnskapspark Eiendom AS.

Attraktivt Sentrum og Siva har utviklet prosjektet over flere år og lagt et godt fundament for å kunne realisere en kunnskapspark i Kirkenes. – Vi fikk blant annet vedtatt reguleringsplan for hele kvartalet i juni 2019. Selv om Siva trekker seg ut, hindrer det oss ikke i å få realisert prosjektet, sier styreleder Finn Helge Lunde i Attraktivt Sentrum.

Styret i Attraktivt Sentrum har fra september i år ansatt ytterligere to personer.  – Vi vil holde den nødvendige framdriften for å realisere prosjektet etter opprinnelig tidsplan med byggestart våren 2020, sier Lunde.