Selger i Kirkenes

Siva selger eierandelen i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom AS til Attraktivt Sentrum AS.

Eiendomsselskapet ble etablert i februar 2017 med formål om å bidra til å videreutvikle innovasjonsmiljøet i Kirkenes og styrke arbeidet med omstilling.

 

"

Vi selger fordi eiendomsprosjektet er bedre tjent med å utvikles videre uten Siva», sier Kristian Strømmen, fagansvarlig investering eiendom i Siva.

"

Strømmen begrunner dette med at Attraktivt Sentrum vil få større fleksibilitet til å utvikle eiendommen med ulike andre funksjoner og formål i tillegg til kunnskapsparken, enn hva Siva sitt mandat åpner for.

– Etablering av kunnskapspark i Kirkenes er fortsatt et viktig tiltak for å videreutvikle næringsvirksomheten i regionen. Det muliggjør en samlokalisering av ulike private og offentlige aktører som i samspill kan styrke og utvikle eksisterende og nytt næringsliv, sier Strømmen.

Attraktivt Sentrum eier 49 prosent av aksjene i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom og kjøper nå de resterende 51 prosent av aksjene fra Siva. Selskapet vil med dette skifte navn til Barents Kunnskapspark Eiendom AS.

Attraktivt Sentrum og Siva har utviklet prosjektet over flere år og lagt et godt fundament for å kunne realisere en kunnskapspark i Kirkenes. – Vi fikk blant annet vedtatt reguleringsplan for hele kvartalet i juni 2019. Selv om Siva trekker seg ut, hindrer det oss ikke i å få realisert prosjektet, sier styreleder Finn Helge Lunde i Attraktivt Sentrum.

Styret i Attraktivt Sentrum har fra september i år ansatt ytterligere to personer.  – Vi vil holde den nødvendige framdriften for å realisere prosjektet etter opprinnelig tidsplan med byggestart våren 2020, sier Lunde.

Relaterte artikler

 • Du store alpakka!

  Ja, kameldyr kan utnyttes på mange måter, også i Norge. Med god hjelp fra kunnskapsrike mennesker i Siva-strukturen har to gründere lykkes med sin alpakkadrøm.

 • Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

  – Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

 • Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

  Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.

Flere artikler

 • Du store alpakka!

  Ja, kameldyr kan utnyttes på mange måter, også i Norge. Med god hjelp fra kunnskapsrike mennesker i Siva-strukturen har to gründere lykkes med sin alpakkadrøm.

 • Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

  – Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

 • Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

  Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.