Stor interesse for katapult-sentre

Siva har mottatt i alt 42 søknader på områdene Forprosjekt nytt katapult-senter og Forprosjekt utvidelse av eksisterende katapult-senter.

Bildet viser logo til Norsk katapult og logoene til de som står bak ordningen, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Søknadene har kommet fra Troms i nord til Agder i sør. I tillegg har Siva i tråd med premissene for utnevnelsen mottatt søknader fra de fem eksisterende katapult-sentrene.

26 av søknadene er i kategorien Forprosjekt nytt katapult-senter, og 16 vedrørende Forprosjekt utvidelse av eksisterende katapult-senter.

Søknadene om Forprosjekt nytt katapult-senter er noe ujevnt fordelt innenfor de fire områder som ble spesifisert i utlysningen:

  • 8: Industriell bioteknologi
  • 1: Mikro- nanoelektronikk
  • 5: Helse
  • 14: Industriell tjenesteutvikling

Søknadene vil bli behandlet av en gruppe fra Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Endelig beslutning vil bli tatt i Siva. Hvilke søknader som når opp i konkurransen blir offentliggjort i februar.

Utlysning av hovedprosjekt for nye katapult-områder og utvidelse av eksisterende områder er planlagt før sommeren 2020.