Ønsker flere og «bredere» katapult-sentre

Siva utlyser forprosjekter for nye katapult-sentre innenfor fire definerte områder. I tillegg utlyses forprosjekter for utvidelse av eksisterende katapult-sentre.

Bildet viser logo til Norsk katapult og logoene til de som står bak ordningen, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge

– Med ordningen Norsk katapult håper vi å bidra til mer og raskere innovasjon, og utvikling og deling av kompetanse. Ordningen gjør veien fra idé til marked kortere og legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De fire områdene som prioriteres i utlysningen rettet mot nye katapult-sentre bygger på et utredningsprosjekt gjennomført av Siva med deltakelse fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Norsk Industri og internasjonal ekspertise. De prioriterte områdene er:

  • Industriell bioteknologi – konvertering av biomasse til materialer, kjemikalier, energiprodukter, avanserte biomaterialer, biokatalyse m.m.
  • Mikro- og nanoelektronikk – sensorikk, instrumentering, medisinsk utstyr m.m.
  • Helse – personalisert medisin, datadrevet intervensjon, medisinsk utstyr m.m.
  • Industriell tjenesteutvikling – forretningsmodeller, omstillingskultur, markedstilbud, innovasjonsmodeller m.m.

Ingrid Riddervold Lorange er administrerende direktør i Siva
Ingrid R. Lorange, adm. dir I Siva

– Vi har valgt en mer spisset utlysning enn ved de to tidligere rundene, samt å gi søkermiljøene bedre tid til å forberede seg, og dermed kunne komme raskere i gang som katapult-senter. Vi prioriterer områder som vurderes som særlig viktige for fremtidig verdiskaping i Norge, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Utlysningen rettes mot dynamiske næringsmiljøer som selv eller i samarbeid med andre miljø har kapasitet og evne til å utvikle et nasjonalt flerbrukssenter innenfor testing, simulering og verifisering i tråd med katapult-ordningens formål.

Ordningen gjør veien fra idé til marked kortere og legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv.

- Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister

Det utlyses også forprosjekter for utvidelse av etablerte katapult-sentre:

  • Future Materials Norwegian Catapult Centre
  • Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre
  • Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre
  • DigiCat Norwegian Catapult Centre
  • Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre

– De fem allerede etablerte katapult-sentrene er innenfor områder som er viktig for morgendagens industri. Dette har vi også fått bekreftet gjennom vårt utredningsprosjekt. Der pekes det også på at disse sentrene må utvide sine tema og teknologiområder for å kunne løse sitt oppdrag som nasjonalt testsenter, sier Lorange.

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner per forprosjekt. Søknadsfristen er satt til 31. desember 2019 kl 12:00. Forprosjektets mål er å mobilisere gode søkerkandidater/konsortier til neste hovedutlysning under ordningen Norsk katapult som forventes å finne sted i juni 2020.

Utlysning 2019