Tall og fakta

GLOBE2

Nøkkeltall for Sivas virksomhet basert på årsrapporten for 2016.

Siva vurderer sin måloppnåelse gjennom 2016 som god. Avkastning på egenkapital i eiendomsvirksomheten har vært positiv siden 2013, men avkastningskravet er ikke oppnådd, hovedsakelig på grunn av investeringer knyttet til solcelleindustrien.

Næringshage- og Inkubasjonsprogrammet kan vise til en positiv utvikling i antall bedrifter tilknyttet programmene, samtidig som en kundetilfreds-undersøkelse viser positiv utvikling hos brukerne på nytten av å være tilknyttet en inkubator eller næringshage.

Siva har i 2016 hatt en utleiegrad på 86% på sine bygg. Dette er over målsettingen på 85%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned Årsrapport 2016 for Siva SF