Et laboratorium for gode ideer

Gode råd på veggen i test-laben.
Gode råd på veggen i test-laben.

Caroline Lønmo utvikler et nytt produkt for hundeeiere som vil overvåke hvor varmt det er for hunden som venter i bilen.

Hun har fått eksperthjelp hos Verify the Solution, som er en utviklingsarena og innovasjonslab for raskere prototypeprosesser.

Ingeniør Caroline Lønmo må noen ganger etterlate de to hundene sine i den parkerte bilen, og hun har ofte tenkt at det hadde vært bra å vite hvordan temperaturen er i bilen mens hun er borte.

– Det ville vært fint å bli varslet dersom det ble for varmt eller for kaldt for hundene i bilen. Men det fantes ikke noe slikt produkt. Nå kombinerer jeg ulik teknologi og lager en løsning for dette, sier Lønmo, som tidligere jobbet som ingeniør innenfor oljebransjen.

Caroline Lønmo savnet et produkt som gjorde at hun kunne følge med temperaturen for hundene Ariel og Jasmin i den parkerte bilen. Nå utvikler hun løsningen selv.
Caroline Lønmo savnet et produkt som gjorde at hun kunne følge med temperaturen for hundene Ariel og Jasmin i den parkerte bilen. Nå utvikler hun løsningen selv. Foto Elisabeth B. Ellingsen

 

– Jeg utvikler en enhet som plasseres i bilen, og som via mobilen varsler hundeeieren hvis det blir for varmt eller for kaldt for hunden. Varmeste temperatur er forhåndsinnstilt, mens eieren selv stiller inn laveste temperatur. Ulike hunder tåler ulik kulde, sier hun. Hun har også fått tilbakemeldinger om at produktet kan være aktuelt for andre dyr, for eksempel hester i henger.

Testet ideen

Lønmo fikk høre om utviklingsarenaen Verify the Solution da hun deltok på et

Dette er Verify the Solution:

  • En innovasjonslab for bedrifter som jobber med teknologi og elektronikk
  • Samler aktører og utstyr i et felles miljø for idéutvikling, visualisering, test og verifisering
  • Finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva
  • Eies av Microtech Innovation, ble åpnet 2. februar 2017

frokostmøte hvor Silicia Vestfold Technology Incubator i Horten presenterte seg. Dermed ble hun en av de aller første som fikk testet ideen sin i den nye idé-laben som åpnet i februar 2017.

– Et tverrfaglig team gikk gjennom idéen, og vi snakket om ulike løsninger og hvordan jeg kunne jobbe videre med dette, sier Lønmo som har fått kontorplass i testarenaen.

To andre selskaper som også er tilknyttet inkubatoren, har bidratt i utviklingen av en prototype som skal testes i sommer når det er varmt i været.

– Jeg skal finne frem til flere kundegrupper som skal teste. Kundenes behov avgjør hvordan det endelige produktet blir, sier Lønmo, som skryter av hjelpen hun har fått i Silicia og Verify.

– Jeg hadde aldri klart dette alene og føler meg heldig som har kommet inn her, sier Caroline Lønmo.

Ekspertteam jobber med ideene

Det er Microtech Innovation som står bak Verify the Solution hvor aktører og utstyr samles i et felles miljø for idéutvikling, visualisering, test og verifisering. Den eksperimentelle utviklingsarenaen skal brukes av oppstartbedrifter og bedrifter i klyngen NCE Micro and Nanotechnology og industriforeningen Electronic Coast. Brukerundersøkelser i klyngen viste at det var behov for utstyr og infrastruktur til å teste ut produkter og idéer, og Verify the Solution holder nå til i egne lokaler i Skoppum i Vestfold.

– Verify er kompetanse, utstyr og verkstedressurser for eksperimentering og verifisering av teknologibaserte idéer og konsepter. I Verify har vi ekspertteam på forskjellige felter. Dette er selvstendige aktører med kompetanse på og erfaring med ulike aspekter av utviklingsprosessen. Når en idé skal sjekkes ut, setter vi sammen et team med ulike aktører som er med på å definere prosjektet. Teamet består blant annet av industri- og produktdesignere, ingeniører, teknikere, folk som forstår markedet, og folk fra industrien. Etter hvert kan det også skje en kobling mot samarbeidspartnere som kan være potensielle investorer, sier daglig leder Roger Dalseg i Verify.

Statsminister Erna Solberg besøkte Verify the Solution 24.januar, en snau uke før åpningen 2. februar. Daglig leder Roger Dalseg viste statsministeren rundt, og hun fikk også møte bedrifter fra inkubatoren. (Foto: Bjørn Øyvind Andersen, Elektronikk)
Statsminister Erna Solberg besøkte Verify the Solution. Daglig leder Roger Dalseg viste statsministeren rundt, og hun fikk møte bedrifter fra inkubatoren. (Foto: Bjørn Øyvind Andersen, Elektronikk)

Han sier at den nye teknologiske hverdagen er årsaken til behovet for en effektiv gjennomgang tidlig i prosessen.

– Vi har ikke lenger tid til å gjøre det på den gamle måten, hvor entreprenøren jobber med en idé og deretter tenker på økonomi og lansering. Når det gjelder teknologi og avanserte systemer, er det hard global konkurranse. Tiden fra idé til marked kuttes stadig ned. Vi vet derfor at det vi gjør i Verify, må bidra til en forbedring i både innovasjonshastighet og innovasjonstakt. Og da må vi også være på jakt etter flere måter å jobbe raskere på, sier han.

Idé-lab

I lokalene til Verify er det også en egen idé-lab som inneholder forskjellig teknisk utstyr. Det er også lagt opp til kreative møter ved høye arbeidsbord, og et møtelokale er innrettet for pitch-trening og foredrag.

– I tillegg til behovet for å være raske kan bedriftene ha behov for teknisk utstyr som det ikke er rom for å kjøpe inn selv. For eksempel tilgang til 3D-printere. Nå kan bedriften komme hit og raskt komme opp på det nivået de trenger. De kan for eksempel jobbe sammen med en tekniker hos oss, forklarer Dalseg.

Test-laben inneholder ulikt teknisk utstyr. Foto Elisabeth B. Ellingsen

Han sier at det har oppstått mange synergier internt i Silicia. Gründerne møter etablerte ekspertbedrifter som sitter i inkubatoren.

– Kulturen vår er å dele og få andre til å spille ball med deg. Det gir fart og spennende retninger, og noen får lyst til å samarbeide. I tillegg har vi økosystemet rundt klyngen som inneholder et førtitalls bedrifter, sier han.

Arbeidsmåten er inspirert av teknologiske inkubatormiljøer som Verify samarbeider med i USA og Nederland.

Tre måneders frist

Trine Landøy, daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator, sier at Verify er en del av økosystemet som skal hjelpe bedriftene trygt og raskt ut på markedet.

Trine Landøy, som er daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator, mener det er viktig at bedriftene får del i et større økosystem med mange aktører.
Trine Landøy, daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator

– Det er uten tvil en ny hverdag hvor man må være raskere ut på markedet enn tidligere, sier hun.

Rådet til gründerne er å ikke etablere firma før man vet om idéen holder mål.

– Preinkubatorfasen er en mye lavere terskel hvor vi hjelper gründeren med å jobbe med idéen i tre måneder. Deretter kan de etablere firma hvis de fremdeles mener at dette er en god idé, sier Landøy.

Når firmaet er etablert, trekkes mange ressurser fra det store økosystemet inn.

– Det skjer mye på kryss og tvers. Vi ser på om vi har noen i industrinettverket vårt som kan bistå, eller om det er noen andre her som har kompetanse på det nettopp denne bedriften trenger. Historisk sett har det blitt nye prosjekter ut av dette, og nye samarbeid har oppstått. Noe som ett selskap har utviklet, kan noen ganger overføres til et helt annet bruksområde hos andre selskaper, sier hun.

Det holdes også mange møter i inkubatoren hvor bedriftene blir kjent med hverandre. Blant annet «show and tell»-møter hvor alle lederne for inkubatorbedriftene deltar, og lederforum hvor bedriftslederne møtes for kompetanseoverføring. I tillegg har Silicia en egen inkubatorskole på nett. Silicia samarbeider med inkubatorene i Kongsberg og på Kjeller og har også vært på besøk hos Innoventus Sør.

– Det er veldig inspirerende å snakke med de andre inkubatorene. Samlingene hos Siva er bindeleddet. Siva spiller en kjempeviktig rolle for at inkubatorene får utveksle erfaring med hverandre. Vi kan også bare ringe Siva hvis vi lurer på noe eller trenger å få kontakt med noen, sier Trine Landøy. Silicia har fått 2 millioner kroner i støtte gjennom Arenaer for industriell nyskaping, noe som har gjort det mulig å starte Verify the Solution.

Satser på vekst

Microtech Innovation er kommersialiseringsselskapet som ble etablert av klyngebedriftene i 2001, og som er morselskap for Silicia, Verify, Smart Systems Innovation og investeringsselskapet Incendo. Stein Ivar Hansen, som er daglig leder for Microtech Innovation, forteller at arbeidet med et test- og innovasjonssenter begynte allerede for fem-seks år siden.

– Vi hadde et behov for et slikt senter, og bedriftene ville ha det i nærheten. Derfor har vi valgt å ha innovasjonslaben i en egen bygning i næringsmiljø, kort vei fra forskningsparken. Tanken er at Verify the Solution vil utvikle seg videre med bedriftene, sier Hansen.

Han er fornøyd med oppstarten av Verify.

Vi ser allerede nå at kapasiteten ganske raskt vil bli for liten. Vi trenger et større senter som inkluderer flere eksperter hvor vi kan jobbe i større skala, sier Stein Ivar Hansen.

Daglig leder Stein Ivar Hansen i Microtech Innovation AS og kommunikasjonsansvarlig Marianne Svinsholt Smith i Verify the Solution tester 3D-printeren som bedriftene kan bruke i test-laben.

 

Også Roger Dalseg sier at det trengs større plass, men at de har startet med det de hadde mulighet til.

– Vi har fått plass i denne bygningen takket være inkubatorbedriften Sensocure, som vi deler hus med. Dette er et samarbeid som Siva har hatt en viktig rolle i hele tiden. Siva var også medeier i forskningsparken som gjorde at man fikk realisert den i sin tid, og har støttet Silicia. Siva har vært en viktig støtte i dette pilotprosjektet for industriell nyskaping, sier Dalseg.

– Vi har skapt et økosystem fra idé til marked for et teknologisk klyngemiljø. Bedriftenes konkurranseevne er avhengig av at man tar grep nå, sier Roger Dalseg.