Helseinkubator som springbrett

Helseinkubatoren har lokaler i Forskningsparken i Oslo. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)
Helseinkubatoren har lokaler i Forskningsparken i Oslo. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)

Oppstartbedrifter innenfor medisin, helseteknologi og helse-IKT skal ta spranget ut på verdensmarkedet med støtte fra helseinkubatoren Aleap.

En av dem er Epiguard som snart lanserer en unik transportisolator for pasienter med høyrisikosmitte.

Helseinkubatoren Aleap ble åpnet i oktober 2016. Oslo Medtech, OsloTech og Inven2 står bak etableringen i Forskningsparken i Oslo.

– Vi har den største samlingen av oppstartbedrifter innenfor helse i Norge. Alle selskapene sitter fysisk i inkubatoren. Vi har erfarne og flinke rådgivere i Aleap-teamet, men de beste rådgiverne er ofte de andre selskapene. De som får plass hos oss, må si ja til å dele kunnskap og bygge nettverk. Med den innstillingen vil selskapene få mye nyttig og verdifull kunnskap fra de andre i inkubatoren, sier daglig leder Erling Nordbø i Aleap.

Selskapene som sitter i Aleap får råd både av hverandre og av rådgiverteamet. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)
Selskapene som sitter i Aleap får råd både av hverandre og av rådgiverteamet. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)

 

Teknologier smelter sammen

I inkubatoren sitter bedriftene i åpent kontorfellesskap sammen med rådgiverteamet. I fellesskap skal de sørge for at selskapene raskt kommer i lønnsom drift.

– Vi er fire ansatte, og vår jobb er å koble selskapene med spisskompetanse. Vi har et stort nettverk som vi bruker aktivt, i tillegg til at vi får bistand fra ulike tjenesteleverandører, blant annet advokatkontor og patentkontor, sier Nordbø.

Han sier at når man for fire-fem år siden snakket om oppstartsselskaper innenfor helse, så dreide det seg om medisin. I dag er produktene og tjenestene mange flere.

Daglig leder Erling Nordbø i Aleap legger vekt på at selskapene som får plass i helseinkubatoren skal dele kunnskap og være med å skape nettverk. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)
Daglig leder Erling Nordbø i Aleap legger vekt på at selskapene som får plass i helseinkubatoren skal dele kunnskap og være med å skape nettverk. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)

– Vi har mange medisinske selskaper, men en rivende teknologiutvikling har gitt helt nye muligheter. Vi har e-helse, med alt fra det du kan bygge inn i en klokke, til det legen kan bruke til å lese av målinger i kroppen. Og vi har IKT-selskaper med helseløsninger som kan bygges inn i hus, sier Nordbø.

– Flere og flere produkter er resultat av at flere teknologier smelter sammen. De som skal skape konkurransedyktige produkter, må beherske dette. Blant annet må de kunne håndtere og analysere store datamengder. Derfor er det en styrke at flere selskaper jobber sammen og har nytte av hverandre, sier han.

Økosystem og nettverk

De fleste medisinske produkter har en lang vei å gå fra idé til marked.

– For et medisinsk-teknisk produkt kan det ta fra 4 til 10 år, mens vanlig tid for utvikling av en ny medisin er fra 8 til 10 år, sier han.

Derfor jobber Aleap for at gründerne trekker opp de lange linjene fra begynnelsen.

Fakta om helseinkubatoren Aleap:

  • Bak inkubatoren står Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech, som også er de formelle eierne av inkubatoren.
  • Siva, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har bidratt i konsept- og oppstartsfase, og er sammen med Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo m.fl. viktige støttespillere i den videre prosessen.
  • Inkubatoren drives som non-profit aksjeselskap og vil ikke ta noe eierskap i medlemsbedriftene.

– Vi må se både innovatøren og entreprenøren i den som skal drive selskapet. Hvis entreprenøren mangler, er det viktig å knytte til seg en slik raskt, sier han.

I tillegg til det viktige økosystemet som er skapt inne i inkubatoren, får selskapene også ta del i et større nettverk. Blant annet er Oslo Medtech, som er en av NCE-klyngene, samlokalisert med Aleap, og det er plass til større og mer etablerte helsebedrifter i etasjen over.

– Vi er også en del av Siva-nettverket og har gjort avtaler med flere andre inkubatorer. Hvis andre har et selskap innenfor helse, så prøver vi å hjelpe. Noen av selskapene har også kommet hit for å være en del av Aleap-miljøet, sier Nordbø.

Ove Solesvik (t.v), André Hansen, Erling Nordbø og Andrea Nicol i Aleap-teamet jobber tett med selskapene. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)
Ove Solesvik (t.v), André Hansen, Erling Nordbø og Andrea Nicol i Aleap-teamet jobber tett med selskapene. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)

I tillegg holder Oslo Cancer Cluster til bare noen kilometer unna.

– De har selskapene som arbeider med kreft, mens vi fokuserer på resten av helsefeltet.

Les mer om Oslo Cancer Cluster i Siva beretter 2016.

Forskningsparken ligger ikke langt unna Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

– Vi har kontakt med universiteter og høyskoler og hjelper selskapene med å finne det laboratoriet de trenger. I Forskningsparken finnes det også mange laboratorier som vi har tilgang til, sier Nordbø.

Transport for smittefarlige pasienter

Oppstartbedriften Epiguard er blant dem som har fått hjelp i inkubatoren til å finne egnede teststeder for produktet sitt. Blant annet er det gjort forsøk på Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. Administrerende direktør Fridtjof Heyerdahl og salgs- og markedssjef Henrik Aase har kontorplass innerst i Aleap-lokalet, og ved siden av dem står produktet: Den unike transportisolatoren EpiShuttle som snart er klar for verdenslansering.

Anestesilegen Fridtjof Heyerdahl jobber på Oslo universitetssykehus (OUS) med akutte forgiftninger som spesialfelt. Han arbeider blant annet med planer for hvordan sykehuset skal takle store kjemiske og biologiske hendelser.

Henrik Aase og Fridtjof Heyerdahl presenterer Epiguard på et møte med studenter i regi av Aleap og Oslo MedTech. (Foto: Elisabeth Breien Ellingsen)
Henrik Aase og Fridtjof Heyerdahl presenterer Epiguard på et møte med studenter i regi av Aleap og Oslo MedTech. (Foto: Elisabeth Breien Ellingsen)

 

– Sykehuset skal takle vanlig influensa hele tiden, mens det må planlegges for større hendelser, som for eksempel at en epidemi skulle ramme Norge. Jeg har vært involvert i sykehusets arbeid med å bygge en bedre utstyrsportefølje, blant annet rundt transport av svært smittefarlige pasienter, sier Heyerdahl.

Han oppdaget at transportløsningene for høyrisikosmitte-pasienter var for dårlige, og at de i liten grad tillot behandling av pasienten underveis.

– Jeg begynte med å lage en liste over hva jeg syntes skulle være mulig med utstyret, og tok med fire kolleger på råd. Høsten 2014 meldte jeg inn saken som en ansattoppfinnelse i OUS og Inven2. De ville jeg skulle fortsette med utviklingen, sier han.

Med en selvlaget tegning av hvordan isolatoren kunne se ut, koblet han på designfirmaet Eker Design i Fredrikstad og Hansen Protection som lager overlevelsesdrakter i Moss. Resultatet ble isolatoren.

– Det er helt fantastisk for en lege som jobber på en intensivavdeling å få lov til å utvikle et nytt produkt sammen med dyktige industridesignere, sier han.

Selskapet Epiguard ble grunnlagt og var blant de første som flyttet inn i Aleap.

– Vi fikk informasjon om at det skulle komme en helseinkubator, og det passet oss godt å ha kontor her. Her får vi tilgang til fagressurser, og det å kunne leie to plasser er bra økonomisk også, sier Henrik Aase.

– Nå sitter vi midt oppi den hjelpen som vi ellers måtte ha oppsøkt på egen hånd. Vi har også nytte av å snakke med de andre gründerne, og av kontakten med OsloMedtech, sier han.

Fridtjof Heyerdahl og Henrik Aase i Epiguard nevner at det er nyttig å ha kontakt med bedriftsutviklerne og ha tilgang til den juridiske kompetansen i inkubatoren. Og ikke minst at de har fått hjelp til å knytte kontakt mot utenlandske markeder.

– De fleste som sitter her, er avhengig av et marked utenfor Norge. Det meste av vår markedsorientering dreier seg om et internasjonalt marked. Der møter vi ofte regulatoriske utfordringer, sier de to.

EpiShuttle har blitt testet under ulike forhold i flere år, og den avanserte testingen pågår fortsatt, samtidig som selskapet er i gang med markedstilnærming. De ser først og fremst mot Europa, men har møtt en del interesse også fra Asia.

Påviser tarmbakterier

Ved et av nabobordene i inkubatoren sitter Morten Isaksen som har grunnlagt selskapet Bio-Me. Han har doktorgrad innenfor bakterier og virus, og hans produkt er en teknologi som påviser enkeltbakterier i en blanding av ulike bakterier, for eksempel i tarmen.

– Vi utvikler en rask og god måte å analysere ulike bakterier på arts- og stammenivå, sier han.

Morten Isaksen i Bio-Me sier at rådgiverne i Aleap har bidratt strategisk og vært med på å lage gode avtaler for selskapet. (Foto: Elisabeth Breien Ellingsen)
Morten Isaksen i Bio-Me sier at rådgiverne i Aleap har bidratt strategisk og vært med på å lage gode avtaler for selskapet. (Foto: Elisabeth Breien Ellingsen)

Produktet blir en analysetest som kan brukes for å undersøke mange ulike pasientgrupper. Blant annet kan den brukes på pasienter som har irritabel tarm, hvor man vil undersøke hvilke enkeltgrupper av bakterier som forårsaker dette. Den kan også brukes hvis man vil sjekke hvordan enkelte typer bakterier påvirker opptak av medisiner, eller til å undersøke spedbarn med allergier. Bio-Me satser på å lansere analysemetoden på det internasjonale markedet, men er ennå i en tidlig fase.

– Selskapet ble etablert i mai 2016, og jeg jobbet hjemmefra i begynnelsen. I høst flyttet vi inn i Aleap. Jeg var usikker på om det var verdt å gjøre det, men effekten har vært veldig bra for oss. Vi er nå i et miljø med komplementære selskaper og har hatt gode diskusjoner med rådgiverne i Aleap. De har bidratt strategisk og har vært med på få til gode avtaler for oss. Gjennom Aleap har jeg fått kontakter og mye hjelp som jeg ikke hadde fått ellers, sier han.

Han har også samarbeidet med andre oppstartbedrifter i inkubatoren, og har fått tilbud om tilgang til laboratorium gjennom inkubatoren. Forsøkslaboratorium hadde han imidlertid ordnet selv, men midlene kom via OsloMedTech.

– Det har vært mange positive effekter av å ha plass her, sier Morten Isaksen, som fortsetter med utvikling og testing av produktet sitt, og som nylig har presentert løsningen i Amsterdam.

Kompetanse gjennom Siva

Måten Aleap jobber på, er inspirert av søsterinkubatoren StartupLab som ligger vegg i vegg i Forskningsparken.

– Vi lærer av StartupLab. De tingene de har fått til, prøver vi å implementere i vårt system, sier Erling Nordbø.

Aleap har også tilgang til mye kompetanse gjennom Sivanettverket.

– Siva var med allerede i planleggingsfasen av inkubatoren og kom med innspill til hva som er viktig for å få på plass et innovasjonsmiljø. Siva sitter på enorm kompetanse med et stort antall inkubatorer over hele landet. Innspillene fra Siva var avgjørende å få inn i planleggingsfasen. Deretter bidro Siva med tilskudd når inkubatoren skulle etableres. Uten Siva hadde det ikke blitt noen helseinkubator her i Forskningsparken, fastslår Nordbø.

Han sier at Siva også har lagt en tre-års finansieringsplan hvor de tilfører midler.

– Vi har en løpende dialog med Siva om prosjekter og ting vi kan bli bedre på. Siva har et stort nettverk og kan gi oss gode innspill slik at vi blir enda bedre, sier Erling Nordbø.