En katapult inn i fremtiden

Foto BERRE
Espen Susegg

Grønnere, smartere og mer nyskapende. Det er regjeringens rettesnor på Norge som ledende industrinasjon etter oljealderen. En måned etter at Industrimeldingen ble lagt fram, er vi i Siva godt i gang med vår del av jobben. Vi gir den nye industrien rom til å vokse.

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva

Naturgass fra Nordsjøen, alger, gjær og bakterier kan forvandle avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk om til mat, fôr og biodrivstoff. Men det skjer ikke helt av seg selv. En finslipt fermenteringsteknologi er en av flere innsatser for å lykkes i bioøkonomi-satsingen. Derfor investerte Siva før jul 37 millioner for å få på plass et stort testsenter for biofermentering. På tuftene av investeringer i gassindustrien, står sentret nå klart i Risavika i Sola kommune i Rogaland. Det er vi stolte av. Nå er det opp til industrien selv å ta det i bruk.

På Sivakonferansen 2017 viser vi hvordan norske bedrifter best kan utnytte regionale fortrinn i et globalt marked. Vi beskriver hvordan partnerskap utnyttes og bidrar til ny industri. Vi forklarer hvordan statlige virkemidler utløser lønnsom nyskaping. Og vi lanserer Norsk katapult.

Norsk katapult
Norsk katapult er en ny industriell støtteordning som bygger bro mellom forskning og marked. Ordningen gir bedriftene mulighet til å teste og visualisere nye løsninger i industriell skala, og den skal gi raskere omstilling og økonomisk vekst.

Teknologiske, geografiske og økonomiske grenser er i bevegelse. Forskningen tar daglig store steg inn i framtida. Det som var umulig i går, blir mulig i dag. Hvor godt rustet er norske bedrifter til å omstille seg raskt nok? Behovet for å styrke industriens omstillingsevne er bakgrunnen for at Siva fikk i oppdrag å etablere Norsk katapult.

Norsk katapult er et ektefødt barn av Sivas strategi 2016-2020, der industriell utvikling og testarenaer for framtidsrettet industri er en av tre hovedstrategier. Tilgang til lokaler og utstyr for utvikling og innovasjon er avgjørende for konkurranseevne og fremtidig verdiskaping i Norge. Industrien selv har vist at det er et gap i innovasjonsløypa fra idé til marked nettopp i området test, simulering og verifisering.

Arenaer for industriell nyskaping
Sivas strategi angir flere veivalg for å fremme den nye industrien. Flere inkubatorer kan videreutvikles til viktige aktører for industriell omstilling og vekst. I 2016 satte vi av 10 millioner til et nytt industrielt samarbeidsprosjekt. «Arenaer for industriell nyskaping» skal knytte tettere bånd mellom industri og innovasjonsselskaper.

Fem av Sivas inkubatorer har fått i oppdrag å etablere tettere samarbeid med industriaktørene i sine regioner. Vi trenger arenaer hvor inkubatorer og industri jobber tett sammen, utvikler metoder og verktøy og deler erfaring. Målet er større vekst i etablert industri og samtidig utvikling av ny industri.

– For at verktøyene våre skal virke, må Siva være til stede i hele landet.

De siste to årene har Siva innført en ny tilskuddsmodell for Inkubasjons- og Næringshageprogrammene som skal bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv. Den nye modellen har ulike tilskuddsnivå avhengig av verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Slik spisser vi virkemidlene inn mot de næringsmiljøene med størst potensial og best måloppnåelse. Det har allerede ført til at mange selskaper har fått sterkere resultater og vesentlig sterkere økonomi, mens andre har mistet sine tilskudd.

Det regionale partnerskapet
For at Siva skal virke, må vi være til stede i hele landet med vår virkemidler. Derfor er det regionale partnerskapet med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Forskningsrådet viktig. Slik kan vi sammen bidra til å utvikle gode regionale strategier og sette handlinger ut i livet med relevante virkemidler. Enten de kommer fra den ene eller andre. For oss i Siva er det avgjørende at de innovasjonsverktøyene vi har utviklet, blir brukt effektivt og i samspill med andre satsinger og virkemidler.

Vi sier i strategien at Siva skal være et relevant virkemiddel med tilstrekkelig handlingsrom. Da må vi som selskap også ta del i den omstillingen som vi ser overalt rundt oss. Årsrapporten for 2016 vitner om at vi er på god vei og i positiv utvikling, både hva gjelder utvikling og forvaltning av eiendomsverdier, selskapsportefølje, programvirksomhet og effektivisering av egen drift.

Vi ser mange eksempler på hvordan selskapene i Sivanettverket støtter opp om arbeidet vårt for å fremme den nye industrien.

Testsenteret i Risavika i Sola kommune er bare ett av dem. Det gleder oss å se en kraftig mobilisering på områder som helse, havbruk, kunstig intelligens og avansert materialteknologi.

I 50 år har Siva vært med på å skape verdier, arbeidsplasser og nye bedrifter i Norge. Dette fortsetter vi med. Nå jobber vi hver eneste dag for å gi det nye næringslivet rom til å vokse.

Espen Susegg
administrerende direktør i Siva