Utlysning – Testfasiliteter i distriktene

Etablering av katapultnoder under Sivas ordning Norsk katapult. 

Siva skal etablere en nodestruktur for å forsterke og forenkle tilgangen til testfasiliteter og industrikompetanse i distriktene, og inviterer aktuelle aktører til å søke. En tilgjengelig og nasjonal infrastruktur, raskere industriell verdiskaping, mer innovasjon og grønn omstilling i industri og næringsliv er sentrale stikkord. Her finner du utlysningstekst, søknadsmal, oversikt over søkeseminar og nyttig informasjon om ordningen Norsk katapult. Du finner også ofte stilte spørsmål, med svar. 

Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

Utlysning og digitalt søkeseminar

Etableringen av testfasiliteter i distriktene ble lyst ut nasjonalt fredag 1. mars 2024.
Søknadsfrist er onsdag 15. mai 2024 kl. 23.59.

Søknad sendes skriftlig i pdf-format til firmapost@siva.no innen fristen.

Fredag 15. mars kl. 12:00 - 14:00 og fredag 19. april kl. 10:00 - 12:00 arrangerer Siva digitale søkeseminarer. Opptak legges på denne nettsiden i etterkant. Lurer du på noe, send gjerne inn spørsmål på forhånd til utlysning@siva.no

Se opptak av søkeseminar fredag 15. mars og spørsmål og svar som kom under søkeseminaret.

Lenger ned på denne siden finner du "Spørsmål og svar" som har kommet inn i forbindelse med utlysningen.

Har du spørsmål du ikke finner besvart her, kan du sende det til: utlysning@siva.no

Siva svarer opp minst en gang i uken frem til fredag 10. mai kl. 16:00, som er siste frist for å sende inn spørsmål. 

Vi presiserer at selve søknaden med godkjente vedlegg (konsortieavtale og oversikt over testkapasiteter) sendes skriftlig i pdf-format til firmapost@siva.no innen onsdag 15. mai 2024 kl. 23.59.

Om ordningen Norsk katapult

I samarbeid med Norges fremste industrimiljø legger ordningen Norsk katapult til rette for etablering og utvikling av katapulter (industrinære testarenaer) på utvalgte områder med stor verdi for fremtidens industri og næringsliv i Norge. Gjennom disse testarenaene får norske bedrifter enkelt tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos landets fremste industrimiljø, for å teste, verifisere og kvalifisere sine produkter, tjenester og prosesser. Som et resultat av dette kan bedriftene oppnå mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft. Norsk katapult skal dermed være et viktig bidrag til økt industriell verdiskaping og grønn omstilling i Norge.

Katapultordningens hovedmål er følgende:

Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Les mer på om katapult 

Ofte stilte spørsmål

KVALIFIKASJONSKRAV

SØKNAD

AVTALER

FINANSIERING

PARTNERSKAP

VURDERINGSPROSESSEN

STATSSTØTTE

TESTKAPASITETER

Sjekkliste

  • Er søker en juridisk enhet med god forankring i industri- og innovasjonsmiljø i distrikt?
  • Har søker tilholdssted og definert et geografisk nedslagsfelt som i hovedsak er innenfor et distriktsområde?
  • Er signert konsortieavtale mellom fasilitator og minimum 3 kjernepartnere lagt ved som vedlegg?
  • Er en oversikt over utstyr, teknologi og kompetanse som konsortiet kan tilgjengeliggjøre fra oppstart lagt ved som vedlegg?
  • Er hele søknadsmalen fylt ut (alle tekstbokser og budsjett- og finansieringsplan)?
  • Har alle konsortiedeltakerne signert søknaden?
  • Søknad sendes skriftlig i pdf-format til firmapost@siva.no innen onsdag 15. mai 2024 kl. 23.59.