Vokser seg store

Etableringen av flere små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til en vellykket omstilling av norsk næringsliv. – Samtidig er det viktig å ha et nåløye for å sikre at midlene blir brukt på de bedriftene med størst potensial, sier Siva-sjef Ingrid R. Lorange.

Bildet viser Gründer Grete Sønsteby, Ferdinand Stempfer og med-gründer Rune Ingels stående foran den første utgaven av N2 Applieds plasmareaktor, en teknikk som tilfører nitrogengass i husdyrmøkk som gjør at næringsstoffene ikke forsvinner og brukes av kunstgjødsel kan elimineres.
Rune, pilotanlegg, plasma reaktor, Testsenter, N2, Testsenteråpning, Ferdinand, SBI, Grete

Det er en sentral oppgave for våre inkubatorer og næringshager å sile ut bedrifter med ideer som ikke er liv laga. Det er for eksempel et kriterium for å motta hjelp hos våre inkubatorer at bedriften skal ha et vekstpotensial nasjonalt og helst internasjonalt, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Gjennom forretningsrådgivning ut mot små- og mellomstore bedrifter (SMB-er, se fakta) hjelper inkubatorene og næringshagene til Siva norske bedrifter med å satse videre og skalere opp.

Fakta Små og mellomstore bedrifter

  • Betegnelse på bedrifter med opptil 50 ansatte
  • Utgjør over 95 prosent av alle norske virksomheter
  • Over 190.000 virksomheter som sysselsetter nærmere 840.000 arbeidstakere
  • Til sammenligning finnes det 814 virksomheter med flere enn 250 ansatte
  • Kilde: Regjeringen, SSB

Et eksempel er gründersuksessen N2 Applied som startet med en revolusjonerende idé som de fikk hjelp til å forme med rådgivning og støtte fra Siva inkubatorer (se bilde).

Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag og tidligere olje- og energiminister, kaller SMBene «grunnfjellet i norsk næringsliv», og sier de vil spille en sentral rolle i arbeidet med å skape nye jobber og opprettholde gode velferdstjenester.

− Dette er tømrerne som tar i bruk nye byggemetoder, restaurantene som har fått Michelin-stjerner, varehandelgründerne som er ledende på netthandel og apputviklerne som har laget appen du betaler bussbilletten med. Disse får livene våre til å gå i hop, de løfter utviklingen i sine bransjer og skaper attraktive og konkurransedyktige regioner.

SVARER PÅ INDUSTRIMELDINGEN
Regjeringens industrimelding peker blant annet på at det er behov for flere SMB-er for å omstille norsk næringsliv – friske initiativer fra mennesker som tør å satse på ideen sin, slik som N2 Applied. Disse bedriftene trenger hjelp på veien: Råd fra folk med erfaring med næringsutvikling, tilgang til forskning og testfasiliteter, samt tilgang på frisk kapital.

Bildet viser Gründer Grete Sønsteby, Ferdinand Stempfer og med-gründer Rune Ingels stående foran den første utgaven av N2 Applieds plasmareaktor, en teknikk som tilfører nitrogengass i husdyrmøkk som gjør at næringsstoffene ikke forsvinner og brukes av kunstgjødsel kan elimineres.
Gull av kumøkk: Gründer Grete Sønsteby (midten) foran den første utgaven av N2 Applieds plasmareaktor, en teknikk som tilfører nitrogengass i husdyrmøkk som gjør at næringsstoffene ikke forsvinner og brukes av kunstgjødsel kan elimineres. Gjennom Siva har N2 Applied vært en del av stallen hos Inkubator Ås og fått én million i presåkornfond fra inkubatoren Kongsberg Innovasjon. Sønsteby ble i 2018 kåret til årets kvinnelige teknologigründer. Her sammen med Ferdinand Stempfer i SBI GmbH (t.v.) og med-gründer Rune Ingels. Foto: N2 Applied

– Et av hovedpoengene i industrimeldingen er at SMB-ene trenger et kompetanse og kapasitetsløft. Siva-strukturen av næringshager, inkubatorer, eiendomsutvikling og katapult-sentre bidrar med nettopp det ut til bedrifter i hele landet, sier Siva-sjef Lorange.

Tommy Clausen, professor på Handelshøyskolen ved Nord Universitet, har viet mye av sin tid til forskning på SMB-er i Norge. Han peker på den viktige rollen de har for samfunnsutviklingen i distriktene og hvor viktig tilretteleggingen fra offentlige virkemiddelaktører som Siva er for nye bedrifter.

– Mange oppstartsbedrifter har behov for en sparringspartner med erfaring som kan bidra til at det jobbes aktivt med å videreutvikle og teste en idé og undersøke om den har potesiale. Aktører som Siva bidrar til at det finnes kompetansemiljøer, ressurser, nettverk, kvalifisert arbeidskraft og infrastruktur lokalt, sier Clausen.

En annen stor utfordring er at mange SMBer ikke har råd til å investere i nødvendige testfasiliteter eller prototyper av et produkt de har utviklet.

Bildet viser et portrett av NHO-direktør i Trøndelag, Tord Lien
Næringslivets grunnfjell: NHO-direktør i Trøndelag, Tord Lien, er tilhenger av SMB-er fordi de bidrar til 
lokale skatteinntekter og tar samfunnsansvar utover egen produksjon. – De ansetter lærlinger, driver
arbeidsinkludering for de som står utenfor og løfter seriøsiteten i arbeidslivet over hele landet. Foto:
Alexander Helberg / IC Hendel

– Derfor ble ordningen Norsk katapult etablert. Ordningen forvaltes av Siva, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Målet er å bygge opp en nasjonal struktur av sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk til norske bedrifter. Det er til nå utnevnt fem slike nasjonale katapult-sentre. Her kan bedrifter over hele landet teste, simulere og visualisere slik at ideer kan utvikles raskere og med mindre risiko, sier Lorange i Siva.

2 av 3 nye arbeidsplasser i Norge ble skapt i nye og unge bedrifter i perioden 2003 og 2014

- Kilde: Handelshøyskolen BI (2017)

Nyetableringer gir vekst
Forskningsprosjektet «The State of Norwegian Entrepreneurship» ved Handelshøyskolen BI (2017) viste at to av tre nye arbeidsplasser i Norge ble skapt i nye og unge bedrifter i perioden 2003-2014. Her er det særlig unge bedrifter som har klart å skalere – de som har klart å bli ti ansatte eller mer – som står for veksten.

− Dette betyr at det ligger et stort potensial i å få de nye bedriftene til å vokse. Dette er et vekstområde vi har sterkt søkelys på i vårt arbeid med regionale innovasjonsprosesser og vekstnæringer, sier Bård Sandal, næringssjef i Hordaland fylkeskommune.

Sandal mener at næringshage- og inkubasjonsprogrammene til Siva er viktige både i arbeidet med å skape nye vekstbedrifter og vekst i etablerte SMB-er.

− Næringshagene og inkubatorene er viktige utviklingsaktører både lokalt og regionalt. For oss er det viktig at Siva styrker og videreutvikler disse programmene, sier han.

Næringshagene og inkubatorene er viktige utviklingsaktører både lokalt og regionalt.

- Bård Sandal, næringssjef i Hordaland fylkeskommune

I tillegg investerer og bygger Siva eiendom for SMB-er i hele Norge.

− Og det gjør vi særlig i distriktene hvor tilgang på kapital ofte er mindre enn i større byer. Vårt mandat er å ta mer risiko, men vår eiendomsvirksomhet drives samtidig på kommersiell basis, som vil si at vi investerer i eiendommer, mot at bedriften leier eiendommen av oss på markedsvilkår og forhåpentligvis er i stand til å kjøpe den selv på sikt, avslutter Lorange.