Gir næringslivet vekstkraft

Som Siva-sjef har Ingrid R. Lorange blitt kjent med næringshager, inkubatorer, industribygg og katapult-sentre over hele Norge. Det har gjort henne optimistisk på vegne av norsk næringsliv.

Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

– Siva kan være litt innviklet å forstå. Kan du forklare enkelt hva dere gjør?
– Vi er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det betyr at staten bruker Siva til å bidra til god næringsutvikling i Norge. Vår rolle er å tilrettelegge for vekst i industri og næringsliv. Det gjør vi gjennom å utvikle, eie og delvis finansiere en struktur med gode hjelpere rundt omkring i hele landet. Disse gode hjelperne er næringshager, inkubatorer, katapult-sentre, men også eiendommer som innovasjonssentre og industribygg.

– Du startet som administrerende direktør i fjor høst. Hvordan har det første halvåret ditt vært?
– Det har vært fantastisk. Å få lov til å jobbe med det Siva gjør føles som et privilegium. Jeg kommer i tett kontakt med ildsjeler og gründere som bidrar til verdiskaping på store og små steder i hele landet. Det har gjort meg optimistisk på vegne av Norge. Å bidra til næringsutvikling er et samfunnsoppdrag vi ansatte er stolte av og som jeg opplever at motiverer oss til å gå på jobb hver dag, for vi ser at det nytter.

Jeg kommer i tett kontakt med ildsjeler og gründere som bidrar til verdiskaping på store og små steder i hele landet. Det har gjort meg optimistisk på vegne av Norge, sier Ingrid R. Lorange

– I 2017 la regjeringen frem den første industrimeldingen siden 1981. Hva vil du si om denne?
– Industrimeldingen handler om å få til en grønnere, smartere og mer bærekraftig norsk industri. Jeg mener den viser at Norge har komparative fortrinn sammenlignet med andre land som gjør at vi får det til. Det har vært en litt gammel sannhet at vi er dårligere på industri enn for eksempel Sverige, men etter noen ganske tøffe år er norsk industri i ferd med å bevise at det faktisk er feil.

FAKTA Ingrid Riddervold Lorange

  • Lorange har vært administrerende direktør i Siva siden høsten 2018, da hun kom fra stillingen som leder for Telenor Global Shared Services
  • Hun begynte i Telenor i 1995 og har hatt en rekke lederstillinger og styreverv i selskapene i konsernet. Hun er i dag styremedlem i Avinor Flysikring AS
  • Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
  • Leder Regjeringens utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres. Utvalget skal gi sine råd innen 1. november 2019

Vi har mange naturressurser, men også veldig mye kompetanse og innovasjonsevne. Høyt utdannet arbeidskraft er billig i Norge. Og så tror jeg samarbeidskulturen vår, at vi har en relativt flat struktur som gjør at problemer løses og ideer skapes i fellesskap, gir oss potensialet for en mer bærekraftig og grønn industri.
– Norge er på vei til å løfte seg som industrinasjon, og det tror jeg industrimeldingen har vært med på å bidra til. Nå ser vi at bedrifter begynner å flagge produksjon tilbake til Norge.

– Hvilken effekt merker dere av den nye ordningen Norsk katapult?
– Med de fem katapult-sentrene finnes det fasiliteter hvor bedrifter kan komme for å lage prototyper, teste og simulere og få tilgang på kompetanse. Og det betyr at små og mellomstore bedrifter kan få et sted hvor de mye raskere kan gå fra en idé og ut i et marked, med mindre risiko. I et industriperspektiv er det kjempeviktig. At regjeringen var villig til å prioritere tilgang på testfasiliteter i industrimeldingen var vesentlig.

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk næringsliv. Hvordan er det
å lede Siva i møte med omstilling i virkemiddelapparatet?
– Det er på den ene siden fantastisk spennende, og på den andre siden krevende. Om vi tar det krevende først: regionreformen og den pågående områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet skaper jo en usikkerhet. Ikke bare internt i Siva, men også for strukturen vi jobber med rundt omkring i landet. For eksempel næringhager og inkubatorer som får en god del av sitt levegrunnlag gjennom det oppdraget og tilskuddene vi gir dem.

– Det som er spennende er at en slik gjennomgang som staten gjør nå er nødvendig. Det er ikke sånn at det skal være så komplisert å finne frem at man bruker mye ressurser på koordinering og leting. En samlet gjennomgang og forenkling er lurt og vi bidrar konstruktivt til det.

– Til sommeren kommer det en ny strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Hva forventer du fra denne?
– Norge har noen kjerneutfordringer vi ikke har løst. 95 prosent av norsk næringsliv består av SMB-er. Det er en utfordring at for få av de bedriftene skalerer opp. Vi har masse gode ideer, men det er ikke så mange av dem som vokser i et omfang hvor det blir betydelig norsk eksport av det. Når jeg snakker med vår struktur forteller de at det faktisk er vanskelig for bedrifter med kanskje fem til ti ansatte, å få hjelp til å ta det neste steget videre til noe større. Det må være et satsingsområde å gi flere av de hjelp til å skalere, og fortrinnsvis også skape eksportvekst. Det er ikke sånn at alle bedrifter skal opp og ut i verden, men vi trenger som nasjon at flere gjør det. Også må vi forstå bedre hvorfor det stopper når det er så mange gode ideer.

– I dette magasinet snakker vi med noen av de som jobber i næringshagene rundt omkring i Norge. En av dem er Guro Brandshaug i Kirkenes Næringshage som mener at Sivas modell gir spesielt effektiv distriktspolitikk. Er du enig med henne i det?

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Beredt: Ingrid R. Lorange vil bidra til lønnsom norsk næringsutvikling – mest mulig, flest mulig steder.

– Næringshager og inkubatorer er med på å skape et næringsmiljø der de er, og det er viktig. Det er mye vanskeligere å opprettholde kompetansetilbudet som rådgiver for bedriftene hvis du sitter helt alene. Når du har både et nasjonalt nettverk å spille på, men også kommunen og lokale etablerte bedrifter, så engasjeres mange om felles mål om næringsutvikling. Med finansieringskilde i tillegg så er det klart at du i sum kan få til veldig mye mer.

– En av bedriftene vi har snakket med er Splitkon i Buskerud, hvor Siva har gått inn som eiendomsaktør. Der er de opptatt av at Siva ikke bare er et hjelpemiddel for dem, men en seriøs eiendomsaktør som stiller krav. Hvorfor er det viktig for Siva å stille krav?
– Sivas eiendomsverktøy er en profesjonell og kommersielt drevet virksomhet, med avkastningskrav. Vi får flere henvendelser enn vi kan finansiere hvert år, og da er det et poeng at vi skal være med på de prosjektene vi tror har størst forutsetning for å lykkes. Den dialogen vi har med bedriftene kan nok oppleves som både en hjelp og frustrasjon, fordi vi stiller krav. Vi er opptatt av at investeringen skal være lønnsom, at den skal stå seg over tid, og være av god kvalitet. Forskjellen mellom oss og et hvilket som helst annet profesjonelt eiendomsselskap er at vi går inn i prosjekter hvor det er begrenset tilgang på privat kapital, fordi vi skal bidra til å skape ny næring. For eksempel Splitkon, hvor vi kunne bygge en av verdens største massivtrefabrikk og være med på å støtte en ny bærekraftig næring i Norge. Nå leier de fabrikken av oss og kan på sikt kjøpe den tilbake.

– En av reportasjene i magasinet handler om Aristeia. Gründeren bak selskapet forteller at han har etablert et samarbeid med det amerikanske forsvaret, etter å ha fått utviklingshjelp av flere i Sivas struktur. Hva får strukturen til å fungere?
– Det er summen av mange ting. Vi har lokale, flinke folk som ser potensialet i bedriftene. Fordelen med Siva-strukturen er at den består av aktører i hele landet som kjenner hverandre og deler kompetansen de sitter på. De er mer opptatt av å få bedrifter til å lykkes enn å holde dem for seg selv. Å være en del av Sivastrukturen gjør at de kan hjelpe bedriftene videre til der hvor spisskompetansen ligger, slik at de får den beste hjelpen. Aristeia er et stjerneeksempel på dette hvor de blir koblet fra en inkubator til en annen inkubator med rett kompetanse, og deretter videre til katapult-senter. I et lite land som Norge, må vi utnytte kompetanse på tvers for at flere bedrifter skal lykkes.

– Hvilke ambisjoner har du for Siva de neste årene?
– Vår jobb er å bidra til lønnsom norsk næringsutvikling – mest mulig, flest mulig steder. Det er det samfunnsoppdraget vi brenner for og som vi ønsker å fortsette å levere på. Jeg vil at vi skal gjøre det i samspill med resten av virkemiddelapparatet. Derfor jobber vi for å skape forståelse for rollen Siva spiller og verdien i den nasjonale strukturen vi har opparbeidet gjennom 50 år. Vi vil forsterke den strukturen som fins, fordi vi tror at den er bra for Norge.