Siva i et nøtteskall

Kort fortalt legger Siva til rette for vekst i industri og næringsliv i Norge.

Bildet viser en illustrasjon med statistikk over eiendomsportefølje, eierskap, Norsk Katapult og Inkubasjons- og næringshageprogrammene. Kort fortalt legger Siva til rette for vekst i industri og næringsliv i Norge.

Vi er tilstede over hele landet, der det bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Selskapet for industrivekst (Siva) er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskap, samt innovasjonssentre og industribygg.

Gjennom sine eiendomsinvesteringer har Siva ordninger rettet direkte mot bedrifter. Resten av våre verktøy bidrar på en indirekte måte. Vår jobb er å sikre at Siva-strukturen har dyktige hjelpere tilgjengelig for bedrifter i hele landet.
Nedenfor kan du lese mer om hvert av verktøyene våre og hva Siva jobber med. Det er ikke alltid enkelt å forklare, så gjennom magasinet er det utvalg av  historier som viser nærmere hvordan Siva-strukturen fungerer i praksis.

 

Bildet viser en illustrasjon med en tabell som forteller hva Siva bidrar med

 

Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse og
fasiliteter der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin
vekst og utvikling. Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet som
forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

Bildet viser en illustrasjon med statistikk over eiendomsportefølje, eierskap, Norsk Katapult og Inkubasjons- og næringshageprogrammene. Kort fortalt legger Siva til rette for vekst i industri og næringsliv i Norge.