Sveiseinnovasjon i nord

En robot skal gjøre arbeidet tryggere for sveiserne hos Momek. Ideen kom de på selv – og hos katapult-sentrene Future Materials i Grimstad og Manufacturing Technologies på Raufoss gjorde de den om til virkelighet.

Bildet viser en montør i Momek stående foran en stor sveisegnist
Tøft arbeidsmiljø: Montørene i Momek må jobbe presist under tøffe forhold når de sveiser. Det var denne belastningen som motiverte bedriften til å tenke nytt. Foto: Bjørn Leirvik

Hadde vi ikke vært innom katapult-senteret hadde vi ikke visst hvilke muligheter som fantes der ute, sier Alexander Johansen, avdelingssjef i Momek Services.

Selskapet er en del av Momek-paraplyen som holder til i Mo i Rana, og jobber med vedlikehold og produksjon i prosessindustrien. De leverer blant annet mantler til smelteovner som må sveises på plass for hånd.

Temperaturer opp mot 60 grader og svært dårlig luftkvalitet, gjør arbeidet krevende. Derfor kom Johansen og kollegaene opp med ideen om en robot som kunne ta seg av de hardeste jobbene.

– Vi fortalte Kunnskapsparken Helgeland om prosjektet, og at vi ønsket å dempe belastningen på sveiserne. De ønsket å bidra og mente at vi kunne få støtte fra Siva. Da fikk vi for alvor fart på prosessen, forteller Johansen.

FAKTA Sivas betydning for Momek

  • Siva har gitt tilgang til forretningsrådgivning fra Sivainkubator Kunnskapsparken Helgeland, blant annet innen patentering
  • Kunnskapsparken bidro også med søknader til Skattefunn, Innovasjon Norge og Teknologistiftelsen
  • Siva stod bak koblingen til katapult-senter der Momek fikk tilgang på kompetanse og testfasiliteter innen robotteknologi for å automatisere sveiseprosessen

Kunnskapsparken er en av inkubatorene i Sivas inkubasjonsprogram. De så straks potensialet i Momeks idé, og satte dem i kontakt med Mechatronics Innovation Lab i Grimstad som er en del av katapult-senteret Future Materials. Her hjelper de bedrifter innen vareproduserende industri. Dette viser hvordan Siva-strukturen i praksis kobler miljøer sammen på tvers i Norge.

– Vi har gode nettverk og tett samarbeid med industrien som gjør at vi kan hjelpe dyktige industribedrifter som Momek. Hos katapultsenteret Future Materials har de kompetansen som Momek trenger for å realisere løsningen sin, derfor koblet vi dem sammen. Vi har også hatt god dialog med Siva underveis som blant annet hjalp oss med til å få støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, forteller Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.

 

Bildet viser en montør i Momek stående foran en stor sveisegnist
Tøft arbeidsmiljø: Montørene i Momek må jobbe presist under tøffe forhold når de sveiser. Det var denne belastningen som motiverte bedriften til å tenke nytt. Foto: Bjørn Leirvik

FAGARBEIDER MED PEILING
Med det var de i gang. Katapult-senteret koblet fagfolkene i Momek med den riktige teknologikompetansen og åpnet dørene sine for testing i laboratoriet.

– Vi visste ikke hvor vi skulle begynne engang, men Mechatronics Innovation Lab hjalp oss og viste oss hva som ville fungere. De tester med roboter i sine laboratorier, og har et enormt nettverk av leverandører som de satte i direkte kontakt med oss, forklarer Johansen i Momek.

På katapult-senteret er de dønn proffe, og veldig på. Vi har ideene og de har kunnskapen

- Alexander Johansen, Momek Services

Johansen og kollegaene tok en av mantlene de lager i verkstedet, kappet den opp i mindre biter, pakket den på en trailer og sendte den til Grimstad med to montører. Der fikk de møte folk som var gode på robotteknologi.

– Mange var skeptiske i starten. Men nå som de ser at det ikke blir noe mindre jobb er alle med på laget. Vi er jo med på å skape og videreutvikle vår egen bransje. De beste utviklerne våre er nettopp montørene som er ute i felten hver dag.

ROBOTVERKSTED
Teamet har nå utviklet en robot som kan gjennomføre sveisingen av mantlene effektivt, med minimal belastning for de ansatte. Johansen er storfornøyd med samarbeidet hos katapult-senteret.

– De er dønn proffe, og veldig «på». Vi har ideene, de har kunnskapen – vi hadde ikke klart det uten dem, sier Johansen.

Momek satser på at roboten kan brukes ute hos kundene innen sommeren 2019. Men prosjektet har gitt blod på tann, og de vil ikke stoppe der.

– Nå bygger vi en modell i verkstedet så vi kan teste «live» for å se om vi kan

Fakta Norsk katapult

  • En ordning med nasjonale testsentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse til bedrifter. Katapult-sentrene gjør det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko
  • Siva forvalter ordningen på vegne av NFD, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

bruke robotløsningene for å effektivisere andre prosesser også. Vi har en del andre stålkonstruksjoner hvor vi ser en umiddelbar effekt av denne teknologien, forteller avdelingssjef Johansen.

Nå som innovasjonsprosjektet fortsetter kommer nettverket de har etablert gjennom katapult-senteret godt med. Og de får støtte fra Kunnskapsparken Helgeland hele veien.

– Dette er en heftig satsing for Momek, den krever mye ressurser og tid. Akkurat nå bistår vi dem blant annet med søknader til Forskningsrådet og Skattefunn, sier Risøy i Kunnskapsparken Helgeland.

Johansen er takknemlig for støtten:
– Kunnskapsparken Helgeland er en uvurderlig hjelp for oss, blant annet opp mot Patentkontoret og Innovasjon Norge. Vi tror vi har noe bra på gang her. Så får vi se, det kan jo hende noen holder på med dette andre Nsteder i verden. Det finner vi ikke ut av før vi undersøker.

Bildet viser en illustrasjon av norgeskart som viser Momek sine koblinger i Siva-nettverket