Ser muligheter i norsk skog

I den splitter nye fabrikken på Åmot skal Splitkon produsere massivtre til bruk i byggebransjen.

Bildet viser fagarbeidere som beveger seg i den splitter nye fabrikken på Åmot skal Splitkon produsere massivtre til bruk i byggebransjen.

Verden har fått øynene opp for bærekraftige trehus. Det har Siva også som investerte 130 millioner i fabrikken.

Omgitt av tjukk granskog ved Åmot i Buskerud ligger Splitkons imponerende fabrikk. Bygget på 9.000 kvadratmeter i mørkt treverk ruver over omgivelsene. Hele bygningen er konstruert i massiv- og limtre, som fremstilles ved at man limer planker på tvers i flere lag – og presser de sammen til man får et solid og sterkt byggemateriale. Og det er nettopp massivtre Splitkon produserer (se fakta).

Splitkon ble startet av idrettsutøveren og pioneren Laila Schou Nilsen i 1960. Bedriften vokste ut av Schou Nilsens selskap Splitkein, som laget sportsutstyr, og stod bak de klassiske Splitkein-skiene. I boken «Kvinnelige pionerer i menns verden» av Gunnar Jerman, beskrives det hvordan Schou Nilsen, som ble kalt «frøkena» av arbeiderne, slo seg opp i en mannsdominert industri. Selskapet har siden opplevd en rekke fusjoner og vært innom flere navnebytter, før de i 2011 gjenoppstod som et eget selskap.

Bildet viser et portrett av Morten L. Johansen, daglig leder i Splitkon
Morten L. Johansen, daglig leder i Splitkon

 

Vi møter Morten L. Johansen som er daglig leder i Splitkon. Her har han jobbet siden 1983.

– LIMTEKNOLOGIEN ER EN gammel kunst. Det som er nyskapende er at vi nå bruker tre i et mye større format, som krysslimte produkter, sier Johansen.
I tusen år har nordmenn bygget hus, stabbur og kirker med norsk gran og furu, og utviklet teknikker for å tilpasse byggeprosessen til treets naturlige ekspandering og krymping.
Det er likevel et langt teknologisk hopp til de høyhusene som bygges i treverk over hele Europa i dag. Et av de største europeiske prosjektene finnes i Bergen (se bilde).

Bildet viser "Skipet" som blir Bergens største næringsbygg når det ferdigstilles høsten 2020. Splitkon er totalentreprenør av krysslimt tre og limtre til bygget.
Skipet: Massivtre i høyhus blir stadig mer populært fordi det har raskere byggetid enn betong, samtidig som det er mer
bærekraftig. «Skipet» blir Bergens største næringsbygg når det ferdigstilles høsten 2020. Splitkon er totalentreprenør av
krysslimt tre og limtre til bygget. Illustrasjon: Paal J Kahrs Arkitekter / MIR

– Det som er genialt med massivtre er at du får et produkt som er veldig stabilt. I motsetning til en ordinær planke som vil krympe og svelle avhengig av fuktnivået, blir bevegelsene i massivtre veldig små, forteller Johansen. Derfor vokser byggeindustriens bruk av denne typen treverk raskt i Norge, Europa og globalt. Årsaken er at det går fortere å bygge med tre, og at løsningene er mer bærekraftige. Nå er materialet også kommersielt konkurransedyktig med betong og stål.

I SLUTTEN AV 2018 gikk Splitkon inn en ny fase, etter at Siva kom inn på eiendomssiden og bygget en svær fabrikk som muliggjorde storproduksjon av massivtre (se fakta). Fra 15 ansatte i 2016 blir de rundt 40 stykker som jobber i Splitkon i 2019. Daglig leder Morten Johansen forteller at de begynte å leke med tanken om å utvide fabrikken for fem år siden.

Bildet viser fagarbeidere som beveger seg fokusert og selvsikkert mellom de avanserte industrimaskinene, og roper over støyen
Kontraster: I kontrast til de bare treveggene er maskinene som fyller hallen malt i blått og rødt. Fagarbeiderne på fabrikken beveger seg fokusert og selvsikkert mellom de avanserte industrimaskinene, og roper over støyen. Foto: Haakon Eltvik

– Interessen for krysslimt tre økte fra år til år fra rundt 2008. Derfor laget vi en
investeringsplan, forteller Johansen om ideen bak utvidelsen. Likevel var det utfordrende for bedriften å finne en eiendomsaktør som ville investere i det ambisiøse prosjektet. Derfor var det avgjørende at Siva bestemte seg for å bidra.
– Hvis ikke Siva hadde kommet inn som profesjonell eiendomsaktør så hadde ikke den nye fabrikken på Åmot blitt bygget. I alle fall ikke på samme tidspunkt, forteller Johansen om den kritiske fasen for bedriften.

Eiendomsdirektør i Siva, Lise Bartnes Aalberg, er glad for at de kunne bidra til å

FAKTA Sivas bidrag til Splitkon

 • Siva kjøpte fabrikken og investerte i utvidelse
 • Splitkon leier eiendommen av Siva og kan kjøpe den på sikt
 • Trevareprodusenten kan bruke midler på produksjonsutstyr og ikke selve bygget, og vil øke fra 15 til rundt 40 ansatte
 • Bidraget har gjort at Splitkon vil vokse fra å være en nisjeleverandør til å bli en totalleverandør innen massivtre
 • Videreutvikling av eiendommen, med blant annet utleie til byggevarer og produksjon av tennbriketter fra avfallsprodukt
 • Satsingen til Splitkon legger til rette for ny innovasjon og kompetanseoverføring mellom ulike tremiljø og byggebransjen

realisere den industrielle satsingen.

– Siva bidrar til næringsutvikling i hele landet, og det er viktig for oss å fremme vekstkraften i distriktene. Vi har stor tro på Splitkon og på massivtre som byggemateriale, og at dette er starten på en ny bærekraftig industri for Norge, sier Aalberg.

– Splitkons kompetanse ligger innen produksjon av store trekonstruksjoner. Vi har ikke noe ønske om å være en profesjonell eiendomsaktør. For oss har Siva som utbygger vært vesentlig, slik at vi kan bruke kapital på andre ting, sier Johansen.

INNE I DET STORE fabrikklokalet ser du tydelig hva Splitkon er gode på. Her kan du spore hele prosessen fra planke til veggelement. Brølet fra maskinene er øredøvende og du kan lukte sagmuggen i lufta. Fagarbeiderne på fabrikken beveger seg likevel fokusert og selvsikkert mellom de avanserte  industrimaskinene, og roper over støyen. Her får vi se hvordan planker fra lokale tømreverk lastes av i den ene enden av hallen, og sendes inn i det kompliserte maskineriet. De gigantiske byggeelementene som produseres her kan bli opptil 16 meter lange og tre meter brede. Plankene føyes sammen til noe som ser ut som én uendelig planke, før de kuttes til riktig lengde. I full fart sendes stykkene videre for å limes, før de til slutt havner i en enorm maskin som presser dem
sammen til massive elementer.

Bildet viser den massive utvidelsen av fabrikken betyr flere arbeidsplasser til Åmot etter hvert som produksjonen vokser i takt med kundeporteføljen.
Muligheter: Den massive utvidelsen av fabrikken betyr flere arbeidsplasser til Åmot etter hvert som produksjonen vokser i takt med kundeporteføljen.

– ETTERSPØRSELEN ETTER trekonstruksjoner både i limtre og massivtre er veldig stor i hele Europa. Nå er det amerikanske markedet i ferd med å ta dette innover seg også. Det er en global interesse for produktet, forteller daglig
leder Johansen.

Vi ser bare toppen av isfjellet på hvor denne teknologien kan ta oss

- Kristine Nore, forsknings- og innovasjonssjef i Splitkon.

Han er opptatt av at dette ikke bare er positivt for Splitkon, men også for hele den norske treverksindustrien.

– De siste tiårene har vi levert mye av vårt gode råstoff ut til Mellom-Europa, og fått det tilbake igjen videreforedla. For en som har jobba med industri i mange år er det å gå baklengs inn i framtida. I min verden skaper vi verdiene her i Norge, sier Johansen.

– Kunne ikke en privat eiendomsaktør gjort det Siva gjør her?
– Jo, men for øyeblikket er det ikke mange private eiendomsaktører som ønsker å investere i denne typen industri. Derfor er det offentlige virkemiddelapparatet, som Siva representerer, ekstremt viktig for å etablere ny industri. De opererer som en profesjonell eiendomsaktør, og sånn har vi opplevd dem fra starten av.

FAKTA Splitkon

 • Splitkon Limtre ble etablert i 1960 som en avdeling under skifabrikken Splitkein i Hønefoss
 • De har opplevd en rekke fusjoner og vært innom flere navnebytter, før de i 2011 gjenoppstod som et eget selskap
 • I 2017 fikk de med seg flere investorer, deriblant Siva, og satset 250 millioner kroner på en ny fabrikk som skal produsere massivtre (CLT)
 • CLT er krysslimte trekonstruksjoner som kan brukes til større og høyere bygg, og som fremstilles på en tidseffektiv og bærekraftig måte
 • Med den nye fabrikken øker Splitkon sin kapasitet innen CLTproduksjon fra 10.000 til 60.000 kubikkmeter i året

DET DU SITTER igjen med er et utrolig sterkt, lett og miljøvennlig byggemateriale. Og ifølge Kristine Nore, forsknings- og innovasjonssjef i Splitkon, er dette bare noen av fordelene ved massivtre. I tillegg gir produktet god brannmotstand og stabilt inneklima, siden eksponert tre i innemiljøet gir lavere temperatur- og fuktsvingninger.

– Ser du muligheter for denne teknologien framover?
– Mulighetene er enorme. Vi ser bare toppen av isfjellet på hvor denne teknologien kan ta oss. For eksempel finnes det allerede flere versjoner med andre trebaserte plater. Det kan legges inn andre typer forsterkninger.
Sammenkoblingene kan bli betydelig mer raffinerte og montasjevennlige. Hvilken fremtid! Forteller en entusiastisk Nore