Inviterer verden til Suldal

Næringshagen Suldal Vekst har lenge jobbet målrettet for å sette den lille bygda i Rogaland på kartet.

Bildet viser Gunhild Moe og Olav Lindseth som er eiere av Energihotellet
Ny energi: Utsikten skal spille hovedrollen i hotellet til Gunhild Moe og Olav Lindseth. Energihotellet er en del av Discovery Route, den historiske reiseruten som nå er revitalisert (se fakta). Hotellet er også bygget på historisk grunn, den prisbelønte kraftlandsbyen til arkitektene Geir Grung og Georg Greve. Foto: Suldal Vekst / Mikkel Meister

Energihotellet i Suldal er en av de heteste attraksjonene for tilreisende fra hele verden.

I Ryfylke i Rogaland, der fjord og kyst møtes, og blant uberørte fjellområder og dalfører, finner vi vakre Suldal – en perle som oppdages av stadig flere, også over landegrensene.

− Ferske tall viser at verdiskapingen knyttet til reiseliv i Suldal var på hele 120 millioner kroner i 2017, og rundt 20 prosent er direkte sysselsatt i reiselivsnæringen i kommunen. Flere arbeidsplasser blir også indirekte berørt, som handelsnæring, tjenestenæringen og underleverandører, forteller Laila Steine, daglig leder i næringshagen Suldal Vekst (se fakta).

Næringshagen som er en del av Sivastrukturen jobber for å hjelpe nyetableringer og eksisterende næringsliv i regionen med å øke lønnsomheten og skape vekst.

Da bruker de det naturlige fortrinnet Ryfylke har – nemlig naturen.

LOKALHISTORIE INSPIRERER
− Suldal har over 100 år med reiselivshistorie, og den historien ønsker vi å ta

FAKTA Discovery Route

  • Historisk reiserute som ble etablert i 1880-årene av det engelske reisebyrået Thomas Cook
  • Allerede den gang regnet som en av de vakreste rutene Norge hadde å by på
  • Går fra Stavanger til Bergen gjennom fjordene i Ryfylke (riksvei 13)
  • Næringshagen Suldal Vekst har siden 2008 jobbet med å revitalisere ruten
  • Energihotellet er en av attraksjonene som ligger langs den moderne turistruten Kilde: Fjord Norway

videre. I dag har vi besøk av turister fra hele verden, gjennom hele året, forteller Steine.

− Vi er i tillegg geografisk plassert mellom Preikestolen og Trolltunga, som også gir besøk fra dem som ønsker litt andre typer aktiviteter – og kanskje litt fred fra andre turister, sier hun. I 2008 gikk næringshagen sammen med en rekke  reiselivsaktører fra Stavanger, Ryfylke, Hardanger, Voss og Bergen for å revitalisere Discovery Route, som er en historisk reiserute fra 1880-tallet (se fakta).

Bildet viser en illustrasjon / reklame-plakat for Discovery Route. Discovery Route er en historisk reiserute fra 1880-årene som er revitalisert av Suldal Vekst.
Discovery Route er en historisk reiserute fra 1880-årene som er revitalisert av Suldal Vekst. Energihotellet ligger langs denne turistruten. Foto: Suldal Vekst

Hun forteller at utviklingen av Discovery Route har vært viktig for Suldal: − Ruten begynner å genere god trafikk til området. Hele Fjord-Norge opplever nå en sterk vekst, og den veksten er det viktig at næringslivet vårt tar del i, forteller Steine engasjert.

FRA KRAFTVERK TIL HOTELL
Naturen langs Discovery Route byr på både fjell og isbreer, krystallklare elver,  brusende fosser og rene fjorder. Underveis kan du bo på historiske hoteller. Et av disse hotellene er Energihotellet i Suldal.

− Vi pleier å si at vi er et designhotell, men det var ikke opprinnelig konstruert som et hotell. Her er det krafthistorien og arkitekten som har satt sitt preg på designuttrykket, sier hotelleier Olav Lindseth.

Hotellbygningen tilhørte tidligere Norsk Hydros kraftstasjon på Nesflaten, og både kraftstasjonen og hotellet ble tegnet av de kjente arkitektene Geir Grung og Georg Greve på 1960-tallet. Sammen med kona, Gunhild Moe, overtok Lindseth hotellet i 2008, et år som var vanskelig for mange næringsdrivende
på grunn av finanskrisen.

Bildet viser utsiden av Energihotellet tilknyttet Norsk Hydros kraftanlegg i Suldal som stod ferdig i 1967
Ikonisk: Energihotellet er tilknyttet Norsk Hydros kraftanlegg i Suldal som stod ferdig i 1967. Arkitekturen på Nesflaten, som hotellet og kraftanlegget er en del av, ble kåret til et av de 12 viktigste byggverkene i etterkrigstiden av Morgenbladet i 2007. Bygge ble kåret til ett av de ti viktigste offentlig byggene i Norge av Dagbladet i 2011. Bygge ble kåret til ett av de ti viktigste offentlig byggene i Norge av Dagbladet i 2011. Foto: Suldal Vekst / Dag Jenssen

Siden den tid har ekteparet gjennomført en betydelig snuoperasjon, og gått fra å
være et konferansehotell til å satse på turisme. Hotellets konsept og design får  oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Her har oppfølgingen fra næringshagen Suldal Vekst vært essensiell.

Bildet viser Gunhild Moe og Olav Lindseth som er eiere av Energihotellet
Ny energi: Utsikten skal spille hovedrollen i hotellet til Gunhild Moe og Olav Lindseth. Energihotellet er en del av Discovery Route, den historiske reiseruten som nå er revitalisert (se fakta). Hotellet er også bygget på historisk grunn, den prisbelønte kraftlandsbyen til arkitektene Geir Grung og Georg Greve. Foto: Suldal Vekst / Mikkel Meister

− Tilgang til nettverk er noe av det viktigste næringshagen har bidratt med. Suldal Vekst har også vært viktig for den internasjonale satsingen vår. De fleste av gjestene våre kommer fra utlandet, og da er internasjonaliseringsarbeidet helt avgjørende, sier Lindseth om bistanden hotellet har fått fra næringshagen.

BEDRIFTER MÅLES
Næringshagen satser ekstra på bedrifter med utviklingspotensial. Disse kalles for målbedrifter, og har en egen utviklingsavtale med næringshagen. Energihotellet er en bedrift med et slikt potensial.

Bildet viser utsikten sett innenifra Energihotellet, store glassvinduer og interiør inspirert av 1960-tallet.
Funkis: Den gamle funksjonærmessa er nå gjort om til hotell, med store glassvinduer og interiør inspirert av 1960-tallet. Her er det utsikt over Suldalsvannet fra alle rom. Foto: Suldal Vekst / Dag Jenssen
Bildet viser et portrett av Laila Steine som er daglig leder i næringshagen Suldal Vekst
Bistår: Som en av Sivas næringshager, har Suldal Vekst vært en sentral rådgiver for Energihotellet og dets utvikling. – Siva gjør det mulig for oss å være en god utviklingspartner for bedriftene våre, sier daglig leder Laila Steine. Foto: Judith S. Litlehamar

− Målbedriftsavtalen gir oss tilgang til nyttige tjenester, rådgivning og hjelp til
forretningsutvikling. Avtalen har også vært nyttig for oss i prosessen med utbyggingen, og har bidratt til å gjøre arbeidet enklere å gjennomføre enn dersom vi ikke hadde hatt avtalen, sier Lindseth i Energihotellet. Avtalen åpner for rabatterte tjenester og flere ressurser for å følge opp bedriftene, og målet er selvsagt å øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten i bedriftene.

Laila Steine forteller at Energihotellet og de andre målbedriftene skaper gode resultater i samarbeid med næringshagen, og at det gode arbeidet fører til økte tilskudd fra Siva, som bidrar til at næringshagen kan hjelpe enda flere bedrifter.

– SIVA GJØR OSS BEDRE
Steine forteller at deltakelsen i Sivas næringshageprogram spiller en viktig rolle for næringslivet i regionen.

− For oss betyr Siva verktøy, kompetanse og nettverk som gjør det mulig å være en god utviklingspartner for bedriftene våre. Det nasjonale nettverket Siva representerer gir større muligheter til å koble lokale bedrifter til de riktige virkemidlene, sier næringshagesjefen.

Næringshagene over hele landet blir evaluert av Siva, og får tilskudd basert på resultat. Steine sier at konkurransen om midlene som Siva administrerer, gjør at næringshagen stimuleres til å gjør det bedre. Dette kommer næringslivet til gode.

FAKTA Suldal Vekst

  • Suldal Vekst er én av 40 næringshager i Sivas nasjonale næringshageprogram
  • Den er et av innovasjons- selskapene som Siva er medeier i, sammen med Suldal kommune og privat næringsliv
  • Næringshagen har flere roller i reiselivsarbeidet, både innen bedriftsrettet arbeid og reisemålsutvikling i samarbeid med Suldal kommune og reiselivsnæringen i kommunen
  • Synergiene gir økt verdiskaping, større attraksjonskraft og flere gjester til bygda

− Når vi blir evaluert kan vi være trygge på at jobben vi og målbedriftene faktisk gjør har effekt. I tillegg er Siva en aktiv og langsiktig eier for oss, noe som har avgjørende betydning for næringshagens videre utvikling, avslutter Steine.