Utvikler framtidens kreftmedisin

OCCI_laboratorie3

På laboratoriene i Oslo Cancer Cluster Incubator blir det utviklet banebrytende medisiner, og over kaffekoppene utveksles kunnskap og ideer som kan revolusjonere kreftbehandlingen.

Grete Berntsen, Anne Fåne og Marit Myhre er alle forskningsingeniører ved Avdeling for Celleterapi, Oslo universitetssykehus. Her splitter de celler som en del av kreftforskningen i et av laboratoriene i inkubatoren (Foto: Elisabeth B. Ellingsen).
Grete Berntsen, Anne Fåne og Marit Myhre er alle forskningsingeniører ved Avdeling for Celleterapi, Oslo universitetssykehus. Her splitter de celler som en del av kreftforskningen i et av laboratoriene i inkubatoren (Foto: Elisabeth B. Ellingsen).

 

I august 2015 flyttet Oslo Cancer Cluster (OCC) og Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI) til nye lokaler noen få meter fra Radiumhospitalet på Montebello i Oslo. Den 36 000 m² store bygningen samler hele verdikjeden fra forskning til legemiddelindustri, utdanning og nyskaping. I tillegg huser den Ullern videregående skole, noe som gir elevene mulighet til å lære om forskning og entreprenørskap. Siva har bidratt både til klyngen, inkubatoren og innovasjonsparken.

Kommersialisering av kreftbehandling

Fakta om OCCI:

  • Bedriftsinkubator som legger forholdene til rette for kommersialisering av ny kreftbehandling
  • Siva har investert 1 mill. i Oslo Cancer Cluster Incubator og har en eierandel på 15 prosent
  • OCCI deltar i Sivas inkubasjonsprogram og mottar et årlig tilskudd på 2 mill.
  • Siva er representert i styret og utøver et aktivt eierskap

I inkubatoren er 30 ulike bedrifter og institusjoner samlet. Inkubatoren tilbyr leie av avanserte laboratorier som er nødvendig for forskningen som gjøres der, i tillegg til spesialrom med ultrafrysere, kjølerom, oppbevaringstanker for celler og rengjøringsutstyr. Alt dette er utstyr som ville vært store økonomiske løft for enkeltbedriftene hvis de skulle kjøpe det. I tillegg har investorer, bank, advokatfirma, store legemiddelfirmaer og institusjoner som Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og Inven2 kontorplass i inkubatoren.

– Vi har skapt et økosystem for kommersialisering av ny kreftbehandling. Bedriftene finner rådgiverne, investorene, juridiske hjelpere og store firmaer på utkikk etter prosjekter, sier Bjørn Klem, som er daglig leder i inkubatoren.

OCCI_Klem_møteplass
Mellom kontorene i inkubatoren finnes det en sofagruppe som fungerer som møtested. Daglig leder Bjørn Klem vil satse på enda flere aktiviteter for bedriftene i inkubatoren.

 

– Håpet ligger i forskningen, men ingen pasient blir frisk av forskning alene. Man må ta ideene og kommersialisere dem. Finne de gode prosjektene og starte et lite selskap. Disse små selskapene trenger midler for å teste ut produktene. Derfor ønsker vi at det offentlige gjennom virkemiddelapparatet og investeringsfond skal bidra mer i tidlig utviklingsfase hvor tradisjonelle investorer ikke investerer på grunn av stor risiko. I denne fasen kan man ikke ha tradisjonelle krav til avkastning. Man tar noe risiko ved å bidra her og det er flere som tar modige valg, sier Klem.

Hva er immunterapi?

  • En ny behandlingstype for kreft som kommer i tillegg til strålebehandling, kjemoterapi og kirurgi.
  • Målet er å manipulere immunsystemet til å kjenne igjen kreftceller og deretter drepe disse cellene.

Utvikler kreftvaksine

En av bedriftene som satser for fullt på noe de har tro på, er Ultimovacs. De utvikler en behandlende vaksine som i prinsippet kan brukes mot de fleste krefttyper. Bedriften er en av dem som gjennomfører nyskapende forskning med oppsiktsvekkende resultater i laboratoriene i inkubatoren. De jobber innenfor immunterapi.

– Vi sprøyter noe inn i kroppen som får immunsystemet til å kjenne igjen og kunne angripe kreftcellene. Dette er det samme prinsippet som en vanlig vaksine som for eksempel angriper bakterier. For å få til dette bruker vi kunnskapen vi har om samspillet mellom kreftceller og immunsystemet, sier administrerende direktør Øyvind Kongstun Arnesen i Ultimovacs.  Han er lege, og har i tillegg til legepraksis, erfaring både fra offentlig virksomhet og som sjef for klinisk forskning i et tysk legemiddelfirma. Det er første gang han har vært med på oppstart av et selskap.

OCCI_oncoimmunity
OncoImmunity har utviklet en helt ny type software som hjelper forskere til å analysere resultatene. Gründer Richard Stratford og utvikler Katya Mustafina sier at det er perfekt for dem å jobbe i inkubatoren. De er omgitt av folk som jobber innenfor fagfeltet, og får hjelp til å bygge nettverk og møte investorer (Foto: Elisabeth B. Ellingsen).

Ultimovacs-vaksinen er en videreføring av forskning som er gjort på laboratoriene på Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet. De tre forskerne Gustav Gaudernack, Anne-Marie Rasmussen og Else Marit Inderberg Suso ved Oslo Universitetssykehus var sammen med utprøvingsenheten ved sykehuset de første til å teste og utvikle denne typen kreftvaksiner.

– Vi har kommet så langt at vi tester dette ut på pasienter, og er nå ferdig med første del av utprøvingen. Vi undersøker om vaksinen er trygg og om immunsystemet har reagert som vi ville. Vi ser at rundt 80 prosent av pasientene får en immunrespons, sier Kongstun Arnesen.

Dette er ultimovacs:

  • Bioteknologiselskap som utvikler UV1, en behandlende vaksine mot kreft, basert på immunterapi.
  • Eiere er Inven2, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Gjelsten Holding AS, Sundt AS og Canica.
  • Bedriften har ti ansatte. De fleste har doktorgrad og er spesialister på kliniske studier, immunologi og kreft. Det gir en spisskompetanse på fagfeltet som er unik i verdenssammenheng.

Selv om pasientene i undersøkelsen klarer seg bra, kan man ikke si sikkert at de pasientene som blir friske er blitt det på grunn av vaksinen. Derfor begynner nå et nytt program av kliniske studier som vil vise om pasientene blir friske på grunn av vaksinen.

Selskapet Ultimovacs har eksistert i 4,5 år. Hvis de lykkes i studiene, kan de levere vaksiner på markedet om rundt fire år. Drøyt åtte år fra oppstart til godkjent behandling er regnet som veldig raskt i legemiddelindustrien. Og allerede nå er produksjonsprosessen etablert slik at Ultimovacs er klar til å levere vaksinen så snart den eventuelt kan tas i bruk som behandling.

– Dette er litt forskjellig fra hvordan store selskaper tradisjonelt utvikler nye medisiner. Mye av forskningen var gjort av Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Vi overtok stafettpinnen når det var kort vei igjen til kliniske studier. Det er en god modell at den prekliniske fasen gjøres på universitetet, mens den økonomiske risikoen knyttet til klinisk testing ligger hos profesjonelle investorer, sier Kongstun Arnesen.

Første bedrift

Ultimovacs lastet kontormøblene sine inn i heisen i det øyeblikket inkubatoren var klar til innflytting og ble dermed den første bedriften som var på plass. Forventningene er innfridd og vel så det.

– Erfaringene er mye mer positive enn det jeg hadde tenkt meg før vi flyttet inn. Og jeg var optimist. Den største verdien er å være en del av dette miljøet. Vi har uformelle samtaler med folk som jobber innenfor det samme fagfeltet, og det er stor grad av ideutveksling, sier han.

Ultimovacs deler laboratoriet med Universitetet i Oslo. Siden de ikke er en oppstartbedrift lenger, bidrar de selv med en del utstyr.

– Vi leier noe av det mest kostbare utstyret, mens noe av det har vi kjøpt. Vi har funnet ordninger i inkubatoren som har gjort det enklere å lage spleiselag, sier han.

Bedriften har et tett samarbeid med klinikere på Radiumhospitalet, derfor er den fysiske plasseringen viktig.

– I tillegg har inkubatoren mange av støttefunksjonene som er viktig for bedriftene her. Det er kort vei til folk som vi kan ha nytte av. Det er også en veldig fordel at store legemiddelfirmaer har kontor her. De ser etter samarbeid og teknologier. Vi kjenner dem og de kjenner oss, sier Kongstun Arnesen.

Han sier at inkubatoren også gjør markedsføringen enklere overfor andre store legemiddelprodusenter.

– Inkubatoren inviterer de store selskapene hit. Vi markedsføres som en enhet. Det gjør kommunikasjonen med de store enklere, sier Øyvind Kongstun Arnesen.

Nyttig samlokalisering

Kreftregisteret var blant de første som flyttet inn i samme bygning som inkubatoren sommeren 2015. Da Kreftregisteret ble opprettet på 1950-tallet, var tilholdsstedet på Radiumhospitalet, og nå har organisasjonen endelig flyttet «hjem» igjen, etter mange år på Majorstuen.

– Med denne plasseringen kommer vi nærmere fagmiljøene – både det kliniske miljøet på Radiumhospitalet, og også mange spennende forskningsgrupper og utviklingsmiljøer i inkubatoren. Når norske kreftforskningsmiljøer står samlet på denne måten, kan det også være en døråpner for å samarbeide med toneangivende internasjonale miljøer, som det ikke nødvendigvis er så enkelt for hver enkelt av oss å komme inn på, sier Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret.

Hun sier at det ligger et stort faglig potensiale i samlokaliseringen, samtidig som profileringen utad, mot politikere, myndigheter og omverdenen for øvrig, får mer kraft med et sterkt, samlet fagmiljø.

– Og så er det opp til oss som er naboer her å bli stadig mer rutinerte i å finne ulike treffpunkter og invitere hverandre med når noe interessant skjer – det være seg alt fra faglige møter, seminarer og foredrag til mer uformelle lunsjer og andre sammenkomster, påpeker hun.

OCCI_laboratorie_illustrasjon

Veien videre

I løpet av de månedene som har gått siden oppstarten har Oslo Cancer Cluster Incubator blitt kåret til Nordens beste biotech-inkubator og den sjette beste i Europa av nettstedet Labiotech.

– Det viktigste hittil har vært å samle bedriftene og å legge forholdene til rette. Nå retter vi fokus mot aktivitetene. Vi ønsker å gjøre mer av inkubatortjenester og matchmaking. Bedriftene skal forstå hva myndighetene ser etter, og tidlig møte kravene som vil bli satt til dem. Vi ønsker at de skal gjøre de riktige tingene med en gang, sier Bjørn Klem.