Etter solnedgang kommer soloppgang

Herøya

April 2012: REC-fabrikken på Herøya legges ned og flere hundre mennesker mister jobben. April 2016: Elkem Solar starter ny solcelleproduksjon i RECs gamle fabrikklokaler. Herøya 2.0 er et faktum.

Rec byggningen Skiltet taes ned foto Kristin Svorte
RECs navn og logo fjernes. Nå er det Elkem Solar som produserer solcellepaneler på Herøya. (foto Kristin Svorte).

Det tradisjonsrike industriområdet Herøya i Porsgrunn har opplevd mange oppturer og nedturer etter at Eidanger Salpeterfabrikk startet gjødselproduksjon på stedet i 1928. I dag domineres området av Hydros anlegg, men også av Herøya næringspark og inkubatoren Proventia.

Næringsparken, hvor Siva eier 88 prosent, er eier av den store fabrikkbygningen etter REC-nedleggelsen i 2012. Fremdeles er store deler av bygningen dekket av solcellepaneler etter RECs produksjon. Nå skal de store fabrikkhallene på nytt bidra til at vi kan fange solenergi. Elkem Solar leier bygningen av næringsparken, og investerer 200 millioner kroner på ombygging og oppgradering.

– Dette er litt annet enn det vi er vant til, smiler verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar, og ser på den stilige bygningen i sjøkanten. Når vi har passert et imponerende inngangsparti med flere etasjer høye vinduer og solcellepaneler, kommer vi inn i fabrikkhallene.

Deler av Rec bygningen har solcellepaneler på veggen. Nå starter fabrikksjef Geir Ausland og Elkem Solar å produserer lignende paneler. (foto Kristin Svorte)
Deler av Rec bygningen har solcellepaneler på veggen. Nå starter fabrikksjef Geir Ausland og Elkem Solar å produserer lignende paneler. (foto Kristin Svorte)

– Dette var den mest moderne fabrikken for solcelleproduksjon i 2010-2011, men nå må den bygges om for å bli konkurransedyktig. Maskinene vil bli bygget om ganske mye innvendig for å kunne lage større enheter om gangen, sier Ausland.

– Vi får en gjenbruks-loop som gjør at vi vil produsere flere solceller for hvert gram silisium. Dette er et konkurransefortrinn.

Spennende energiform

Elkem Solar utvinner solcellesilisium ved anlegget sitt i Kristiansand.

– Vi får en synergi mellom Kristiansand og Herøya. Den prosessen som vi har i Kristiansand er en unik måte å lage innmaten i solceller på. Vi får en gjenbruks-loop som gjør at vi vil produsere flere solceller for hvert gram silisium. Dette er et konkurransefortrinn, og det passer bra at Kristiansand og Herøya ligger så nært hverandre, sier han.

Ombyggingen av maskinene i den store hallen er i gang. Inni ovnene er det 1500 grader, forteller fabrikksjef Geir Ausland. (foto Kristin Svorte)
Ombyggingen av maskinene i den store hallen er i gang. Inni ovnene er det 1500 grader, forteller fabrikksjef Geir Ausland. (foto Kristin Svorte)

Det er innmaten i solcellene som skal lages på Herøya. Ut fra fabrikken skipes solcelle-blokker, som skal kuttes til tynne plater i Singapore.

Elkem Solar valgte å starte produksjon på nettopp Herøya fordi fabrikken sto klar.

– Terskelen for å bygge fra bunnen ville være mye høyere. Selv om det må ombygginger til, så hadde det vært noe helt annet hvis vi startet på null. Dessuten er det kompetanse på solcelleproduksjon i området her. Det er mange som har jobbet i denne type industri og som gjerne vil tilbake igjen, så det er mange fordeler for oss her, sier Ausland.

Han er i gang med å finne 70 fast ansatte. I tillegg trenger fabrikken en del innleid arbeidskraft, så totalt antall ansatte blir i overkant av 100.

– Så får vi se etter hvert. Det er plass til mye mer her og potensiale for utvidelser etter hvert, men nøkkelen til det er å lykkes etter hvert, sier han.

Leieavtalen ble klar i februar. Ombyggingen er i gang og det blir snart satt i gang testproduksjon. Hovedproduksjonen starter i løpet av året.

Herøya Næringspark ønsker velkommen til en hyggelig resepsjon. Her er de som jobber i næringsparken; Oddvar Holmer, Harald Langangen, Linn Johnsen og Anne-Berit Westbye Dahl. (foto Kristin Svorte)
Herøya Næringspark ønsker velkommen til en hyggelig resepsjon. Her er de som jobber i næringsparken; Oddvar Holmer, Harald Langangen, Linn Johnsen og Anne-Berit Westbye Dahl. (foto Kristin Svorte)

Ausland sier at solenergi i dag er den mest spennende energiformen i verden.

– Solenergi er blitt konkurransedyktig med andre energiformer. Det er kommet på en sånt nivå at det er mulig å tjene penger selv med den lave prisen som solceller har. Og så har vi en del triks på lur her slik at den utviklingen fortsetter, sier han.

Positive ringvirkninger

Sivas engasjement på Herøya går tilbake til 1994 da det første bygget ble oppført i regi av Siva SF. I dag er eierskapet organisert under Herøya Næringspark AS, hvor Siva eier 88 prosent og Porsgrunn Utvikling eier 12 prosent. Næringsparken huser i dag 30 bedrifter med over 350 ansatte, men det er fremdeles plass til flere leietakere, både i kontorbygningene og i de større produksjonslokalene.

- Herøya representerer et spennnende, framtidsrettet industriprosjekt, sier Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Det første som møter besøkende er et stort smil i resepsjonen.

– Resepsjonen er sentralen i parken. Mange av bedriftene har liten administrasjon, så dette er en ekstra service som gjør oss forskjellig fra andre, sier Oddvar Holmer, som er daglig leder i næringsparken.

Nå håper han at den nye satsingen på solenergi skal skape ringvirkninger for annet næringsliv på Herøya og resten av distriktet.

– Etableringen er et resultat av strategisk jobbing fra mange personer. Slike prosesser tar tid, men det var aldri noe alternativ å gi opp. Vi kunne tilby et profesjonelt miljø, og det er god tilgang på strøm og nok kjølevann – i tillegg til de gamle REC-lokalene, sier Holmer.

– Det var modig av både Siva og Porsgrunn Utvikling å satse så sterkt, sier han.

Sivas rolle viktig

Porsgrunn Utvikling AS eies av Porsgrunn kommune, og styreleder Ole Henrik Lia er ikke i tvil om betydningen av at det startes opp ny solcelleproduksjon på Herøya.

– Porsgrunn og området har vært gjennom flere omstillinger. Dette er en av satsingene som vi håper skal dra oss over i den nye industrien. Grenland er den industrielle motoren i Telemark, så dette kan få betydning for hele fylket, sier Lia.

– Vi er fornøyde med at Siva valgte å fortsette å satse på Herøya. Uten drahjelp fra Siva hadde vi ikke vært der vi er nå, fastslår Ole Henrik Lia.

– Sivas nye strategi innebærer en sterkere satsing på ny industri og etablering av nye test- og pilotanlegg. Et slikt pilotanlegg er det også ambisjoner om å realisere på Herøya. Dette, sammen med etableringen til Elkem Solar, gjør Herøya til et spennende, framtidsrettet industriprosjekt, sier Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Sofagruppen er et av møtepunktene i industriinkubatoren Proventia. (foto Kristin Svorte)
Sofagruppen er et av møtepunktene i industriinkubatoren Proventia. (foto Kristin Svorte)

Mangfold av industribedrifter

Noen hundre meter fra bygningen som huser den nye solcellesatsingen, ligger en av Sivas andre satsinger på Herøya: Industriinkubatoren Proventia.

– Inkubatoren ble etablert i 2013, etter at REC var nedlagt, forteller daglig leder Jørn Roar Bamle.

Han kan vise fram en rekke spennende oppstartbedrifter. Produktene som produseres av bedriftene omfatter batterisystemer, biogassanlegg for landbruket, trådløs taklampe til kjøretøy, beskyttelse av rørinstallasjoner offshore, anlegg for automatisert de-icing og vasking av fly, laksefarm på land, kattevask for biler og verktøy for fuging av hjørner.

– Det er små bedrifter med store ambisjoner og de finner mye kompetanse i det industrielle miljøet på Herøya, sier Bamle.

Oddvar Holmer er daglig leder i Herøya Næringspark. (foto Kristin Svorte)
Oddvar Holmer er daglig leder i Herøya Næringspark. (foto Kristin Svorte)

Den dagen vi er på besøk er alle bedriftene samlet til kake for å feire et gjennombrudd for Grenland Energy som utvikler og selger batterisystemer til maritime applikasjoner.

– Vi var første medlemsbedrift i inkubatoren, og er veldig fornøyde. Vi må fokusere på det vi kan: Å utvikle batterisystemene. Her har vi tilgang på eksperter innenfor andre nødvendige områder, sier Roman Stoiber og Peder Thysted i Grenland Energy.

Inkubatoren har valgt å bruke midler på å leie inn rådgivere som trengs i de enkelte prosjektene.

– Mange av bedriftene trenger spesialister på enkelte områder, for eksempel på kjemi og prosess. Da leier vi inn den spisskompetansen som trengs. Innenfor en ramme på 100.000 kroner får bedriftene tilgang til spesialistene til sterkt rabattert pris, sier Jørn Roar Bamle.