Selskapene søker sammen

Shoreline2

Både i Agder, Rogaland og Hordaland er innovasjonsselskaper blitt samlet til store og synlige miljøer det siste året. I Stavanger slo Ipark og Prekubator TTO seg sammen og ble til Validé.

Validé er satt sammen av ordene value og idé, og innovasjonsselskapet har vært i operativ virksomhet i Stavanger fra 1. januar 2016. Administrerende direktør Anne Cathrin Østebø smiler bredt når hun forteller om de første månedene.

Valide2
Validé har samlet kompetansen fra de to tidligere selskapene. Ikke alle ansatte var der den dagen vi besøkte dem, men her er: Andrea Faith Røed (t.v), Bjarte Magnussen, Fredrik Fjellså, Gry Isabel Sannes, Rasmus Gjesing, Anne Cathrin Østebø, Arild Kristensen, Anne Klepp Andersen, Marit Størseth og Ådne Espeland. (Foto: Elisabeth B. Ellingsen).

 

– Vi har hatt en fin start med godt idétilfang og bra miljø. Nå videreutvikler vi måten vi jobber på. Det er viktig at vi som innovasjonsmiljø fornyer oss. Vi får gode tilbakemeldinger både nasjonalt og lokalt, og blir tatt med som aktør i spennende rom, sier hun.

Bedre tjenester

Sonderingen rundt sammenslåing av de to forsknings- og innovasjonsmiljøene begynte i juni 2015. Deretter gikk det fort, og etter et drøyt halvår var det nye selskapet stiftet.

– Vi ønsker å være et stort nok og synlig nok miljø til at de beste ideene kommer til oss.

– Vi ble enige om at Ipark og Prekubator hadde til dels lik kompetanse og til dels ulik kompetanse. Begge selskapene ønsket å tilby enda bedre tjenester til de enkelte bedriftene. 20 ansatte kan tilføre mer enn en liten organisasjon. Både Iparks eiere og Prekubators eiere var fornøyde med det som ble levert, men alle eierne ønsket å ha enda mer fokus på videreutvikling. For å få til det, måtte organisasjonen styrkes, sier Østebø, som var administrerende direktør i Prekubator.

– Vi ønsker å være et stort nok og synlig nok miljø til at de beste ideene kommer til oss. De beste personene skal ønske å jobbe i Validé. En større organisasjon gir bedre grunnlag for å tiltrekke seg dyktige personer – og å beholde dem. Vi kan tilby større muligheter for utvikling. De ansatte kan utvikle seg og få nye roller, og det er større team, sier hun.

– Valide er et kraftfullt innovasjonsselskap med gode koblinger til både FoU, industri og kapital – alt ligger til rette for utvikling av nytt næringsliv, mener Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

Sterkere sammen

En annen viktig ting er at samfunnet er i utvikling og at nye innovasjonsmiljøer dukker opp.

– Vi har med oss 15-20 års kompetanse, men ser at det også er viktig å samarbeide med de nye miljøene for å skape et økosystem for innovasjon, sier hun.

Etter fire måneders drift begynner gevinstene å bli synlige.

– Vi står for eksempel bedre rustet når vi søker om finansiering. I forbindelse med Presåkornfondet ble det oppfattet som veldig positivt at vi står samlet i regionen. Også når vi skal innhente finansiering fra private så oppfattes det positivt at det er en større organisasjon. Vi ser også effekten av at vi kan tilby ulik kompetanse. Det er tettere kontakt mellom forskning og næringsliv, og vi ser nye koblinger tidlig. Mange enkeltpersoner og organisasjoner tar kontakt og vil ha samarbeid med oss, sier Østebø.

Spennende miljø

Validé holder hus i Ipark ved universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger. Oljedirektoratet er nabo på den ene siden og på den andre siden bygges et regionalt arkivsenter for Statsarkivet. Et hakk lenger bort er det bestemt at det nye sykehuset skal bygges. Noe som gir nye muligheter for samarbeid på tvers av fagområder for inkubatorbedriftene.

Også inne i bygningen kommer det en nyttig nabo: En studentinkubator i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Der skal det etableres studentdrevne selskaper, samtidig som næringslivets behov kan kobles med studentoppgaver og studentene får kontakt med bedriftene.

Shoreline2
Shoreline leverer tjenester til vindmølleindustrien og er fornøyd med å få hjelp av Validé. Anne Cathrin Østebø er innom. Inkubatoren arrangerer også fellesmøter slik at gründerbedriftene møtes. (Foto: Elisabeth B. Ellingsen)

I inkubatoren er det i dag rundt 30 bedrifter. Mange av dem jobber innenfor energi, men det er også IKT, helse, kultur og mat og natur. Oljekrisen har rammet hardt i Stavanger. Nå må regionen finne nye forretningsområder.

– Denne regionen har gjort det bra på olje og gass. Helse og fornybar energi er utpekt som satsingsområder. Vi er med i arbeidsprosessene som foregår i regionen rundt nye arbeidsplasser, blant annet gjennom å skaffe investering til nye bedrifter. Dette er investering for å gi løfteevne, men også for å utvikle ny teknologi og nye metoder sammen med etablerte bedrifter. Vi må også utvikle nye tankesett i forhold til nye markeder, og etablere kompetanseoverføring og teknologioverføring. Dessuten jobber vi med å etablere nettverk for de nye bedriftene, sier Østebø.

Med verden som marked

Shoreline AS er en av bedriftene i inkubatoren. Softwareselskapet leverer tjenester til vindmølleparker i hele Europa.

– Vi har både kunder som allerede drifter vindmølleparker og kunder som planlegger vindmølleparker. Vi har utviklet et system som for eksempel simulerer driften når turbiner må repareres i vindmølleparker offshore. Det trengs analyser på kostnadsaspekt, effektivitet og tilgjengelighet. Vi har utviklet software for å gjøre analysene, og har kommet inn i et marked hvor det ikke er så mange konkurrenter, sier gründer Ole-Erik Vestøl Endrerud.

– Ideen kom under doktorgradsarbeidet mitt ved Universitetet i Stavanger. Vindmølle-industrien kan trekke noen erfaringer fra olje- og gassindustrien, men utfordringene og kompleksiteten er mye større innenfor offshore-vind. Det er mange uløste problemer og et marked i ekstrem vekst, noe som gjør det spennende å jobbe med, sier han.

Selskapet ble stiftet i oktober 2014, og sommeren 2015 kom gjennombruddet. Nå er det seks ansatte, og planen er å ekspandere videre.

– Vi stopper ikke i Europa, smiler Endrerud.

Nyttig inkubator

Han er fornøyd med å være en del av Validé.

– Det er viktig for oss å være tett på et universitetsmiljø og andre gründere, sier han.

– Det er ingen tvil om at vi har fått mye god drahjelp da vi tok steget og ble kommersielle. Det er naturlig nok veldig nyttig å ha en inkubator og et miljø som er flinke på den biten også, spesielt når vi skal gå inn i finansiering videre og rigge oss for vekst, sier han.

For selskapet har større mål enn verdensmarkedet for vindmølleindustrien offshore.

– Vi ser også på onshore-vind og solenergi. Det er kjempegode muligheter, mener Ole-Erik Vestøl Endrerud.

Han sier at det er interessant å se at også mange av verftene langs kysten nå retter fokus mot offshore-vind.

– Og det blir flere og flere små selskaper med spennende teknologi. Det skulle vært et større politisk fokus på å bli en produsent av grønn energi som vannkraft og sol. Det er stor teknisk kompetanse i regionen og skulle være stort potensiale for grønn energi. Systemet med støtteordninger, og med preinkubator og inkubator som kan hjelpe selskaper med kommersialisering, legger veldig til rette. Flere burde ha brukt det, sier Endrerud.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Ventelo mars 2010
Kamilla Sharma er adm. dir. i Innoventus Sør. (Foto: Marianne Otterdahl-Jensen)

Gode resultater i Agder

På Sørlandet er de tidligere selskapene Innoventus AS, Coventure AS og Node Inkubator AS blitt fusjonert til Innoventus Sør AS med kontorer i Kristiansand og Grimstad. Etter rundt ett års drift kan administrerende direktør Kamilla Sharma fortelle om flere gevinster.

– Fra å ha tre inkubatorer som representerte Sørlandet er det nå ett inkubatormiljø som representerer Agder og Sørlandet. Vi ser at når man slår sammen selskaper og etablerer sterkere miljøer, får man et helt annet fundament. Bedriftene får et mye mer solid fundament og tilbud. Vi er et sterkere apparat som har mange flere elementer og instrumenter å spille på, sier Sharma.

– Vi har i tillegg i samarbeid med andre klart å sette økosystemet i Agder i system, noe som bidrar til sterkere samhandling mellom aktørene, samtidig som “brukerne” får et innovasjonshjul å forholde seg til. For å forsterke økosystemet har vi klart å sette verdikjeden på kapitalsiden også i økosystemet understreker Sharma.

– Vi er til for gründerne, men vi ser også at vår interaksjon med det øvrige virkemiddelapparatet er blitt enklere. Det er én organisasjon å forholde seg til, noe som er et stort løft og avlastning for det øvrige virkemiddelapparatet. Vi har blant annet en rolle som FORNY-aktør gir oss og regionen en veldig styrke, sier hun.

Hun mener at sterke innovasjonsmiljøer er viktig i en tid med omstilling langs kysten.

– Vi har sterkt fokus på å bevare kompetansen til de som blir berørt i offshorenæringen. Blant annet er vi blitt koordinator for prosjektet «Omstilling i Agder» hvor vi for eksempel har etablert et eget veksthus hvor de berørte fra oljenæringen kan få presentere en idé og deretter jobbe med den i tre måneder, sier Kamilla Sharma.

Høyere aktivitet i Bergen

I Bergen ble innovasjonsselskapene samlet sist høst. Høgskolen i Bergen og Siva gikk inn på eiersiden i Bergen Teknologioverføring AS (BTO), som samtidig tok over Nyskapingsparken Inkubator og deler av Innovest sin portefølje.

– Det har vært veldig bra. Vi har fått en fantastisk oppmerksomhet rundt det vi holder på med, og har fått mer aktivitet på tvers av det som har vært de gamle områdene. Summen har blitt betydelig større. Det er masse positivt å si om sammenslåingen, sier administrerende direktør Anders Haugland.

Han mener at et sterkere innovasjonsmiljø gir et betydelig bedre tilbud til bedriftene enn flere små miljøer.

– Med en gang en bedrift ser at her er det andre bedrifter som gjør slik og slik, får vi en overføringseffekt gjennom delingskultur. Det er mange typer problemer man kan gjenkjenne. Det er også åpenbart at vi er blitt mer synlige for de som vil investere i tidligfaser. Vi får flere involvert tidligere enn før, og opplever at vi er blitt et tyngdepunkt både for investorer, gründere og forskningsmiljøer, sier Haugland.

BTO-sjefen kan fortelle at samarbeidsaktiviteten i innovasjonsselskapet har økt markant det siste året.

– Den er trolig mer enn tidoblet. Og det er all grunn til å tro at vi skal få til betydelig mer framover. Vi gleder oss til å komme på toppen av pyramiden i Sivas inkubatorprogram! smiler Anders Haugland.