Skaper nordnorsk fremtidstro

I Kirkenes Næringshage jobber de for å se mulighetene til tross for nedgangstider.

Bildet viser et portrett av Guro Brandshaug som tok over som leder i Kirkenes næringshage i 2015
Suksess: Guro Brandshaug tok over som leder i næringshagen i 2015 og har siden arbeidet med å skape optimisme i næringslivet i regionen. Foto: Kirkenes Næringshage

– Støtten og nettverket til Siva har hatt stor betydning for vårt tilbud til regionen, sier Guro Brandshaug.

Brandshaug tok over som leder i Kirkenes Næringshage i 2015. Da var det nok
av utfordringer å ta tak i. I november samme år stengte gruva i Sør-Varanger, selve hjørnesteinsbedriften i regionen. I samme periode opplevde Kirkenes en kraftig nedgang i grensehandelen fra Russland.

– Hele det siste året hadde vært tøft, så vi var jo forberedt på at det kom. Det var rundt 400 arbeidsplasser som røyk da gruva gikk konkurs, og enkelte virksomheter mistet mye av livsgrunnlaget sitt over natta, forteller Brandshaug om tiden etter at hun startet.

Siden da har næringshagen revitalisert tilbudet og fylt en viktig rolle for de lokale bedriftene.

Bildet viser et portrett av Guro Brandshaug som tok over som leder i Kirkenes næringshage i 2015
Suksess: Guro Brandshaug tok over som leder i næringshagen i 2015 og har siden arbeidet med å skape optimisme i næringslivet i regionen.
Foto: Kirkenes Næringshage

 

LØFTER I DET SMÅ
– Vi satt med bedrifter som slet voldsomt, og som trengte oss mer enn noensinne. Det føles jo som at vi fremdeles står og stanger, samtidig som mulighetene og fremtidstroen absolutt er tilstede. Etterspørselen etter våre tjenester er stor, forklarer Brandshaug.

Mye av jobben til næringshagen handler om å hjelpe de lokale bedriftene med å realisere vekstpotensial, håndtere omstilling og løfte seg, også i det små.

Det vi har lært er at vår rolle er like viktig i nedgangstider. Det er når det virkelig butter imot at vi kan hjelpe bedriftene med å se mulighetene og skape fokus på omstilling.

Heldigvis kan vi tilby rimelig og god støtte gjennom tilskuddene fra Siva, forteller Brandshaug.

Nylig kom nyheten om at gruvene i Sør-Varanger gjenåpnes – til stor glede for de ansatte i Kirkenes Næringshage.

Med lange industritradisjoner er vi svært glade for at vi igjen får en mer levende og selvutviklende industri tilbake, forteller Brandshaug om utviklingen, men hun understreker at omstillingsarbeidet fortsetter.

– Samtidig er det også viktig å fortsette med det pågående omstillingsarbeidet. Målet er jo nettopp å generere en enda bredere næringsstruktur med flere ben å stå på. På den måten vil vi ikke være like sårbare dersom historien gjentar seg, sier hun.

KRABBESUKSESS
En bedrift som har klart omstillingsprosessen med glans er Norway King Crab. De har klatret til topps i verdikjeden ved å levere levende kongekrabbe til de beste restaurantene i hele verden. Bedriften ble i 2018 nominert til topp tre i Eksportrådets pris for beste eksportbedrift.

– Vårt bidrag har vært å støtte bedriften i strukturering av utviklingsprosjekter
og til søknader om finansiering av forskningsprosjekter for levende transport av
andre typer sjømat. Det er et veldig spennende samarbeid som absolutt har gitt gode resultater, kan Brandshaug konstatere.

Dette er effektiv distriktspolitikk. Du får mye for pengene, du når virkelig ut og er tett på i distriktene.

- Guro Brandshaug, leder i Kirkenes Næringshage

Kirkenes Næringshage er tett på de lokale bedriftene, samtidig som de stadig jobber med å utvikle det regionale og nordnorske nettverket. Det godt etablerte Nettverk Finnmark –nettverket av Sivas næringshager og inkubatorer i Finnmark – har utvidet samarbeidet til å inkludere Troms. Gjennom utvidelsen får hver enkelt aktør utvikle seg, samtidig som tilbudet til bedriftene styrkes
ved at de får tilgang på kompetanse på tvers i hele regionen.

EFFEKTIV DISTRIKTSPOLITIKK
– Man får så mye igjen for de offentlige midlene som går fra Siva og ut i distriktene. Midlene vi får fra Siva dekker en del av virksomheten vår og bidrar til å skape gode synergier, sier Brandshaug.

Hun forteller at næringshagen jobber med prosjekter for flere private og offentlige aktører, som gjør at de har økonomiske muskler til å ha totalt seks ansatte. På denne måten får bedriftene som er tilknyttet næringshagen tilgang på ansatte med bred kompetanse som kan hjelpe dem videre til å realisere sitt potensiale.

– Dette betyr at vi får vi flere hoder å spille på. Derfor mener jeg at Sivas bidrag er veldig effektiv distriktspolitikk. Du får mye for pengene, du når virkelig ut og er tett på i distriktene, utdyper hun.

Brandshaug ønsker at næringshagen skal bli enda flinkere til å benytte Siva-strukturen og kompetansen som finnes hos landets næringshager, inkubatorer og katapult-sentre.

Samtidig er muligheten de har til å være tett på det lokale miljøet det viktigste.

– Nå for tiden snakker man hele tiden om at avstand ikke har noe å si lenger. Jeg mener det er feil, for vi ser at det enda er behov for fysisk nærhet i en del arbeid. Gjennom Sivastrukturen skaper vi nærhet ut i hver minste krik og krok i distriktet, samtidig som vi har tilgang på annen kompetanse fra hele Norge