Innovasjonen som redder liv

For mange forblir den gode ideen kun en drøm. Men for gründeren Gard Fostad Moe er drømmen i ferd med å bli et levebrød.

Bildett viser Aristeia-gründer Gard Fostad Moe som demonstrerer årepressen han har utformet. Snart skal den tas i bruk av amerikanske soldater.
Demonstrerer: Aristeia-gründer Gard Fostad Moe demonstrerer årepressen han har utformet. Snart skal den tas i bruk av amerikanske soldater. Foto Gambit-Siva

Støtten fra Siva-strukturen har tatt selskapet hans over dammen, til det amerikanske forsvaret.

I fellesarealene på Forskningsparken i Oslo haster folk til og fra møter og lunsjavtaler. Inne i kontorfellesskapet til helseinkubatoren Aleap (se fakta) er stemningen preget av dyp konsentrasjon. Her finner helsegründere ro til å utvikle og videreutvikle sine produkter.

Ved en rotete pult finner vi gründeren bak Aristeia, en årepresse som kan redde liv. Gard Fostad Moe forteller at pulten er en god indikasjon på hvor travelt det har vært i selskapet den siste tiden.

– Rot betyr at det har vært mye å gjøre, sier han med et smil.

– Hva er visjonen bak selskapet ditt?
− Mitt ønske er at alle skal være i stand til å utføre livreddende førstehjelp på en enkel måte ved livstruende skader, sier Fostad Moe og ser på årepressen han har utviklet.

Han demonstrerer den på André Hansen, inkubatorleder i Aleap. Snart skal den sendes til USA, hvor gründeren skal få mulighet til å lære av de beste i klassen.

− Vi har et nært samarbeid med mange av de andre innovasjonsmiljøene i Siva, og vi bruker møteplassene de organiserer aktivt til kompetanseheving og nettverksbygging, forteller inkubatorleder Hansen.

Bildett viser Aristeia-gründer Gard Fostad Moe som demonstrerer årepressen han har utformet. Snart skal den tas i bruk av amerikanske soldater.
Demonstrerer: Aristeia-gründer Gard Fostad Moe demonstrerer årepressen han har utformet. Snart skal den tas i bruk av amerikanske soldater.

 

ALEAP ER MED i Sivas inkubasjonsprogram (se fakta). Hansen forteller at deltakelsen der er viktig for Aleap, og kommer bedriftene som er tilknyttet inkubatoren til gode.

− Siva har en viktig nasjonal rolle hvor deling og læring mellom miljøene er sentrale. Dersom Siva skulle forsvinne som nasjonal aktør, vil dette viktige bidraget til norsk næringsutvikling forsvinne, sier han.

Aleap er en del av det nasjonale helsekonsortiumet som skal bygges opp i Norge: Et tett samarbeid mellom fire andre inkubatorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Målet er å samle de gode kreftene som finnes i Norge for å løfte norske helsebedrifter internasjonalt.

− Det geniale med helsekonsortiumet er at vi får et nasjonalt overblikk og en nasjonal konkurranse. Norge er et lite land, og det er viktig at vi står samlet om vi skal lykkes med å etablere oss innen nye næringer som helse, mener Hansen.

En av disse gode helseinnovasjonsideene er altså Aristeia.

– Ikke alle ideer handler om å finne opp noe verden aldri har sett før. Noen ganger dreier det seg om å forbedre noe som allerede eksisterer. Aristeia er et godt eksempel på det siste, sier Fostad Moe.

Gründeren ble introdusert for årepresser – et hjelpemiddel for å stanse blødninger – da han tjenestegjorde i Forsvaret. Som student ved NTNU i Trondheim noen år senere kom ideen om hvordan årepressen kunne forberedes.

Siva har en viktig nasjonal rolle hvor deling og læring mellom innovasjonsmiljøene står sentralt.

- André Hansen, inkubatorleder i Aleap

Men veien fra idé til kommersielt produkt kan være både lang og kronglete. Takket være Sivas nettverk fikk Gard hjelp til å finne frem − Jeg ble først satt i kontakt med en Sivainkubator i Trondheim, hvor jeg fikk god oppstartshjelp. Etter en liten stund ble jeg koblet opp til Aleap i Oslo som har helse som spesialfelt. Her ble jeg utfordret til å utvikle selskapet videre, sier Fostad Moe om hvordan Siva-reisen startet.

Bildet viser gründer Gard Fostad Moe og André Hansen i Helseinkubatoren Aleap
Nettverk: Gard Fostad Moe (t.h.) fikk en idé om hvordan årepressene som brukes i Forsvaret kan forbedres da han var i førstegangstjenesten. Takket være Siva-strukturen fikk han god hjelp til å finne frem til de som kunne bistå ham med å sette ideen ut i livet. André Hansen i Helseinkubatoren Aleap (t.v.) har ansvar for å gi Fostad Moe tilholdssted, rådgivning og sparring, så selskapet kan lykkes.

 

− Aleap tilbyr et faglig og sosialt miljø for helsestartups. Vår jobb er å fasilitere innovasjon og bidra til verdiskaping ved å gi selskapene tilgang til et økosystem for ambisiøse helseentreprenører, slik at ideer kan utvikles raskere og bedre, forteller André Hansen.

Fostad Moe er tydelig på at møtet med Aleap har vært en positiv opplevelse, både for ham personlig og for selskapet han startet som 26-åring.

− Hvis du er alene i bedriften, slik jeg var en stund, så vil jeg si at det å ha et fellesskap å gå til er det viktigste. I tillegg har det vært faglig verdifullt. Inkubatorene har et nettverk og erfaringsgrunnlag som du ikke får bygd opp i
en fei selv, sier Fostad Moe.

− Gjennom Aleap fikk vi tilgang til viktige samarbeidspartnere, og vi fikk delta på mange programmer og seminarer som styrket kompetansen i bedriften, forteller han.

Fakta Sivas bidrag til Aleap

  • Aleap er operatør av Sivas inkubasjonsprogram
  • Det betyr at de har utviklingssamtaler med Siva, og får tilskudd i nasjonal konkurranse basert på prestasjon
  • Inkubatoren får tilbud om kursing og tilgang til verktøy og Sivas nettverksarenaer
  • Aleap kan hente kompetanse fra andre operatører i innovasjonsstrukturen for seg og sine bedrifter
  • Siva fasiliterer også årlig kundeundersøkelser hos bedriftene knyttet til Aleap
  • Aristeia er en av inkubatorbedriftene til Aleap som utvikler årepresser til bruk i Forsvaret og akuttmedisin

SIVAS NETTVERK BYR på mer enn støtte, rådgivning og faglig sparring. Etter en stund var tiden inne for å utvikle årepressen fra prototype til ferdig produkt. Hos Aleap ble Fostad Moe satt i kontakt med katapult-senteret på Raufoss som hadde den kompetansen han trengte i neste fase.

Gjennom ordningen er målsettingen å bygge opp en struktur med sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk til norske bedrifter. Det er til nå utnevnt fem slik nasjonale katapult-sentre. Her kan bedrifter over hele landet teste, simulere og visualisere slik at ideer kan utvikles raskere og med mindre risiko. Dette gjør at veien fra ide til ferdig produkt i markedet blir kortere.

Fostad Moe forteller at årepresser må produseres og selges i stort volum, og at
produksjonen må skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I og med at årepressen var tiltenkt å brukes i Forsvaret, var det også viktig at produktet kunne tilfredsstille deres strenge krav til kvalitet og robusthet til de som kunne bistå ha Disse kravene fikk vi hjelp til å innfri på katapult-senteret på Raufoss, forteller han.

Inkubatorene har et nettverk og erfaringsgrunnlag som du ikke får bygd opp i en fei selv

- Gard Fostad Moe, Aristeia-grunnlegger

Aristeia-grunnleggeren tok direkte kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som tok ham inn under sine vinger. Torgeir Mørkved, forskningsleder asymmetrisk krigføring i FFI, mener at gründere som Fostad Moe bidrar til et idémangfold i forsvarssektoren.

− Med den enorme utviklingen som skjer på teknologifronten er vi avhengige av gründere og start-ups som også klarer å se at teknologien kan ha et militært bruksområde, ellers vil vi gå glipp av mange spennende muligheter som potensielt kan ha stor verdi for Forsvaret, sier Mørkved.

Bildet viser en soldat som plasserer årepressen på foten til en annen soldat.
A U.S. Soldier with the 2nd Battalion, 151st Infantry Regiment applies a tourniquet to the simulated injured leg of another Soldier during exercise Vibrant Response 13 at the Muscatatuck Urban Training Center in Butlerville, Ind., Aug. 5, 2012. Vibrant Response is a U.S. Northern Command-sponsored field training exercise for chemical, biological, radiological, nuclear and high-yield explosive consequence management forces designed to improve their ability to respond to catastrophic incidents. (U.S. Army photo by Sgt. Candice Harrison/Released)

FLERE ÅRS ARBEID har gitt resultater for Aristeia. I 2019 etablerte oppstartsselskapet et samarbeid med Naval Medical Research Unit som er en del av den amerikanske marinens testfasiliteter for akuttmedisin.

– Amerikanerne er «verdensmestre» når det kommer til årepresser. Nå får vi muligheten til å lære av de aller beste. Dette er veldig stort for oss, og en anerkjennelse av arbeidet til alle som har bidratt i prosjektet, forteller Fostad Moe.

Bildet viser en illustrasjon av et norgeskart som viser Aristeia sine koblinger i Siva-strukturen

Enheten de skal samarbeide med har jobbet med årepresser av alle slag i flere tiår. I neste steg skal designet testes i laboratorier for å styrke mekanikken ytterligere.

– At de ser potensialet i vårt prosjekt er oppløftende, sier Fostad Moe.

ARISTEIA HAR BLITT lagt merke til av mange. Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva, er imponert over innsatsen til Fostad Moe. Hun mener at selskapet er et godt eksempel på hvordan det er mulig å dra nytte av
spisskompetansen som finnes ulike steder i landet.

Fakta Sivas betydning for Aristeia

  • Aristeia fikk forretningsrådgivning av en tidligere Siva-inkubator i Trondheim i starten, før den ble koblet til Sivas helseinkubator Aleap i Oslo
  • Bedriften er via Aleap satt i kontakt med mulig første bruker i Forsvaret
  • Aristeia-gründeren Gard Fostad Moe har blitt satt i kontakt med katapult-senteret på Raufoss som bistår med å lage prototype av produktet

− Historien om Aristeia er en inspirasjon for mange startups. Det er også et godt eksempel på hvordan Sivas struktur fungerer i praksis, sier Spjøtvoll.

Som gründer er ingen dager like, og det er stadig noe nytt å ta tak i. Nå er Aristeia midt i en ny patenteringsprosess, og Fostad Moe forteller at en oppdatert versjon av årepressen er like rundt hjørnet.

Alle foto: Haakon Eltvik