• Hallingplast

  Hallingplast har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en bærekraftig måte.

 • Mivanor

  I dag leverer selskapet renseanlegg i hele Norge – til deponier, notvaskeri og settefiskanlegg.

 • Orkel

  Selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik posisjon i hjemmemarkedet.

 • Splitkon

  Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.