• Brødrene Aa

  Brødrene Aa er nok mest kjent for å være det første verftet som satset på bruk av karbonfiber som byggemateriale i hurtiggående fartøy. Fra 2001 0g frem til i dag har en bygget 60 karbonfiberfartøy fra 20 til 50 meter. Alle fartøyene er produsert ved hjelp av vakuminjisering som produksjonsmetode.

 • Fjord Service AS

  Sjø og vann kommer til å bli stadig viktigere for produksjon av mat, energi og andre råvarer som vi trenger i framtida. Det er her Fjord Service har sin hoved aktivitet.

 • GCE Subsea

  GCE Subsea er et industridrevet initiativ som arbeider for styrking og internasjonalisering av bedrifter, forsking og utdanning. Med over hundre deltakere fra hele verdikjeden representerer vi verdens mest komplette klynge for undervannsløsninger over feltets levetid (life-of-field).

 • Trygg Nøsted Kjetting

  Vi kobler lokal og global ingeniørkunst og produksjonskapasitet for å gi våre kunder de smarteste, enkleste og mest verdifulle løsningene tilpasset utfordringene de står overfor.

 • ÅKP – Skaper muligheter

  Morgendagens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Innovasjonsselskapet ÅKP har siden 1999 arbeidet for at gründere og eksisterende næringsliv skal lykkes med å vokse, skape økte verdier og flere arbeidsplasser.