Sivaprisen 2019: Norske fortrinn – inn i fremtiden

Norge har helt spesielle konkurransefortrinn. Vi har store naturressurser, høy kompetanse og en unik samarbeidskultur. Hvordan utvikle våre fortrinn og hvilke nye kan skapes? Dette må ses i sammenheng med at industrien skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Og hvordan forsterke en kultur for kunnskapsdeling på tvers av bransjer og geografi?

Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har

utnyttet norske fortrinn

og tar disse inn i framtiden

Prisen er på 300.000 kroner og vinneren presenteres på Sivakonferansen 2019 i Trondheim 21. mai.

Siva søker etter miljøer som:

 • Utvikler innovative produkter og tjenester
 • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling
  • mellom bransjer
  • på tvers av geografi
  • på tvers av tankesett
 • Ivaretar miljøperspektiv, bærekraft og setter grønne fotavtrykk
 • Har bygd industri/fremtidsrettede næringer på norske fortrinn

Du kan nå stemme på den du mener bør vinne.

Kåring av vinneren

sivaprisen 2019

 • Prisen er på 300.000 kroner
 • Frist for å nominere kandidater er 8. april
 • Vinner kåres ved hjelp av en åpen avstemning på web og fagjury

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier vil fem nominerte gå videre til endelig utvelgelse, og blant disse vil vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og utvelgelse av en fagjury.

 Sivaprisen 2018 ble vunnet av Brødrene Aa som har hatt stor nytte av prisen:

«Å bli tildelt Sivaprisen i 2018 var for oss ei stor ære og ei anerkjenning av arbeidet vi gjer med å stadig utvikle produkta våre vidare. Prisen ga oss positiv merksemd og kanskje det viktigaste her er synleggjeringa vi får i eit nettverk av tunge industriaktørar. Prosessen knytta til det å vere nominert opplevde vi også som veldig positivt, der vi var del i ein interessant og givande evalueringsprosess. Sivaprisen har vore til stor inspirasjon for oss i vårt vidare arbeid med å flytte teknologiske grenser og bidar til å skape framtidas grøne transportløysingar»

– Tor Øivin Aa

Vi lar Brødrene Aa inspirere til mange nominasjoner i 2019!

Ulf Hustad

Spørsmål om Sivaprisen rettes til Ulf Hustad, Siva (epost ulf.hustad@siva.no, mobil 951 49 774)

Du kan nå stemme på den du mener bør vinne.