Siva skal bidra til økt verdiskaping i norsk helsenæring

60 millioner kroner utlyses til forprosjekter gjennom Pilot Helse. Midlene skal bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk helsenæring.

Bildet viser en litt av en person som trykker på noen knapper til en trommel.
Michal Jarmoluk

Pilot Helse skal legge til rette for at virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen skal etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp fra idé til marked. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Målsettingen er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, samtidig som man styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv.

– Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger, forteller seniorrådgiver i Avdeling Industri i Siva, Karin Øyaas.

I følge Øyaas er dette den første utlysningen i regi av Pilot Helse, og den skal gjennomføres i to trinn med forprosjekt og hovedprosjekt. Fristen for å søke om forprosjekt er 5. mai, og første utlysning vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten. Man vil imidlertid prioritere temaene “Pasienten hjemme” og “Bærekraftig helsetjeneste”.  Hovedprosjektet lyses ut i vår, med frist 15. september.

Virksomheter som ser en god løsning for et behov i helse- og omsorgstjenesten, oppfordres til å søke. Pilot H henvender seg til offentlig virksomhet, private bedrifter, samt forsknings- og bransjeorganisasjoner, og stimulerer til samarbeidskonsortier.

Les mer:
Utlysning forprosjekt Pilot Helse
Informasjonsside om Pilot Helse

Sømløst virkemiddel

Pilot Helse omfatter mange aktører, inkludert Forskningsrådet, regionale helseforetak, KS og Siva. I utredningen til prosjektet har man sett på hvordan ulike virkemidler for forskning og innovasjon i kombinasjon kan bidra til et mer helhetlig løp fram mot implementering av ny teknologi og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Siva er en viktig del av virkemiddelapparatet, og dermed også Pilot Helse.

– Gjennom vår nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling skal vi bidra til å bygge innovative og konkurransedyktige leverandører til norsk helse og omsorgstjeneste. Våre virkemidler utfyller hverandre, og består blant annet av inkubatorer, næringshager og katapult-senter, sier Karin Øyaas.

Mange bedrifter har stor nytte av å bruke denne strukturen og få tilgang til nettverk, kompetanse og verktøy.

- Vi kan bidra på alle stadier, fra forskning og utvikling, testing og pilotering, til anskaffelse og lansering i markedet, påpeker Karin Øyaas.

 

Bildet viser en mann som følger med på skjem som viser en person som skal inn i en trommel for undersøkelse. kjerm om en ser på en P
Foto Michal Jarmoluk

Gjennom vår nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling skal vi bidra til å bygge innovative og konkurransedyktige leverandører til norsk helse og omsorgstjeneste.

- Karin Øyaas

Deling og læring

Flere inkubatorer i Sivas inkubasjonsprogram er helserelaterte, og sammen utgjør Norinnova, Valide, VIS og Aleap et nasjonalt helsekonsortium. En del av styrken i dette fellesskapet ligger i at de også kan dra nytte av aktørene i resten av Siva-strukturen og hente kompetanse derfra.

Et godt eksempel er gründerbedriften Aristeia, som har utviklet et bånd som fungerer som årepresse for å stoppe blødninger. De var inkubator-bedrift hos Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondheim. For å få tilgang til mer spisskompetanse innen helseinnovasjon ble de koblet på Siva-inkubatoren Aleap i Oslo, som har et stort nettverk og solid erfaringsgrunnlag med inkubasjon i helsenæringen.

Les sak om Aristeia og Innovasjonen som redder liv

Med tiltenkt bruk i forsvaret og behov for produksjon av en prototype, var det viktig med riktig kompetanse innen materialvalg og forsvarsindustri. Da ble katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss koblet på. De tilbyr testfasiliteter, og besitter kompetanse om materialvalg og moderne produksjonsteknologi. Resultatet ble at Aristeia sine produkt kunne imøtekomme Forsvarets krav til materialvalg og robusthet.

– Dette er et godt eksempel på at Siva-strukturen kan utgjøre en forskjell, og at våre virkemidler er godt egnet for å drive et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp, som er noe av formålet med Pilot Helse, avslutter Karin Øyaas.

Se filmen om Pilot Helse og Hygotech  
Les saken om Hygotech som Reduserer smittefaren på sykehus