Reduserer smittefaren på sykehus

Det norske selskapet Hygotech har funnet en oppskrift for berøringsfri døråpning, som reduserer risikoen for smitte. Katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss har hjulpet til med å åpne dører som ellers ville vært lukket.

Bildet viser en skisse om berøringsfri døråpning

Hygotech benytter laserteknologi for å bestemme når dørene skal åpnes. Dette reduserer risikoen for overføring av smitte mellom pasienter, ansatte og besøkende. I dag har sykehusene taktile paneler og "snorer" som døråpnere.

Infeksjoner man får på sykehus er et alvorlig problem som rammer flere enn noen annen kjent helsetrussel. På EU/EØS-nivå er estimatet opp mot 3,5 millioner mennesker årlig, og resultatet kan være at pasienter dør eller får varige mén. Spesielt utsatt er de pasientene som allerede har svekket immunforsvar grunnet annen lidelse.

Katapult-senteret som døråpnere

Daglig leder Morten Løhre i Hygotech er fornøyd med hvordan samarbeidet med katapult-senteret Manufacturing Technology har fungert. Selskapet har fått identifisert hvilke norske leverandører som har kunnet bidra inn i verdikjedene, både på elektronikk- og hardwaresiden og dermed fått anledning til å knytte kontakter med disse.

Bildet viser en smilende dame som står foran en tekstplakat
Emma Østerbø, daglig leder i katapult-senteret Manufacturing Technology. Foto MTNC

- Det er dører som har åpnet seg som kanskje ellers ikke ville vært så åpne. Vi har fått benytte kompetanse som allerede finnes, sier Løhre og medgir at de selvsagt kunne ha funnet dette ellers i markedet også.

- Men da hadde vi brukt mye lenger tid. Vi sparte mye tid på samarbeidet med katapult-senteret.

- Det er fantastisk å jobbe med gründere som Morten Løhre. som har funnet løsningen på et problem i sin egen bransje. Vår oppgave er å sikre at produktet er produserbart på en rasjonell måte, helst skal produktet være designet på en måte som gjør det lønnsomt å produsere i Norge. Da skaper våre gründere norske arbeidsplasser, og våre skattepenger som går via Siva til gründerprosjekter skaper verdi i samfunnet både lokalt og nasjonalt, sier Emma Østerbø, daglig leder i katapult-senteret Manufacturing Technology.

Viktige signaler til markedet

Hygotech ble etablert i 2017, har skaffet seg flere patenter og i samarbeid med katapult-senteret fått produsert to prototyper som nå tas ut i markedet og testes. Selskapets laserprodukter er ment for bruk på sykehus, sykehjem og laboratorier.

Samarbeidet med katapult-senteret har også fungert som et grønt flagg for investorer i markedet.

Bildet viser et portrettbilde av en mann
Morten Løhre, daglig leder i Hygotech. Foto Hygotech

- Det at vi var så heldige og ble plukket ut, gir smitteeffekt over på investorsiden. De synes det er fint at vi får de stemplene. Det har en verdi at det er tung kompetanse som går inn og gjør en evaluering - det har absolutt vært veldig verdifullt for oss. Det gir også en høyere entusiasme hos oss, ved at vi får en ekstern validering av det vi holder på med, sier Løhre som oppfatter Siva og katapult-senteret som ikke-byråkratiske.

- Vår opplevelse er at det ble lyttet til hva vi sa. Det ble evaluert hvordan de trodde at vi ønsket å jobbe. Så fant de en god match i forhold til hvem som skulle drive dette prosjektet sammen med oss fremover, mener han.

- Norsk katapult er et godt egnet virkemiddel for å forkorte tiden fra idé til marked. Jeg er stolt av å kunne sette sammen et team som var til god hjelp for Hygotech, sier Østerbø.