Katapult-sentrene kommer

Det er to måneder siden de første katapult-sentrene ble tildelt til Elkem i Kristiansand og Sintef Manufacturing på Raufoss. Vi tar tempen på hvordan de ligger an noen uker før åpning.

Norsk katapult skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Katapult-sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse – der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, komponenter, produkter eller tjenester.

Kort om Norsk katapult

 • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konspetstadiet og frem til markedsintroduksjon
 • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
 • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler- der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere

Future Materials er navnet på katapult-senteret i Kristiansand/Grimstad. Ambisjonen er å skape et senter som er teknologisk verdensledende innenfor fremtidens materialer, og samtidig et lavterskeltilbud til landets mange små og mellomstore bedrifter innenfor materialteknologi.

Manufacturing Technology er navnet på katapult-senteret på Raufoss. De skal bygge flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter.

De siste ukene har det vært hektisk aktivitet hos begge. Vi stilte noen spørsmål til Lars Petter Maltby som er konstituert leder for katapult-senter Future Materials (til daglig er CTO i Eyde-klyngen), og Ottar Henriksen prosjektleder for Manufactoring Technology katapult-senter (til daglig Prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing).

Lars Petter Maltby, konstituert leder for katapult-senteret Future Materials, og til daglig er CTO i Eyde-klyngen

1) Hvordan har dere brukt tiden siden tildelingen?
Vi var jo flere partere bake søknaden – Elkem, ResITec, Arendal Fossekompani og Universitetet i Agder/Mechantronics Innovation Lab. Vi har derfor brukt tid i et interimsstyre som grunnlag for et nytt selskap. Fordelen er at vi allerede har vært oppe å gå i flere år gjennom pilothaller hos bedriftene så vi taper ikke tid på dette.
2) Hva blir viktig for at dere skal lykkes?
På lang sikt er det viktigste at vi i felleskap klarer å mobilisere nasjonalt og internasjonalt.
3) Når planlegges det åpning?
Vi har kick-off den 14. mars i Grimstad hvor vi har invitert den nye næringsministeren. Vi har en liten markering på Agderkonferansen tirsdag 23 janaur og presenterer en liten film i den sammenheng.

Ottar Henriksen, prosjektleder for Manufactoring Technology katapult-senter, og til daglig Prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing.

1) Hvordan har dere brukt tiden siden tildelingen? 
Vi har bygd et servicesenter som et møtested for store og små bedrifter over hele landet og begynt å planlegge de forskjellige minifabrikkene hvor vi skal demonstrere de nye muliggjørende teknologiene.

2) Hva blir viktig for at dere skal lykkes?
At vi får minifabrikkene til å bli en ny type læringsarena for store og små bedrifter samt for utdanning i industrirelaterte fag innen videregående skoler, fagskoler og akademia.

3) Når planlegges det åpning?
Mandag 5. februar blir en markering for å vise at vi er i gang med å utvikle dette katapultsenteret.

Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Les mer om Norsk katapult

 

 

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

  I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Flere artikler

 • Granskning av varsler i Siva er avsluttet

  Siva ga advokatfirmaet Wikborg Rein i oppdrag å vurdere konkrete forhold tatt opp i varsler gitt til styret i Siva i juni 2016 og desember 2017. Varslene omhandlet forhold knyttet til habilitet, internkontroll og arbeidsmiljø i Siva. Denne granskingen har pågått fra februar til mai 2018.

 • Ny Siva fabrikk skal lage Michelin saus

  Hemmeligheten bak en god saus er kraften, et knippe ildsjeler og en splitter ny innovativ fabrikk. Fabrikken har Siva bygget, på Kongsvinger, og 8. mai åpnet den med gode sauser i glasset