Raskere industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løsninger.

Fakta om Norsk katapult

De to første katapultsentrene i Norge er:

En katapult inn i framtiden

Norsk katapult gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering. Slik kan nye produkter og tjenester utvikles raskere, billigere og bedre. Det gir økt konkurransekraft og bidrar til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av de første katapultsentrene. I forslag til statsbudsjett 2018 foreslås ordningen videreført og doblet, til 100 millioner. Ordningen er utformet av Siva, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.