Norsk katapult

Nå kan bedrifter over hele landet søke om støtte til sentre der de kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Sentrene skal bidra til raskere utvikling og gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Søknadsfrist: 30. august.

Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked. I et katapultsentrer skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere nye løsninger. Sentrene skal gi bedrifter enkel tilgang til ekspertise, utstyr og lokaler.

Søknadsprosess

Norsk katapult utlyses som en åpen konkurranse i to trinn. Søkerne må være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv.

Søkere som i trinn 1 fremstår som godt kvalifiserte kandidater går videre til trinn 2. Her legges det opp til dialog og forhandlinger med søkerne. Endelig beslutning og tildeling skjer 20. oktober.

I forbindelse med utlysningen inviterer Siva til et åpent informasjonsmøte for potensielle søkere. Møtet finner sted på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen 23. juni kl. 10-12. (NB! Påmelding til informasjonsmøte sendes til brit.kufaas@siva.no innen tirsdag 20. juni 2017, kl 12:00).

"

– Vi etablerer Norsk katapult for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

"

Dokumenter og lenker

Søknad trinn 1 sendes til firmapost@siva.no innen onsdag 30. august kl. 1200.